Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
L’assignatura pretén acostar i desvetllar a partir del fet competencial l’interès per a la Didàctica Musical. S’entrarà en el coneixement de les diferents metodologies musicals dirigides a l’Educació Infantil i Primària. Es partirà de la pràctica activa i participativa del dia a dia per arribar a desenvolupar els sabers de cada estudiant. Es potenciarà l’intercanvi de coneixements entre el món de la didàctica i la música. S’establirà una relació amb les estades a l’escola i les pràctiques.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RITA FERRER MIQUEL

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Continguts generals de música en les etapes d’Infantil i Primària. Perfil i característiques dels infants d’Educació Infantil i Primària en relació a l’educació musical i la dels propis docents. Competències bàsiques i específiques entorn a la música. Ampliació dels coneixements relacionats amb la cançó, la veu, l'audició, el ritme, el moviment, els contes, el joc i el llenguatge musical. Principals mètodes de pedagogia musical dels segles XIX , XX i XXI. Programació, organització i recursos de les activitats de programació. L’avaluació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió participativa 12,00 18,00 30,00
Sessió pràctica 17,00 28,00 45,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • Bachmann, Marie-Laure (cop. 1998 ). La Rítmica Jaques-Dalcroze : una educación por la música y para la música . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Alsina, Pep (1997). El Área de educación musical, : Propuestas para aplicar en el aula. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Camellini, Teresa Fubini, Enrico (2003 ). Prove e saggi sui saperi musicali : ricercari per insegnare . Pisa: ETS. Catàleg
 • Delalande, François (1995 ). La Música es un juego de niños . Buenos Aires: Ricordi. Catàleg
 • Forai, K. i altres (1981). Educación musical en Hungria. . Madrid: Real Musical. Catàleg
 • Frega, Ana Lucía (1998 ). Música para maestros (2ª ed.). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Díaz, Maravillas, Frega, Ana Lucía (1998). La Creatividad como transversalidad al proceso de educación musical. Victoria-Gasteiz: Amarú. Catàleg
 • Frega, Ana Lucía (1997 ). Metodología comparada de la educación musical : tesis de doctorado en música, mención educación . Buenos Aires: CIEM. Catàleg
 • Currículum educació primària (2009 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Recuperat 07-07-2011, a http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/curriculum_ep.pdf Catàleg
 • Educació infantil : currículum (1992 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Martín García, Xus (2007 ). Les Set competències bàsiques per educar en valors . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Identificació de les competències bàsiques en l'ensenyament obligatori (2000 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Howard, W. (1986). La música i el niño. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires. . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball individual i/o en petit grup, posada en comú i síntesi de temes. Equilibri i adequació de les propostes fetes, partint de la teoria i la pràctica.
Participació activa i ordenada de les sessions pràctiques i control dels materials teòrics.
25
La pràctica didàctico- musical, la teoria i la relació amb els diferents aspectes del llenguatge musical, juntament amb la creativitat seran la base del treball individual o en grup, i es centraran sobre els blocs temàtics treballats al voltant de les qualitats del so i la seva didàctica. L'implicació individual i el respecte pel treball en grup en relació a les pràctiques d'aula 25
Treball pràctic 1, 2 i 3 i la posada en comú a nivell del grup classe L'equilibri i adequació de la posada en acció i la preparació.
L'equilibri entre elaboració, presentació, pràctica i conclusió.
La creativitat i l'originalitat.
50

Qualificació

Els treballs pràctics i les exposicions i participació individual i dins el grup sumen el 75 % de la nota, que s'avaluaran seguint els criteris indicats.

L'avaluació en relació a l'assistència i participació juntament amb les pràctiques d'aula sumen un 25% de la nota.

És indispensable estar present en les presentacions de gups per poder ser avaluat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La manca d'assistència continuada i la no participació o col·laboració dins el grup de treball, així com la presentació fora dels terminis marcats, constaran com a no presentat.