Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
En aquesta assignatura es procura proporcionar als estudiants una sèrie de nocions bàsiques respecte de l'ús del dibuix (principalment, i entre altres formes d'art i cultura visual) com a eina de representació del món, de l'interior i l'exterior, de les idees i projectes. També es treballaran els recursos necessaris per a conscienciar-nos de la importància de les diferents estratègies de la representació visual per a descobrir, interpretar, construir i reconstruir la nostra percepció, concepció i comprensió del món, d'un mateix i dels altres.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT CALBO ANGRILL

Competències

 • Conèixer els continguts artístics, musicals, plàstics i l’aplicació curricular vigent de l’educació infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea d’Educació Artística amb la seva didàctica.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Educació Artística.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
 • Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Utilitzar adequadament i valorar el llenguatge visual, espacial, musical, i audiovisual per la comunicació i per l’expressió de les emocions.

Continguts

1. Percepció i representació visual. Estereotips, codis i sistemes de representació visual.

2. El dibuix com a eina per a la mirada i la representació.

3. Sistemes de representació visual en el desenvolupament humà des d'una perspectiva social, cultural i històrica.

4. Estratègies i tècniques artístiques per a la representació visual.

5. El dibuix com a eina didàctica. El dibuix per a ensenyar i el dibuix per a aprendre i comprendre.

6. Els elements de la composició visual: un llenguatge per a comuicar-nos, expressar-nos, descobrir el món i construir-lo.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 28 28
Sessió participativa 4,5 9 13,5
Sessió pràctica 13,5 14 27,5
Sortida de camp 3 3 6
Total 21 54 75

Bibliografia

 • Berger, John (2011). Sobre el dibujo. GG.
 • Berger, John (2000). Modos de ver. Gustavo Gili. Catàleg
 • Nogué, Àlex & Descarga, Joan (2005). Els vostres resultats: Demanar-lo (préstec consorciat) Guardar registre + Bibl. Publicacions i edicions universitat de Barcelona.
 • Eisner, Elliot W. (1995). Educar la visión artística. Paidós. Catàleg
 • Competencias e interdisciplinariedad en las artes [Diversos articles] (2006). barcelona: Graó- Aula de innovación educativa instrumento para la innovación educativa. Catàleg
 • Parini, Pino / Pròleg de Roser Juanola (2002). Los Recorridos de la mirada : del estereotipo a la creatividad . Paidós. Catàleg
 • Matthews, John (2003). Drawing and painting : children and visual respresentation. Thousand oaks, CA : : Paul Chapman Pub. Catàleg
 • Matthews, John (2002). El Arte de la infancia y de la adolescencia : la construcción del significado. Paidós. Catàleg
 • Chalmers, F. Graeme (2003). Arte, educación y diversidad cultural. Paidós. Catàleg
 • Chapman, Laura H. (1998). Adventures in art. Worcester: Davis, cop. . Catàleg
 • Chapman, Laura H. (1994). Art : images and ideas : teacher resource binder. Worcester: Davis. Catàleg
 • Calbó, Muntsa (1991). El Gran Libro de la Perspectiva. Parramón. Catàleg
 • Calbó, Muntsa (1997). ¿Tienen que dibujar los estudiantes en la clase de didáctica del arte?. Arte, Individuo y Sociedad,, Catàleg
 • Munari, Bruno (2005). El arte como oficio. Idea Books.
 • Munari, Bruno (1995). Diseño y comunicación visual : contribución a una metodología didáctica. Gustavo Gili. Catàleg
 • Gómez Molina, Juan José (coord.) (1995). Las lecciones del dibujo. Cátedra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un projecte personal de pràctica reflexiva respecte dels usos didàctics i socials de la representació visual, a partir de les activitats realitzades a classe i les encarregades o dirigides. Capacitat de relacionar teoria i pràctica. Capacitat de crítica de la cultura visual. Capacitat d'expressió i comunicació visual, tant amb finalitats artístiques com didàctiques. 100

Qualificació

Per seguir aquesta assignatura i aprovar-la serà molt important assistir i participar activament a les classes: ens referim a aprofitar el temps per a treballar i aprendre.

El treball que recull el què s'ha après durant l'assignatura s'haurà de presentar en els terminis corresponents, amb el format indicat i seguint les guies donades.

Es valorarà la millora de la pròpia capacitat de representació visual, així com la capacitat d'expressar-se, representar visualment amb objectius definits.

Serà important l'ús adequat dels materials i els suports, així com la capacitat de reflexió i autocrítica en relació a l'aplicació didàctica dels recursos i conceptes apresos.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentada la persona que no assisteixi a cap classe, així com la que no presenti el treball de l'assignatura (o cap de les seves parts durant el procés).