Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Autonomia acadèmica (1 crèdit): - Iniciativa personal i automotivació (10 h). - Participació universitària (10 h). – PAS-P i tutoria (5 h) Comunicació i relació interpersonal (1 crèdit): - Competència comunicativa interpersonal (6 h). - Negociació (9 h) - Direcció de persones i equips (10 h). Desenvolupament socioprofessional (1 crèdit): - Coneixement del treball professional. Observació i reflexió sobre la pràctica professional (15 h). - Cura personal i desenvolupament professional (7 h). – PAS-P i tutoria (3 h).
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / MARIA AYMERICH ANDREU  / MONICA GONZALEZ CARRASCO  / MARIA CARME MONTSERRAT BOADA  / MARC PEREZ BURRIEL  / CARLES ROSTAN SANCHEZ  / JOSE IGNACIO VILA MENDIBURU

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Acceptar, integrar i elaborar les crítiques sobre la pròpia actuació professional en els entorns laborals específics en els que es desenvolupi (simulacions, pràctiques externes,…)
 • Identificar les pròpies capacitats d’aprenentatge, els contextos on es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la recerca i la millora professional.
 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.

Continguts

1. BLOC I: AUTONOMIA ACADÈMICA 1. Iniciativa personal i automotivació 2. Participació universitària

2. BLOC II: COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL 1. Competència comunicativa interpersonal 2. Negociació. Direcció de persones i equips

3. BLOC III: DESENVOLUPAMENT SOCIOPROFESSIONAL 1.Coneixement del treball professional. Observació i reflexió sobre la pràctica professional 2. Cura personal i desenvolupament professional

4. PLA ACCIÓ TUTORIAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 19 25
Elaboració individual de treballs 6 10 16
Sessió expositiva 3 10 13
Simulacions 2 4 6
Treball en equip 4 11 15
Total 21 54 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  BLOC I: Motivació i iniciativa acadèmica Es proporcionaran abans de realitzar activitat 5
  BLOC II COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL: Emocions Es proporcionaran abans de realitzar activitat 5
  BLOC II COMUNICACIÓ INTERPERSONAL: Redacció d´informes psicològics Es proporcionaran abans de realitzar activitat 15
  BLOC II COMUNICACIÓ INTERPERSONAL: Negociació i Direcció d´equips Es proporcionaran abans de realitzar activitat 15
  BLOC III DESENVOLUPAMENT SOCIOPROFESSIONAL: Pràctica reflexiva. Es proporcionaran abans de realitzar activitat 15
  BLOC III DESENVOLUPAMENT SOCIOPROFESSIONAL: Anàlisi de competències professionals en un àmbit de la psicologia Es proporcionaran abans de realitzar activitat 15
  REALITZACIÓ DE PORTAFOLIS (anàlisi de tres activitats) Es proporcionaran abans de realitzar activitat 30

  Qualificació