Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Concepte i història de la psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 2. Models en Psicopatologia de la infantesa i l'adolescència. 3. Classificació de la Psicopatologia infantil. 4. Diagnòstic en Psicologia clínica infantil. 5. Causes generals dels trastorns mentals en la infantesa i l'adolescència. 6. Principals trastorns d'inici en la infantesa i l'adolescència 7. Models i tècniques d'intervenció en psicologia clínica de la infantesa i l'adolescència. 8. Intervenció psicològica en retard mental i trastorns del desenvolupament. 9. Intervenció psicològica en trastorns del comportament pertorbador. 10. Intervenció psicològica en trastorns emocionals. 11. Intervenció psicològica en trastorns de les funcions corporals bàsiques.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
YOLANDA GARCIA MORENO  / MARTA SADURNI BRUGUE  / FERRAN VIÑAS POCH

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • · Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos utilitzant els marcs teòrics de la psicologia
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Aplicar els mètodes o les estratègies recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència

          1.1. Introducció a la Psicopatologia de la infància i l’adolescència.

                    1.1.1. Definició, conceptes bàsics i historia de la psicopatologia.

                    1.1.2. Causes generals dels trastorns mentals a la infància i l'adolescència.

                    1.1.3. Classificació i diagnòstic en psicopatologia infantil.

          1.2. Retràs mental i Trastorns Generalitzats del Desenvolupament

                    1.2.1. Retràs mental.

                    1.2.2. Trastorns Generalitzats del Desenvolupament.

          1.3. Trastorns del Comportament a la infància i l’adolescència

                    1.3.1. Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat

                    1.3.2. Conducta oposicionista i antisocial a la infància i l’adolescència

          1.4. Trastorns emocionals

                    1.4.1. Fòbies, pors i trastorns d’ansietat

                    1.4.2. La depressió a la infància i l’adolescència

                    1.4.3. Les conductes suïcides a la infància i l’adolescència

2. Unitat Formativa 2: Intervenció psicològica en retràs mental i trastorns del desenvolupament

          2.1. Aproximació al concepte de discapacitat.

                    2.1.1. Definició i evolució històrica del concepte.

                    2.1.2. Epidemiologia i etiologia.

          2.2. Anàlisi de les habilitats adaptatives.

                    2.2.1. Habilitats intel·lectuals i conducta adaptativa.

          2.3. Criteris, sistemes i instruments d'avaluació.

                    2.3.1. Escales per mesurar la intel·ligència.

                    2.3.2. Escales per mesurar la conducta adaptativa.

                    2.3.3. Escales per mesurar la salut mental.

          2.4. Model de suports individualitzat: Model de Schalock

                    2.4.1. Qualitat de vida i creixement personal de les persones amb discapacitat intel·lectual.

          2.5. Intervenció en trastorns generalitzats del desenvolupament.

3. Unitat Formativa 3: Intervenció psicològica en els trastorns emocionals i de comportament.

          3.1. Del procés de diagnosi al procés terapèutic.

                    3.1.1. Principis bàsics de la intervenció terapèutica. L'aliança terapèutica i l'enquadrament. Habilitats del terapeuta.

                    3.1.2. Orientació del tractament a partir de l'estudi diagnòstic realitzat.

          3.2. Tècniques de tractament segons els diferents enfocs terapèutics.

                    3.2.1. Objectius del tractament.

                    3.2.2. La teràpia individual en infants i adolescents. Principals problemàtiques. Tècnica terapèutica de joc per infants. Altres tècniques. La cerca d'evidència empírica en els resultats de l'intervenció.

                    3.2.3. Teràpia familiar. Programes preventius. Programes de parentalitat positiva.

                    3.2.4. La terapia en conflictes relacionals greus entre pares-fills. Tècnica de vídeo-intervenció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,50 11,00 18,50
Elaboració individual de treballs 1,50 6,00 7,50
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Seminaris 2,00 1,00 3,00
Sessió expositiva 20,50 64,00 84,50
Sessió participativa 29,00 73,50 102,50
Sessió pràctica 18,00 44,50 62,50
Simulacions 2,00 6,00 8,00
Sortida de camp 4,00 4,00 8,00
Visionat/audició de documents 1,50 0 1,50
Total 90,00 210,00 300

Bibliografia

 • Achenbach, Thomas M (cop. 2001 ). Manual for the ASEBA School-Age : forms & profiles : an integrated system of multi-informant assessment . Burlington: ASEBA. Catàleg
 • Barlow, David H (cop. 2003 ). Psicopatología (3ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Buendía Vidal, José (1996 ). Psicopatología en niños y adolescentes : desarrollos actuales . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Caballo, Vicente E. Simón, Miguel Ángel (cop. 2002 ). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente : trastornos específicos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Caballo, Vicente E. Simón, Miguel Ángel (cop. 2001 ). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente : trastornos generales . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • CIE 10 : trastornos mentales y del comportamiento : descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico (1992 ). Madrid: Meditor. Catàleg
 • DC:0-3R : Diagnostic classification of mental health and developmental disordes of infancy and early childhood (2005 ) (Rev ed.). Washington: Zero To Three Press. Catàleg
 • González Barrón, Remedios (cop. 1998 ). Psicopatología del niño y del adolescente . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • López Ibor, Juan José (cop. 2002 ). DSM-IV-TR : manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales : texto revisado . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Rodríguez-Sacristán, Jaime Agüero, Juan Antonio (1998 ). Psicopatología del niño y del adolescente (2ª ed.). Sevilla: Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Wicks-Nelson, Rita (cop. 1997 ). Psicopatología del niño y del adolescente (3a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Pérez Álvarez, Marino (cop. 2003 ). Guía de tratamientos psicológicos eficaces . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Verdugo Alonso, Miguel Ángel Jenaro Río, Cristina (cop. 2004 ). Retraso mental : definición, clasificación y sistemas de apoyo (10ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Buendía Vidal, José (1996 ). Psicopatología en niños y adolescentes : desarrollos actuales . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Sameroff, A.J.; Mc.Donough, S.C.& Rosenblum, K.L. (2004). Treating parent-infant relationship problems. Strategies for intervention. . New York: Guildford Press. Catàleg
 • Juffer, F; Bakermans-Kranenburg; van Ijzendoorn.M (2008). Promoting positive parenting. An Attachment-Based Intervention. New York: Lawrence Erlbaum. Catàleg
 • Missio, M & Botet, F (2001). Detección de trastornos psicofuncionales en la primera infancia. Barcelona: Masson. Catàleg
 • Tizón, J. L; San-José, J; Nadal, D (1997). Protocolos y programas elementales. Atención a la infancia. Volumen II. Herder. Catàleg
 • Berlín, l.J.;Ziv,L.; Amaya-Jackos, L & Greengerb, M.T. (2005). Enhancing early attachments. Theory, research, intervention and policy. New York: Guildford Press. Catàleg
 • Osofsky, J.D. &H.E. Fitzgerald (2000). Handbook of infant mental health. New York: John Wiley.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
UF1: Administració, correcció i interpretació de la CBCL L’alumne ha de conèixer els diferents instruments de mesura de la conducta anormal, Saber identificar un símptoma i valorar-ne la seva severitat, analitzar un perfil psicopatològic, integrar la informació procedent de diferents fonts d’informació i redactar informes a partir dels resultats d’una avaluació psicopatològica i proposar orientacions diagnòstiques. S’avaluarà mitjançant l’anàlisi d’un cas pràctic i la puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10. 11
UF1: Registre i valoració dels símptomes de l’espectre autista L’alumne ha de saber identificar un símptoma i valorar-ne la seva severitat, saber diferenciar i classificar els diferents símptomes i analitzar un perfil psicopatològic. S’avaluarà mitjançant la presentació i anàlisi de casos a l’aula. La puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10. 2
UF1: Depressió L’alumne ha de saber identificar un símptoma i valorar-ne la seva severitat, saber diferenciar i classificar els diferents símptomes i analitzar un perfil psicopatològic. S’avaluarà mitjançant la presentació i anàlisi de casos a l’aula. La puntuació d’aquesta activitat oscil•larà entre 0 i 10. 2
UF1: Prova escrita L’alumne ha de conèixer els sistemes de classificació de la psicopatologia infantil, els principals trastorns mentals que tenen lloc durant la infància i l'adolescència, la seva classificació, epidemiologia i els principals models explicatius. S’avaluarà mitjançant una prova objectiva, de 30 preguntes. Per tal de controlar la influència de l'atzar s'aplicarà un factor de correcció. La puntuació de la prova serà igual al nombre de respostes encertades menys el nombre de respostes errònies dividit per 3 (nombre d'alternatives de resposta de cada ítem menys 1). Aquesta puntuació global es dividirà per tres, obtenint una nova puntuació que oscil•larà entre 0 i 10 punts. 35
UF2: Visita a dos centres d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, establir prioritats,metes i objectius de la intervenció, identificar les caracteristiques dels individus i mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic. L'alumne haurà de lliurar un treball recollint diferents aspectes relacionats amb les visites. 7
UF2: Anàlisi d'un cas pràctic amb discapacitat. Saber analitzar les demandes i necessitats de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn generalitzat del desenvolupament, establir les prioritats, metes i objectius de la intervenció, identificar les característiques dels individus i mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic. L'alumne haurà de lliurar un treball escrit sobre el cas o casos analitzats. 3
UF2: Prova escrita L’alumne ha de conèixer els principals mètodes i tècniques d'intervenció en discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament.S’avaluarà mitjançant una prova objectiva, de 20 preguntes. Per tal de controlar la influència de l'atzar s'aplicarà un factor de correcció. La puntuació de la prova serà igual al nombre de respostes encertades menys el nombre de respostes errònies dividit per 3 (nombre d'alternatives de resposta de cada ítem menys 1). Aquesta puntuació global es dividirà per dos, obtenint una nova puntuació que oscil•larà entre 0 i 10 punts. 15
Classes pràctiques. Unitat Formativa 3: Intervenció psicològica en trastorns emocionals i del comportament. L'alumne ha saber plantejar un procés d'intervenció a través d'un estudi diagnòstic previ. Amb aquest objectiu ha de conèixre diferents tècniques i mètodes d'intervenció i valorar el tipus de tècnica més apropiada per les característiques del cas.
L'avaluació consistirà en la presentació d’un dossier amb fitxes personals i documentació estudiada o ampliada sobre el procés de diagnosi, proves d’avaluació, tècniques d’intervenció i requisits per emprar-les estudiats a la unitat formativa 3.
10
UF3: Pràctiques sobre anàlisi de casos d'infants i adolescents amb trastorns del comportament i de les emocions. L'alumne ha de poder analitzar casos clínics i plantejar possibles mètodes d'intervenció.

S'avaluarà a partir del treball personal que l'alumne lliurarà a la professora a partir de material clínic que li serà entregat. A partir d'aquest material l’alumne ha de mostrar l’integració dels seus coneixements respecte a: 1- Els aspectes tècnics en el procés de diagnosi. 2- Considerar els aspectes evolutius i psicopatològics. 3. Plantejar els objectius de l'intervenció psicològica
15

Qualificació

Per aprovar el Mòdul de Psicologia Clínica Infantil s'han d'aprovar les tres Unitats Formatives (UF).

Unitat Formativa 1 (50% de la nota final). L'avaluació de la UF-1 inclou quatre activitats d'avaluació. Si no s’aconsegueix una assistència del 80% a les activitats en grup petit, caldrà demostrar l’assoliment dels continguts i les competències amb la realització d’una prova individual sobre els continguts d’aquestes activitats. En cas de no superar aquestes activitats hi haurà la possibilitat de recuperar-les durant el periode establert per la recuperació. Per considerar aprovada la Unitat Formativa 1 és imprescindible aprovar la prova escrita.

Unitat Formativa 2 (25% de la nota final). L'avaluació de la UF-2 inclou tres activitats d'avaluació. Es valorarà l'assistència a les activitats en grup petit.En cas de no superar aquestes activitats hi haurà la possibilitat de recuperar-les durant el periode establert per la recuperació. Per considerar aprovada la Unitat Formativa 2 és imprescindible aprovar la prova escrita.

Unitat Formativa 3 (25% de la nota final). L'avaluació de la UF-3 inclou tres activitats d'avaluació. Seguint el sistema d'avaluació continuada de Bolonya, l'avaluació de la prova 3 serà sumativa. L'estudiant podrà optar a la recuperació si ha suspès alguna de les proves dins els terminis establerts en el calendari de grau.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.