Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Aquesta assignatura treballa el procediment i metodologia d'intervenció entorn de situacions socials personals i familiars, desenvolupa el coneixement de les tècniques directes i indirectes que utilitza i realitza una aproximació als diversos models d'intervenció en casos.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANTONIA CANUDAS OLIVA

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment.

Continguts

1. La pràctica del Treball social de casos: valoració de la situació, diagnòstic, contracta, relació d'ajut, avaluació.

2. Camps d'actuació: àmbit familiar, cicle vital, atenció primària, atenció especialitzada (sanitat, ensenyament, discapacitats, altres)

3. Models del Treball social amb individus i famílies: relació model-metodologia, models conductista, psicodinàmic, cognitiu, sistèmic,crític i humanista.

4. Tècniques d'actuació directa: observació, entrevista, visita domiciliaria, coordinació i treball en xarxa

5. Tècniques d'actuació indirecta: fitxa social, historia social, la contracta, informe social, genograma, ecomapa i altres tècniques de documentació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 5,00 1,00 6,00
Anàlisi / estudi de casos 7,50 25,00 32,50
Lectura / comentari de textos 0 15,00 15,00
Prova d'avaluació 0 30,00 30,00
Sessió participativa 30,00 4,00 34,00
Treball en equip 7,50 25,00 32,50
Total 50,00 100,00 150

Bibliografia

 • Allué, M (2003). DisCapacitados. La reivindicación de la igualdad en la diferencia. edicions bellaterra.
 • Campanini, Annamaria. Servicio social y modelo sistémico : una nueva perspectiva para la práctica cotidiana . Barcelona [etc.] Paidós,|c1991: . Catàleg
 • Coletti, M. Linares, J.L. (1997). La intervención sistémica en los servicios sociales ante la familia multiproblem. Paidós Terapia Familiar.
 • Cirillo, Stefano (1994 ). El Cambio en los contextos no terapéuticos . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • de Pablo, J. (1997). Tècniques d'entrevista per a professionals de la salut. EUMO Editorial.
 • du Ranquet, Mathilde (2007). Los modelos en Trabajo Social Intervención con personas y fammilias. Siglo XXI.
 • Escartin, Mª J. (1992). Manual de Trabajo Social (modelos de práctica profesional). Aguaclara - colección Amalgama.
 • Fernández A. Mª; Jiménez, A. (2006). El Informe Social cuestiones a debate. Colegio Oficial DTSAS de Málaga.
 • Fernández García, Tomás Alemán Bracho, Carmen (cop. 2003 ). Introducción al trabajo social . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fernández, T. (coord.) (2005). Trabajo Social con casos. Alianza - Política social / Servicios sociales.
 • Flaquer, Ll. (1998). El destino de la familia. Ariel.
 • Goody, J. (1986). La evolucion de la familia y del matrimonio en Europa. Herder.
 • Guinot C. (coord.) (2009). Métodos, técnicas y documentos utilitzados en Trabajo Social. Deusto publicaciones.
 • Karsz, S. (2007). Problematizar el trabajo social. Definición, figuras, clínica. gedisa - Biblioteca de Educación.
 • Marion L. Beaver Don A. MIller (1998). La práctica del trabajo social con las persones mayores (1ª). Barcelona: Paidós.
 • Martin, Maite (2003). Introducción al diagnóstico social. Recuperat , a http://www.diagnosticosocial.com
 • McGoldrick,M.; Gerson, R. (1993). Genogramas en la evaluación familiar. gedisa.
 • Moix Martinez, Manuel (2006). La práctica del Trabajo Social. Sintesis.
 • Payne, M. (2002). Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Paidós.
 • Robertis, Cristina de (cop. 2003 ). Fundamentos del trabajo social : ética y metodología . València: Nau Llibres :Universitat de València. Catàleg
 • Rossell i Poch, Teresa (,,1988 ). L'Entrevista en el treball social (2a ed., corr.). Barcelona: Escola Universitària de Treball Social [etc.]. Catàleg
 • Segalen, Martine (1992 ). Antropología histórica de la familia . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Toledano, L. (2008). ¿Se puede? Trabajo social en domicilios de ancianos. COTS de cAtalunya.
 • Trevithick,P. (2010). Habilidades de Comunicación en intervención social - Manual práctico. Narcea.
 • VVAA (2007). Introducción al Trabajo Social. II - Trabajo Social con individuos y familias. Aguaclara - colección Amalgama.
 • Viscarret, J:J: (2007). Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Alianza Editorial.
 • "GenoPro v2.0.1.5". Proposta web per fer genograrmes . Recuperat , a http://www.genopro.com/screenshots

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes: una primera part expositiva i una segona participativa S'avaluarà el desenvolupament de treballs a l'aula (preguntes orals i/o escrites), la participació de l'estudiant (observació i registre de la professora). 10
Revisió i elaboració d'informes socials S'avalua el procés d'anàlisi del cas desenvolupat en equip.
S'avalua, també, el treball individual a través de l'elaboració d'un informe social.
15
Tallers: supòsits pràctics, anàlisi de casos, pràctiques d'entrevista (rol playing) S'avaluarà l'assistència, el desenvolupament del treball col·laboratiu (observació dels grups), la qualitat, complitud de les anàlisis desenvolupades i l'avaluació dels companys. 25
Lectura individual d'artícles i/o documents S'avaluarà la presentació d'una resenya, la capacitat de síntesi, comprensió del contingut i qualitat de les reflexions realitzades 10
Examen S'avaluarà el domini i comprensió dels continguts del temari (classes i lectures) i les habilitats expositives. 35
Activitats dirigides dels dilluns "Emocions i Treball social" Assistència, observació de la participació i treball de reflexió individual 5

Qualificació

Per superar l'assignatura caldrà superar els treballs obligatòris: l'informe social, memòria dels Tallers i l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No realitzar alguns dels treballs obligatòris