Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
L'assignatura realitza una aproximació teòrica, metodològica i tècnica als abordatges de situacions socials personals mitjançant el grup (grups socioterapèutics, socioeducatius, d'ajut mutu i d'acció social) proporcionant una visió del grup com a mètode d'intervenció del treball social i eina d'inclusió social.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL CLEMENTE NAVARRO

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment.

Continguts

1. Història del Treball social de grup. Interacció social y grups. Perspectives teòriques.

2. La dinàmica dels grups: tipologies de grup i principis generals: processos de comunicació i influència, patrons d'interacció, la cohesió grupal, poder i control.

3. Disseny i fase inicial d'un grup: diagnòstic, objectius, composició, gestió de conflictes i desenvolupament de les normes del grup. Els grups virtuals com alternativa als grups presencials.

4. Fase de treball, consolidació del grup i fase final: negociació del poder, cohesió grupal, consecució d'objectius i cooperació. Avaluació final i disolució del grup.

5. Aspectes comuns del Treball social de grup: coneixement dels models i àmbits d'intervenció. Elements generals entorn del disseny de grups; Avantatges i desavantatges de l'abordatge grupal. Factors terapèutics de l'abordatge grupal.

6. Grups socioterapèutics, socioeducatius, grups d'ajuda mútua (GAM) i grups d'autoajuda: característiques, finalitats i beneficis. Funcions del treballador social amb grups.

7. Els grups d'acció social: xarxes socials, recolzament comunitari i participació social; tècniques d'organització de la participació i animació de la creativitat dins els grups.

8. Ètica i valors de treball social amb grups.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 5 15 20
Lectura / comentari de textos 30 5 35
Prova d'avaluació 40 20 60
Seminaris 6 4 10
Total 81 44 125

Bibliografia

 • Blanco, Amalio (cop. 2005 ). Psicología de los grupos . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Brown, A. (1988). Treball de grup. Barcelona: Editorial Pòrtic.
 • Canto Ortiz, Jesús M (cop. 2000 ). Dinámica de grupos : aspectos técnicos, ámbitos de intervención y fundamentos teóricos . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Henry, Sue East, Jean Schmitz, Cathryne (cop. 2004 ). Trabajo social con grupos : modelos de intervención . Madrid: Narcea. Catàleg
 • López-Yarto Elizalde, Luis (cop. 1997 ). Dinámica de grupos : cincuenta años después . Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Navarro Pedreño, Silvia (cop. 2004 ). Redes sociales y construcción comunitaria : creando (con)textos para una acción social ecológica . Madrid: CCS. Catàleg
 • Sánchez, José C (cop. 2002 ). Psicología de los grupos : teorías, procesos y aplicaciones . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Zamanillo, Teresa (2008 ). Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Zastrow, Charles (cop. 2008 ). Trabajo social con grupos (6a ed). Madrid: Paraninfo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Diari de pràctiques i exercicis de devolució de les classes pràctiques a l'aula S'avaluarà la participació i implicació en les diferents propostes i activitats a les classes pràctiques i la configuració d'un diari de pràctiques on es recullin els diferents coneixements adquirits durant aquesta part de l'assignatura. 20
Treball de disseny i planificació d'un grup S'avaluarà el disseny d'un grup amb totes les seves fases i la creativitat i aplicabilitat dels continguts teòrics en el mateix. 30
Seminari (participació, observació i anàlisi de fenòmens grupals) S'avaluarà l'assistència i adquisició dels continguts treballats. 10
Examen teòric vers els continguts explicats a les classes de teoria. S'avaluarà l'assimilació dels diferents continguts teòrics explicats i debatuts a les classes teòriques. 40

Qualificació