Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Economia Política: concepte i mètode; Anàlisi de mercats: el model de competència perfecta i les fallades del mercat; Introducció a l'empresa; Models i agregats macroeconòmics; Anàlisi del cicle econòmic i la política econòmica; Els principals resultats: atur, inflació, creixement, i desenvolupament; La realitat econòmica actual.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP ANGUERA TORRENTS  / NURIA PASCUAL MOLINAS

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP ANGUERA TORRENTS  / NURIA PASCUAL MOLINAS

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. L'OFERTA, LA DEMANDA I EL MERCAT: APLICACIONS

          2.1. L'equilibri en el mercat

          2.2. El comportament del consumidor i l'elasticitat

          2.3. L'empresa: producció, costos i beneficis.

3. DETERMINACIÓ DE PREUS EN MERCATS NO COMPETITIUS

4. EXTERNALITATS, BÉNS PÚBLICS I EL PAPER DEL SECTOR PÚBLIC

5. MODELS I AGREGATS MACROECONÒMICS

6. PRODUCCIÓ I MERCAT DE TREBALL

7. LA POLÍTICA ECONÒMICA

          7.1. POLÍTICA FISCAL

          7.2. POLÍTICA MONETÀRIA. EL SISTEMA FINANCER

          7.3. POLÍTIQUES D'OFERTA. KEYNESIANS I MONETARISTES

8. ALTRES TEMES: MACROECONOMIA I GLOBALITZACIÓ, DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA, EQUITAT I JUSTÍCIA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 25,00 25,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 34,50 30,00 64,50
Sessió participativa 7,50 30,00 37,50
Sortida de camp 10,00 10,00 20,00
Total 55,00 95,00 150

Bibliografia

 • Krugman, Paul R (cop. 2008 ). Fundamentos de economía . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Mochón Morcillo, Francisco (cop. 2010 ). Principios de economía (4a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Mankiw, N. Gregory (cop. 2007 ). Principios de economía (4ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Robert C. Feenstra y Alan M. Taylor (2011). Comercio internacional (1ª). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Robert J. Barro y Xavier Sala i Martin (2011). Crecimiento económico (1ª). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Tapia, José A (cop. 2011 ). La Gran recesión y el capitalismo del siglo XXI : teoríaseconómicas, explicaciones de la crisis y perspectivas de la economía mundial . Madrid: Catarata :Centro de Investigación para la Paz. Catàleg
 • Torres López, Juan (cop. 2005 ). Economía política (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives de correcció de pràctiques Les pràctiques es faran individualment fora de l'aula i es corregiran en classes participatives, pel mètode del portafolis docent. 30
Treball dirigit S'avaluarà la participació i l'elaboració d'un informe després de cada visita. 10
Avaluació continuada Es farà una avaluació dels temes 1 a 4, i una altra dels temes 5 a 8. Aquestes proves seran alliberatòries de la matèria, comptant el 50% cadascun. Per poder alliberar caldrà obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 a cada una de les proves. 60

Qualificació

Un 10% de la nota s'obtindrà de la participació i elaboració d'informes en les activitats dirigides.
Un 30% s'obtindrà de la nota del portafolis de pràctiques.
El 60% restant serà la nota mitjana de les avaluacions parcials.
Per a fer les mitjanes, cada exercici o avaluació haurà de tenir una puntuació mínima de 4 punts sobre 10.
Hi haurà una prova final per aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura, a través de l'avaluació continuada, que suposarà el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat aquell que no es presenti a cap prova avaluatòria, o bé no tingui un 50% de l'assistència a les pràctiques.

Observacions

Llegir diàriament la premsa econòmica i els suplements setmanals o mensuals de continguts econòmics.
Mantenir l'atenció i l'interès sobre temes econòmics presents en altres mitjans de comunicació (ràdio, TV, digitals, xarxes socials, fòrums, etc.)
Els professors animem als estudiants a participar en els fòrums que proposin, mitjançant el Moodle. També els animem a proposar temes de discussió al grup-classe.
Els professors moderarem els fòrums.
Aquesta participació voluntària es tindrà en compte a l'avaluació continuada.
Cal observar les regles sintàctiques i ortogràfiques en la producció escrita.
Animem als estudiants que també treballen a escollir la càrrega docent apropiada al seu cas (intensitat de treball, horari de classes teòriques, sortides pedagògiques, etc.)
Cal preparar les sortides acadèmiques abans de que es produeixin i després respondre el qüestionari.

Assignatures recomanades

 • Avaluació econòmica de projectes i polítiques socials
 • Dret del treball i de la seguretat social
 • Dret i garanties constitucionals
 • Economia i estat del benestar
 • Elaboració i gestió de projectes
 • Ètica i deontologia professional
 • Formació a l'empresa
 • Funcions i conceptes bàsics del dret
 • Gestió financera i comptabilitat
 • Immigració i estrangeria: drets, llibertats i deures
 • Mercat de treball i inserció laboral
 • Pensament contemporani
 • Planificació i control financer i econòmic
 • Polítiques de feina i de formació per a la feina
 • Polítiques socials a la Unió Europea
 • Sociologia