Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Aplicacions de tècniques bàsiques usades en síntesi . Reflux, extracció, filtració, destil•lació, cristal•lització, cromatografia.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAURA CANO YBARRA  / JOSEP DURAN CARPINTERO  / RAFAEL FERRE MALAGON  / INGRID FERRER VALL-LLOSADA  / MARIA ANGELES MARTINEZ LORENTE  / MONICA RADUAN DOMENECH  / XAVIER RIBAS SALAMAÑA  / ANNA ROGLANS RIBAS  / MARIA ISABEL ROMERO GARCIA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Capacitat per utilitzar correctament la terminologia química: nomenclatura, convencions i unitats i el llenguatge científic.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. Obtenció del perborat sòdic

2. Preparació del tiosulfat sòdic

3. Obtenció de sals de plom

4. Síntesi de l'alum de crom

5. Obtenció d'halogenurs i halogenats

6. Preparació del peroxodisulfat potàssic

7. Obtenció de l'àcid acetilsalicílic

8. Obtenció de difenilmetanol

9. Síntesi de l'acetat d'isoamil

10. Síntesi de l'acetanilida

11. Preparació de l'orto i para-nitroanilina

12. Preparació de ciclohexanona

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 80 0 80
Prova d'avaluació 3 10 13
Resolució d'exercicis 3 25 28
Treball en equip 4 25 29
Total 90 60 150

Bibliografia

 • Pavia, Donald L (1988 ). Introduction to organic laboratory techniques : a contemporary approach (3rd ed.). Fort Worth [etc.]: Harcourt Brace Jovanovich College. Saunders College. Catàleg
 • Zubrick, James W (cop. 2004 ). The Organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques (6th ed.). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Harwood, Laurence M (1989 ). Experimental organic chemistry : principles and practice . Oxford [etc.]: Blackwell Scientific. Catàleg
 • Most, ClarK F (1988 ). Experimental organic chemistry . New York [etc]: Wiley. Catàleg
 • Cazorla Amorós, Diego (1996 ). Experimentació en síntesi química : química inorgànica . Alacant: Universitat d'Alacant. Secretariat de Normalitzacó Lingüística. Catàleg
 • Química general i inorgànica : pràctiques de laboratori (1995 ). Barcelona: La Universitat. Catàleg
 • Coronas Ribera, Juan María (1984 ). Reacciones sistemáticas de química inorgánica (2a ed.). Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Angelici, Robert J (1979 ). Técnica y síntesis en química inorgánica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Coucouvanis, Dimitri (cop. 2002 ). Inorganic syntheses. Vol. 33 . Chichester: John Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques de laboratori sintètic Es valorarà la qualitat del treball en el laboratori així com l'actitud i la iniciativa de l'estudiant. Es valorarà també la correcta elaboració de la llibreta de laboratori 25
Preguntes pre-labs. Abans de l'inici de l'experiment sintètic es proposaran qüestions relacionades S'avaluarà la resolució dels exercicis 25
Anàlisi de casos. Proposta d'una síntesi d'un producte: redacció del procediment experimental i síntesi al laboratori Es valorarà el treball en grup, la redacció del procediment experimental i la seva execució en el laboratori 25
Examen teòric final S'avaluarà l'examen teòric 25

Qualificació

L'ASSISTÈNCIA ÉS OBLIGATÒRIA

Avaluació contínua. L'alumne desenvolupa les seves tècniques i habilitats al llarg del curs.
Les sessions de laboratori són eminentment pràctiques. Per fer-les correctament, cal una preparació prèvia que l'alumne ha de fer fora de l'aula.
Hi haurà quatre criteris d'avaluació:
- Prova prelab: Prova escrita a realitzar per l'estudiant prèviament al desenvolupament de la síntesi: 25% de la nota
- Seguiment de la progressió de l'alumne en el laboratori i qualitat del treball i de la llibreta de laboratori: 25% de la nota
- Treball en equip: els estudiants en grups de 4 persones proposaran una síntesi que hauran de realitzar els darrers dies de les sessions pràctiques. S'haurà de presentar el procediment experimental per escrit: 25% de la nota
- Prova final de rendiment acadèmic: 25% de la nota

Activitats recuperables: només la prova final de rendiment acadèmic és recuperable.

Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerà No Presentat l'alumne que no hagi realitzat cap activitat d'avaluació.

Observacions

Cal portar des del primer dia una bata de laboratori, ulleres de seguretat, una espàtula i guants de làtex. Es recomana portar un drap, unes tisores i paper indicador de pH.