Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Els continguts del mòdul s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics: 1. L'estudi de la personalitat des del punt de vista de l'individu: a. Definició i concepte de personalitat. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat. Metodologia d'investigació en psicologia de la personalitat. b. Principals models i teories en psicologia de la personalitat: models internalistes, processuals, models factorials, teories biològiques de la personalitat, models cognitius, models interaccionistes. c. Personalitat i psicopatologia. Personalitat i benestar. La personalitat des de la psicologia positiva. 2. La influència de les situacions socials en el comportament humà: a. Personalitat autoritària, conformisme, obediència i submissió. b. Poder, influència social, ideologia i valors. c. Relacions interpersonals i vincles (forts i febles). Comunicació interpersonal. d. Estils de lideratge. Estereotips i prejudicis. Comportaments col•lectius i moviments socials. e. La importància del context físic: amuntegament, medi ambient, privacitat i espai vital. 3. La identitat individual i social com a confluència de factors individuals i socials, i la seva relació amb la personalitat.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FERRAN CASAS AZNAR  / YOLANDA GARCIA MORENO  / SARA MALO CERRATO  / FERRAN VIÑAS POCH

Competències

 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. BLOC I: Estudi de la personalitat des del punt de vista de l’individu.

          1.1. Concepte de personalitat.

          1.2. Models teòrics i desenvolupament històric-conceptual de la psicologia de la personalitat.

          1.3. Metodologia de recerca en Psicologia de la Personalitat.

          1.4. Models factorials.

                    1.4.1. Introducció a l'anàlisi factorial.

                    1.4.2. Model de R.B. Cattell.

                    1.4.3. Model dels 5 Grans factors.

          1.5. Models psicobiològics de la personalitat.

                    1.5.1. Teoria de la personalitat de H.J. Eysenck.

                    1.5.2. Teoria de la personalitat de J. Gray.

                    1.5.3. Model de Rothbart

          1.6. Teories psicoanalítiques de la personalitat.

          1.7. Perspectiva humanista/fenomenològica en l'estudi de la personalitat.

                    1.7.1. Teoria de Abraham Maslow

                    1.7.2. Teoria fenomenològica de C.R. Rogers.

          1.8. Teoria dels Constructes Personals de G.A. Kelly.

          1.9. Estratègies d’afrontament, emoció i salut.

                    1.9.1. Optimisme, afrontament i salut.

                    1.9.2. Tipus de reacció a l'estrés de Grossarth-Maticek i Eysenck.

2. BLOC II: La influencia de les situacions socials en el comportament humà.

          2.1. Context, interacció i influència social

          2.2. Identitat social, comportaments de rol i actituds

          2.3. Autoritarisme, conformisme i estils de lideratge

          2.4. Perspectives psicosocials sobre les emocions i les atribucions

          2.5. Grups i relacions intergrupals

          2.6. Poder, ideologia i valors

          2.7. Canvi personal i canvi social

          2.8. Les relacions interpersonals

          2.9. La formació d'impressions

          2.10. La prosocialitat

          2.11. La comunicació interpersonal

          2.12. La importància del context físic i el comportament humà

          2.13. Comportaments col·lectius, moviements socials i acció social

3. BLOC III: La identitat individual i social com a confluencia de factors individuals i socials i la seva relació amb la personalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 2,00 20,00 22,00
Sessió expositiva 56,00 118,00 174,00
Sessió pràctica 28,00 53,00 81,00
Treball en equip 4,00 13,00 17,00
Visionat/audició de documents 2,00 4,00 6,00
Total 92,00 208,00 300

Bibliografia

 • Belloch Fuster, Amparo (cop. 1995 ). Manual de psicopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Bermúdez Moreno, José (1991 ). Psicología de la personalidad (5ª ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Canto Ortiz, Jesús M (1994 ). Psicología social e influencia : estrategias del poder y procesos de cambio . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Colom Marañón, Roberto (cop. 1998 ). Psicología de las diferencias individuales : teoría y práctica . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cuesta, Ubaldo (cop. 2000 ). Psicología social de la comunicación . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Engler, Barbara (1996 ). Introducción a las teorías de la personalidad (4a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Javaloy, Federico (cop. 2001 ). Comportamiento colectivo y movimientos sociales : un enfoque psicosocial . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Gil Lacruz, Marta (2007 ). Psicología social y bienestar . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Miell, Dorothy Dallos, Rudi (1996 ). Social interaction and personal relationships . London [etc.]: Sage :The Open University. Catàleg
 • Mugny, Gabriel (1981 ). El Poder de las minorías : psicología social de la influencia de las minorías e ilustración experimental . Barcelona: Rol. Catàleg
 • Pelechano Barberá, Vicente (1996- ). Psicología de la personalidad . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pervin, Lawrence A (cop. 1998 ). La Ciencia de la personalidad . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Sánchez Bernardos, María Luisa (1995 ). Personalidad : aspectos cognitivos y sociales . Barcelona: Pirámide. Catàleg
 • Schultz, Duane P (cop. 2003 ). Teorías de la personalidad (7ª ed.). Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Tordera Santamatilde, Núria (2005 ). Temes de psicologia social: la interacció individu-societat . Valls: Cossetània. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
16PF. Aplicació del test de personalitat 16-PF 5. Anàlisi i interpretació dels resultats i elaboració d’un informe.
Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 7.5% 7,5
NEO PI-R. Aplicació del test de personalitat NEO PI-R. Anàlisi i interpretació dels resultats i elaboració d’un informe.
Es valorarà en una escala likert de 10 punts i la seva ponderació sobre la nota final és del 7.5% 7,5
L'experiment de la presó d'Stanford Es valorarà en una escala likert de 10 punts. La seva ponderació sobre la notal final és del 5%. 7,5
El benestar personal i la felicitat Es valorarà en una escala likert de 10 punts.La seva ponderació sobre la notal final és del 5%. 7,5
Treball en grup dirigit sobre el bloc III del programa del mòdul. Es valorarà en una escala likert de 10 punts.La seva ponderació sobre la nota final és del 10%. 10
Examen tipus prova objectiva amb 20 preguntes de resposta múltiple (4 opcions de resposta) sobre els continguts sobre els continguts teòrics i pràctics tractats fins la setmana del 23 al 27 de maig. Per tal de controlar el factor atzar, els errors descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel número de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. La seva ponderació sobre la nota final és del 20%. 20
Examen tipus prova objectiva amb 40 preguntes de resposta múltiple (4 opcions de resposta) sobre els continguts teòrics i pràctics tractats fins la setmana de l'11 al 15 d'abril. Per tal de controlar el factor atzar, els errors descomptaran 0,33 punts cada un (error dividit pel número de respostes alternatives menys 1). La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. La seva ponderació sobre la nota final és del 40%. La puntuació final de l’examen estarà compresa entre 0 i 10 punts. La seva ponderació sobre la nota final és del 40%. 40

Qualificació

La qualificació final correspondrà al promig ponderat de totes les puntuacions assolides en cada activitat. Per aprovar l’assignatura cal realitzar i superar totes les activitats d’avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació.