Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Psicologia dels grups: estructura del grup, xarxes grupals de comunicació, relacions intergrupals, processos de diferenciació categorial, grups orientats a la tasca.<br>Psicologia de les organitzacions: tipus d'organitzacions, interacció individu-organització, poder, lideratge i presa de decisions, canvi de la cultura organitzacional, avaluació psicològica en les organitzacions, intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA FIGUER RAMIREZ  / LOURDES TEIXIDOR FELIU

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Participar en activitats orals sobre el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions
 • · Desenvolupar productes i serveis a partir de la teoria i els mètodes psicològics
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Psicologia dels grups

          1.1. Estructura del grup. Cohesió i conflicte intragrupal. La interdependència i l'espai vital del grup. La base afectiva dels grups. Sinèrgia i cultura de grup.

          1.2. Les xarxes grupals de comunicació. Sistema formal i informal. El grup com a conjunt borrós. Teoria de l'acció grupal. La dissonància cognitiva grupal. Teories de la identitat social.

          1.3. Les relacions intergrupals i els processos de diferenciació categorial. El conflicte i la cooperació intergrupal. Els processos d'influència social en el grup. Grups minoritaris i majoritaris. El lideratge grupal. La presa de decisions en grup.

          1.4. Els grups orientats a la tasca: equips de treball en les organitzacions. Grups professionales orientats a la intervenció psicosocial en salut i serveis socials. Intervenció en grups.

2. Psicologia de les organitzacions

          2.1. Tipus d'organitzacions. L'organització com sistema obert i complexe. L'objecte d'estudi de la psicologia de les organitzacions.

          2.2. Interacció entre individu i organització. L'estructura organitzacional i la seva influència sobre el comportament. Teories sobre la motivació en el treball. Socialització organitzacional.

          2.3. El poder, el lideratge i la presa de decisions en la organització. El contracte psicològic. La informació i la comunicació en les organitzacions.

          2.4. El canvi de cultura organitzacional. Aspectes psicosocials de les noves tecnologies aplicades al treball i a la organització. Organització i medi ambient. El clima organitzacional.

          2.5. L'avaluació psicològica en les organitzacions. L'eficàcia organitzacional.

          2.6. La intervenció psicosocial en el treball i les organitzacions. La participació. Control de l'estrès laboral. La psicologia organitzacional positiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 45,00 45,00
Exposició dels estudiants 6,00 14,00 20,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Prova d'avaluació 2,00 40,00 42,00
Sessió expositiva 34,00 0 34,00
Sessió participativa 27,00 18,00 45,00
Sessió pràctica 18,00 4,00 22,00
Treball en equip 3,00 40,00 43,00
Tutories de grup 0 9,00 9,00
Visionat/audició de documents 0 20,00 20,00
Total 90,00 210,00 300

Bibliografia

 • Ayestarán, Sabino (1996 ). El Grupo como construcción social . Rubí: Plural. Catàleg
 • Blanco, Amalio (cop. 2005 ). Psicología de los grupos . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Fabra, Maria Lluïsa (DL 1999 ). Técnicas de grupo para la cooperación . Barcelona: Ceac. Catàleg
 • Gil Rodríguez, Francisco (cop. 1999 ). Introducción a la psicología de los grupos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • González, Mª Pilar (1995 ). Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos . Barcelona: EUB. Catàleg
 • González, Pilar (1997 ). Psicología de los grupos : teoría y aplicación . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Huici, Carmen (1989 ). Estructura y procesos de grupo (3ª ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Morales, J. Francisco (1996 ). Identidad social : aproximaciones psicosociales a los grupos y a las relaciones entre grupos . Valencia: Promolibro. Catàleg
 • Robbins, Stephen P (2009 ). Comportamiento organizacional (13a ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Vendrell, Esteve (1999 ). Dinàmica de grups i psicologia dels grups . Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Zander, Alvin (1971 ). Dinámica de grupos : investigación y teoría . México: Trillas. Catàleg
 • Rodríguez Fernández, Andrés (cop. 1998 ). Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Peiró, José María (1991 ). Psicología de la organización (5ª ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Gómez-Mejía, Luis R (cop. 2008 ). Gestión de recursos humanos (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Barlow, Janelle (2000 ). Gestión del estrés : cómo optimizar su rendimiento y mejorar su calidad de vida . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Thévenet, Maurice (cop. 1992 ). Auditoria de la cultura empresarial . Madrid: Ediciones Diaz de Santos. Catàleg
 • Anastassopoulos, Jean-Pierre Détrie, Jean-Pierre (1995 ). Strategor : estrategia, estructura, decisión, identidad :política general de empresa . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Sora Miana, Beatriz (2010 ). Desenvolupament organitzacional (DO) : administració del canvi planificat en les organitzacions . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi i intervenció en un grup Anàlisi d'un grup en un entorn real i proposta d'intervenció, exposició a classe i lliurament d'un informe. 30
Realització de dinàmiques de grup a l'aula. Participació activa a les activitats i lliurament de l'informe 5
Elecció i desenvolupament d'una dinàmica de grups Tria d'una tècnica de dinàmica de grups i aplicació a l'aula. Lliurament d'un informe 10
Anàlisi de documents audiovisuals Visionat d'algun tipus de document audiovisual (pel·lícula, documental) i realització de l'informe corresponent. 10
Realització de lectures proposades Resum i comentari personal sobre lectures facilitades per la professora. 10
Examen Prova individual d'avaluació. 35

Qualificació

La nota es repartira de la següent manera:

- 55%: realització de treballs en grup (comentari crític i treball en equip de material audiovisual, realització de dinàmiques grupals, i la redacció d'informes i l'ànàlisi d'un grup amb proposta de programa d'intervenció).

- 45%: Proves d'avaluació individuals (treballs o examen).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera No Presentat l'alumnat que no ha participat i/o lliurat el 100% de les activitats d'avaluació demanades.