Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Els continguts es desenvoluparan a través dels següents blocs temàtics: • Fonaments teòrics de la Psicologia Clínica• Fonaments teòrics i metodològics en psicopatologia general i d'adults: Concepte i història de la psicopatologia, Models en Psicopatologia, Classificació i diagnòstic, Psicopatologia dels processos psicològics bàsics II: alteracions de la consciència i identitat, alteracions de la memòria, alteracions del pensament alteracions de la percepció, alteracions del control dels impulsos). • Principals trastorns de l'edat adulta• Avaluació i diagnòstic en psicologia clínica d'adults• Tècniques i programes de tractament• Intervenció en Psicologia Clínica
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ELENA ANGULO ANTUNEZ  / MARIA AYMERICH ANDREU  / BEATRIZ M. CAPARROS CAPARROS  / MONTSERRAT PLANES PEDRA

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Bloc I: Psicopatologia

          1.1. Fonaments teòrics i metodològics en Psicopatologia General

                    1.1.1. Conceptes i models en psicopatologia

                    1.1.2. Comportament 'normal' vs 'comportament anormal'

                    1.1.3. Classificació i diagnòstic en Psicopatologia

                    1.1.4. Mètodes d'investigació en psicopatologia

          1.2. Psicopatologia dels processos psicològics bàsics

                    1.2.1. Alteracions de la consciència i de la identitat personal

                    1.2.2. Alteracions de l'atenció i l'orientació

                    1.2.3. Alteracions de la memòria

                    1.2.4. Alteracions del pensament i del llenguatge

                    1.2.5. Alteracions de la percepció

                    1.2.6. Alteracions de l'afectivitat

                    1.2.7. Alteracions de la psicomotricitat

                    1.2.8. Alteracions del control dels impulsos

          1.3. Principals trastorns psicològics en l'edat adulta

                    1.3.1. Trastorns afectius

                    1.3.2. Trastorns psicòtics

                    1.3.3. Trastorns somatomorfos i dissociatius

                    1.3.4. Trastorns d'afectació cognitiva

2. Bloc II: Intervenció

          2.1. Introducció a la Psicologia Clínica i de la Salut: Bases teòriques i metodològiques.

          2.2. La relació terapèutica i els principis deontològics en la intervenció psicològica.

          2.3. Models d'intervenció en Psicologia Clínica

                    2.3.1. Perspectiva psicodinàmica

                    2.3.2. Perspectiva humanista-existencial

                    2.3.3. Perspectiva sistèmica

                    2.3.4. Perspectiva conductual

                    2.3.5. Perspectiva cognitiva

                    2.3.6. Perspectiva integrativa

                    2.3.7. Identificació de pautes disfuncionals i aplicació d'estratègies de canvi segons els diferents models d'intervenció

          2.4. Tècniques d'intervenció

                    2.4.1. Tècniques de relaxació

                    2.4.2. Tècniques d'exposició en viu i en imaginació.

                    2.4.3. Tècniques d'autocontrol

                    2.4.4. Tècniques de modelat.

                    2.4.5. Tècniques d'activació conductual

                    2.4.6. Tècniques cognitives

                    2.4.7. Tècniques de Mindfulness

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 37 49
Classes participatives 65 35 100
Classes pràctiques 25 40 65
Elaboració de treballs 12 22 34
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 2 0 2
Simulacions 10 20 30
Total 126 174 300

Bibliografia

 • Barlow, David H (cop. 2003 ). Psicopatología (3ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Burns, George W (cop. 2003 ). El Empleo de metáforas en psicoterapia : 101 historias curativas . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Butcher, James N (cop. 2007 ). Psicología clínica (12 ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Gavino, Aurora (cop. 2006 ). Guía de técnicas de terapia de conducta . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Gavino, Aurora (cop. 2004 ). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Kaplan, Harold I (1999 ). Sinopsis de psiquiatría : ciencias de la conducta, psiquiatría clínica (8a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Labrador, Francisco Javier (cop.2008 ). Técnicas de modificación de conducta . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Obiols, Jordi E. (2008 ). Manual de psicopatología general . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Pérez Álvarez, Marino (cop. 2003 ). Guía de tratamientos psicológicos eficaces . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2009 ). Psicologia de la salut : [fonaments i tècniques d'avaluació i tractament] . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2011 ). Estrès, salut, dolor . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Trull, Timothy J (cop. 2003 ). Psicología clínica : conceptos, métodos y aspectos prácticos de la profesión (6ª ed.). México: Thomson. Catàleg
 • Vallejo Pareja, Miguel Ángel (1993 ). Manual práctico de modificación de conducta . Madrid: Fundación Universidad Empresa. Catàleg
 • Vallejo Ruiloba, Julio (2002 ). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (5a ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bloc I. Psicopatologia: L'estudiant haurà d'elaborar de forma correcta, segons els criteris establerts, els exercicis i pràctiques requerides La nota dels informes presentats correspondrà al 30% de la nota final del Bloc I. 15
Bloc I. Psicopatologia: L'estudiant haurà de superar com a mínim amb un 5 una prova global del Bloc I. Aquest prova constarà de dues parts, una part amb preguntes d'opció múltiple i l'altre amb preguntes obertes. La prova global correspondrà al 70% de la nota final del Bloc I. 35
Bloc II. Intervenció: Elaboració i aplicació d'un programa de Desensibilització Sistemàtica per a tractar una fòbia específica. Es farà en grups de 4 persones durant l'horari de pràctiques.
Guió per a la preparació i execució de la pràctica.
Per a portar a terme les diferents activitats corresponents a la pràctica de la Desensibilització Sistemàtica (simulacions i assajos, etc.) s'elaboraran els següents materials i instruments:

a) Protocol amb instruccions per a fer una relaxació muscular abreviada.
b) Autorregistre de compliment de la pràctica de la relaxació.
c)Contracte conductual per a incrementar el compliment dels exercicis de relaxació.
d) Elaboració d'una jerarquia d'estímuls (llista ordenada de ítems relatius a la fòbia valorats en USAS) en base als informes del pacient anàleg.
e) Programa d'associacions relaxació-ítem per a la primera sessió. Establiment de codis per a la comunicació terapeuta-pacient.
f) Programa temptatiu per a la resta de sessions.
g) Registre per a consignar els resultats del procés de desensibilització sistemàtica.
h) Programa de sessions d'exposició en viu amb prevenció de la resposta.
i) Autorregistre per a consignar els resultats de l'exposició en viu amb prevenció de la resposta.
j) Registre per a consignar diferents aspectes de l'execució de l'entrenament en modelat en habilitats terapèutiques i en habilitats de comunicació

Una explicació més detallada dels objectius per a cada sessió de pràctiques, de les activitats a realitzar i dels instruments a elaborar estarà penjada a l'inici del curs la pàgina web de l'assignatura


2. Organització: En cada grup hi haurà 2 pacients (anàlegs) i 2 terapeutes.

Bibliografía específica recomanada:
Planes, M. (2009). Psicologia de la salut. Girona: Documenta Universitaria.
S'avaluarà l'elaboració i aplicació d'un programa 20
Bloc II. Intervenció: Classes teòriques on es debaten els aspectes fonamentals de les diferents tècniques d'intervenció i tractament a partir de lectures previes recomanades per a cada tema.
Exercicis individuals i grupals, orals i escrits.
La qualificació obtinguda en aquesta part correspondrà al 60% del bloc II d'intervenció. 20
Bloc II. Intervenció: Elaboració d'un programa d'activació conductual davant d'un cas de depressió. A l'inici de l'activitat es detallaran les condicions de realització. Els criteris d'avaluació s'especificaran a l'inici de l'activitat. La qualificació obtinguda suposarà el 10% del bloc d'intervenció.
5
Bloc II. Intervenció: Disseny i aplicació mitjançant role-playing de les diverses tècniques cognitives presentades Els criteris d'avaluació s'especificaran a l'inici de l'activitat. La qualificació obtinguda suposarà el 10% del bloc d'intervenció.
5

Qualificació

El mòdul de Psicologia Clínica d'Adults està composat per dos Blocs:
1) Bloc I: Psicopatologia
2) Bloc II: Intervenció

Cada bloc té uns criteris específics d'avaluació i qualificació. Cada Bloc té un pes del 50% en la nota final del Mòdul.

Bloc I: Psicopatologia
Impartit per les professores Beatriu Caparrós i Elena Angulo.
Per aprovar aquesta part del mòdul l'estudiant haurà de presentar tots els exercicis i activitats d'aprenentatge proposats i superar com a mínim amb un 5 les activiats d'avaluació (presentació informes i prova final).


Bloc II: Intervenció
El bloc d'intervenció serà impartit per les professores Montserrat Planes i Maria Aymerich.

Per aprovar la part del mòdul impartida per la Prof. Maria Aymerich, l'estudiant haurà de presentar tots els exercicis i activitats d'aprenentatge proposats i superar com a mínim amb un 5 les activiats d'avaluació.

Per aprovar la part del mòdul impartida per la Prof. Montserrat Planes, hi ha dos sistemes d'avaluació: el primer es l'oficial i el segon es el de l'avaluació continuada.
1. L'avaluació final oficial amb data d'exàmens establerta pel Consell d'Estudis de Psicologia es un dret que tenen els estudiants matriculats a l'assignatura. Consisteix en un examen que comprèn teoria i pràctiques. Inclourà:
a) Cinc preguntes curtes sobre coneixements teòrics i pràctics

2. Alternativament es proposa un sistema d'avaluació continuada per aquells alumnes que s'hi vulguin acollir.

Els requisits per a participar-hi i els criteris de qualificació són els següents:
Part teòrica (6 punts)
a)Realització de quatre exercicis escrits. Nota màxima per exercici: 10 punts
Els alumnes amb una puntuació inicial mínima de notable (7) que mantinguin o incrementin la nota en els següents exercicis tindran una bonificació en la nota final de 0,5 punts.
Part pràctica (4 punts)
a) assistència continuada a les classes (mínim 80%) i participació activa en les mateixes (coneixements, materials, instruments, etc.)
b) els treballs realitzats durant la sessió de classe s'avaluaran de manera continuada, amb l'objectiu que l'alumne rebi feedback sobre el seu treball a fi d'anar-lo millorant

Avís: Els treballs de pràctiques s'han de lliurar impresos, correctament redactats i sense faltes d'ortografia.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constaran com a no presentats aquells alumnes que no hagin superat l'avaluació continuada i/o no s'hagin presentat a l'examen final.