Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
En aquesta assignatura s’aprofundeix en la qüestió d’aquest tres conceptes fonamentals pel treball social des d’una perspectiva que permeti fer un anàlisi ampli de la realitat social que els envolta i amb la finalitat de comprendre els aspectes principals, així com els mecanismes de discriminació, d’opressió i diferencia per tal d’entendre de forma crítica el seu funcionament.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO LANGARITA ADIEGO

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.

Continguts

1. Perspectives teòriques sobre els conceptes de desigualtat, pobresa i exclusió.

          1.1. Evolució histórica de la estratificació social.

          1.2. Construcció sociocultural de la marginalitat.

2. Factors estructurals de l’exclusió i la desigualtat social.

          2.1. Factors econòmics i la lluita contra pobresa.

          2.2. Accés al treball i precarietat laboral

          2.3. Desigualtat de gènere, orientació sexual i nous models d’identitat.

          2.4. Biaix d’edat i acceptació social.

          2.5. L'origen com a factor d'exclusió social.

          2.6. La multidimensionalitat de la desigualtat.

3. L’individu davant l’exclusió.

          3.1. Mecanismes de resposta individual i col·lectiva a l’exclusió social.

          3.2. L’exclusió com a estil de vida

4. L’afany profesional: l’integració al model hegemònic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 20 30
Assistència a actes externs 4 10 14
Lectura / comentari de textos 4 25 29
Prova d'avaluació 2 43 45
Sessió expositiva 20 0 20
Sessió participativa 10 0 10
Tutories de grup 2 0 2
Total 52 98 150

Bibliografia

 • Adelantado, J. (2000). Cambios en el estado de bienestar. Barcelona: Icària. Catàleg
 • Beck, U (1998). La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Beck, U (2000). Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bell, D. (1982). Las contradicciones culturales del capitalismo avanzado. . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bernuz, M. i Susín, R. (2003). Ciudadanía. Dinámicas de pertenencia y exclusión. Logroño: Universidad de La Rioja. Catàleg
 • Castel, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Estivill, J. (2003). Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias. Ginebra.: Oficina Internacional del Trabajo . Catàleg
 • Fundació Bofll (2003). Les desigualtats socials a Catalunya. Barcelona: Mediterrànea. Catàleg
 • Goffman, E (1989). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Gil Vila, F. (2002). La exclusión social.. Barcelona: Ariel.
 • Hernández, M. (2008). Exclusión social y desigualdad. Murcia: Universidad de Murcia.
 • Kerno, Harold R. (2004). Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clase en perspectiva histó. Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lewis, O (1985). Antropología de la pobreza: cinco famílias. México: F.C.E. Catàleg
 • Lominitz, L. (1985). Como sobreviven los marginados. México: S XXI. Catàleg
 • Maruani, M., Rogerat, C., Torns, T. (Dirs) (2000). Las nuevas fronteras de la desigualdad. Barcelona: Icària. Catàleg
 • Moreno, L. (2002). Pobreza y exclusión: La "malla de seguridad" en España.. Madrid: CSIC. Catàleg
 • Paugam, S. (2007). Las formas elementales de la pobreza. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Pavaini, M (1983). Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico.. Madrid: S XXI. Catàleg
 • Perez, B. (2005). Políticas de activación y rentas mínimas. Madrid: Foessa. Catàleg
 • Rambla, X. (Coord.) (2008). Les fractures de l'estructura social. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Rubio, M.J. i Monteros, S. (2002). La exclusión social. Teoría y práctica de la intervención.. Madrid: CCS. Catàleg
 • Sennet, R. (2000). La corrisión del carácter. Madrid: Anagrama. Catàleg
 • Subirats, J. (Dir.) (2005). Perfils d'exclusió social urbana a Catalunya.. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Tejero, E. i Torrabedella, L. (2005). Vides al descobert. Els mons viscuts del fenomen dels "sense sostre".. Barcelona: Mediterrànea. Catàleg
 • Tezanos, J. F. (2005). Tendencias de la exclusión social y políticas de solidaridad. Madrid: Sistema. Catàleg
 • Tortosa, J.M. (2001). Pobreza y perspectiva de género. Barcelona: Icària. Catàleg
 • Tylor, I., Walton, P., Young, J. (1990). La nueva criminología. Contribución a una teoría social de la conducta desviada.. Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Van, P. (2006). La renta básica. una medida eficaz para luchar contra la pobreza. Madrid: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació en els debats Presentació d'una entrada a l'espai virtual de l'aula i participar com a mínim en dues ocasions en els debats que es generen al voltant del bloc 10
Lectura/Comentaris de textos Lectura de cinc textos proposats pel professor i anàlisi de cadascun d'ells. 30
Prova d'avaluació Assaig d'anàlisi sobre alguns dels aspectes relacionats amb l'assignatura i a pactar amb el professor 60

Qualificació

Per l’ elaboració de l’assaig és imprescindible que l’alumne aprofiti les tutories per tal de facilitar bibliografia pròpia del tema escollit i acotar l’àmbit del treball a realitzar. Aquest assaig constarà de 6000 paraules amb les referències bibliogràfiques i notes a peu de pàgina degudament referenciades. Qualsevol indici de plagi serà immediatament considerat suspès.
Pel que fa a les lectures, és necessari presentar un petit anàlisi reflexiu de cadascuna d’elles que ha de constar de 500 paraules.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat a l'alumne que li falti algun dels elements subjectes de ser avaluats.