Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
La Psicologia del Desenvolupament. L'estudi de les diferències individuals. Desenvolupament dels processos bàsics a la infància: psicomotricitat, atenció, percepció, cognició i llenguatge. La importància de la cultura en el desenvolupament humà. Canvis físics i psicològics a l'adolescència. Maduresa i Vellesa. La importància de les emocions i el vincle afectiu al llarg del cicle vital.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / MOISES ESTEBAN GUITART  / MARC PEREZ BURRIEL  / MARTA SADURNI BRUGUE

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Identificar la diversitat de pràctiques culturals i socials (ètniques, sexuals, religioses, de classe social..) en relació a una temàtica o situació concreta.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats

Continguts

1. COMPRENDRE EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ. 1.1.El paper dels factors individuals, socials i culturals sobre el procés ontogenètic. L'estudi de les diferències individuals. Desenvolupament cerebral, plasticitat i comportament. (Docent: Dra. Marta Sadurní). 1.2. Cultura i infancia. Representacions i imaginari social de la infancia, adolescència, maduresa i vellesa al llarg de la història. Polítiques socials i el seu impacte sobre la persona i la família. (Docent: Dra. Pilar Albertín. 1.3. Estudi de la multidimensionalitat i multidireccionalitat. (Docent: Sr. Marc Pérez i Burriel).

2. ORIENTACIONS TEÒRIQUES DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT. 2.1. Procés de construcció de les estructures cognositives segons Piaget. 2.2. Llenguatge i pensament des de la teoria de Vygotsky. La perspectiva de la psicologia cultural. 2.3. Teoria ecològica de Bronfenbrener. (Docent: Dr. Moisès Esteban)

3. PSICOLOGIA DE LA INFÀNCIA: DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS BÀSICS. 3.1. Desenvolupament prenatal i organització psicobiològica del neonat. 3.2. Desenvolupament de la psicomotricitat, atenció i percepció, comunicació i llenguatge.

4. LA ADOLESCÈNCIA. 4.1. Principals canvis biològics. 4.2. Principals canvis psicològics: el pensament adolescent. El procés de construcció de la identitat. El raonament moral. (Docent: Dr. Moisès Esteban)

5. MADURESA I VELLESA 5.1. Canvis físics 5.2. Canvis psicològics 5.3. Canvis psicosocials (Docent: Dr. Moisès Esteban)

6. LA IMPORTÀNCIA DE LES EMOCIONS I EL VINCLE AFECTIU AL LLARG DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ. 6.1. Aportacions de les principals perspectives teòriques i conceptes bàsics. 6.2. L'estudi de les emocions i la teoria de la ment. 6.3. Empatia i prosociabilitat. La consciència reflexiva. (Docent: Dra. Marta Sadurní)

7. PROCESSOS DE CANVI AFECTIU A L'ADOLESCÈNCIA. 7.1. La família, els amics i els primers amors. 7.2. L'adolescent, el seu cos i la sexualitat. 7.3. El vincle afectiu a l'adolescència. (Docent: Dra. Marta Sadurní)

8. PROCESSOS AFECTIUS A L'ADULTESA I LA VELLESA 8.1.El vincle afectiu en les relacions de parella i els fills. 8.2. La crisi de la meitat de la vida. 8.3. Projecció personal i professional. L'impacte de la jubilació. 8.4. L'afrontament de la mort. Actituds davant la mort, els dols i les pèrdues al llarg del cicle vital. (Docent: Dra. Marta Sadurní)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 10,00 22,00
Lectura / comentari de textos 6,00 20,00 26,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Sessió expositiva 60,00 136,00 196,00
Sessió participativa 0 10,00 10,00
Sortida de camp 6,00 20,00 26,00
Visionat/audició de documents 6,00 10,00 16,00
Total 94,00 206,00 300

Bibliografia

 • Rivière, Ángel (1988 ). La Psicología de Vygotski (3ª ed.). Madrid: Visor. Catàleg
 • Bowlby, John (1985-1998 ). El Apego y la pérdida . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Costas i Moragas, Carme (2003 ). Avaluació psicològica del desenvolupament infantil : des del naixement fins als sis anys . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Delval, Juan (2004 ). El Desarrollo humano (6ª ed.). Madrid [etc.]: Siglo XXI. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (DL 2003 ). El Desarrollo de los niños, paso a paso (2ª ed.). Barcelona: Editoria UOC. Catàleg
 • Brazelton, T. Berry (2005 ). Las Necesidades básicas de la infancia : lo que cada niñoo niña precisa para vivir, crecer y aprender . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta; Rostán Sánchez, Carles i Serrat Sellabona, Elisabet (2008). El desarrollo de los niños, paso a paso (3ªed). Barcelona: Editorial UOC.
 • Carpendale, J & Lewis, C (2006). How Children Develop Social Understanding. Malden. USA: Blackwell Publishing. Catàleg
 • Cole, M (1999). Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro. Madrid: Morata. Catàleg
 • Esteban, Moisès (2009). L'origen de la identitat humana. Girona: Prisma. Edicions Psicopedagògiques. Catàleg
 • Hoffman, L.; Paris, S y Hall, E. (1996). Psicologia del desarrollo hoy (2 vol.). Madrid: Mc. Graw-Hill. Catàleg
 • Piaget, J. (1983). La psicología de la inteligencia. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Riviere, A i Nuñez, M (1996). La mirada mental. Buenos Aires: Aique.
 • Perinat, A (2003). Psicologia del desarrollo, un enfoque sistémico (2003). Barcelona: EDIUOC. Catàleg
 • Segal, Hanna (1977 ). Introducción a la obra de Melanie Klein . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Winnicott, D.W. (1998 ). Los Bebés y sus madres . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Thomas, R. Murray (2001 ). Recent theories of human development . Thousand Oaks [etc.]: Sage. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita 1. Sobre classes expositives, lectures i observacions de material audiovisual(activitats 1+2+3) 30
Prova escrita 2. Sobre classes expositives, lectures i observacions de material audiovisual(activitats 1+2+3) 30
4. Anàlisis de casos: es presentaran casos reals o simulats i es desenvoluparan de forma individual o en grup. 20
6. Pràctiques de laboratori o de camp. Realització de treballs en grup al llarg del curs: els alumnes apendràn a observar, recollir i recollir informació sobre aspectes del desenvolupament, a través de tècniques específiques. 20

Qualificació

La avaluació es realitzarà a través de les següents activitats:

* Es realitzaràn treballs pràctics de tipus individual que valdràn el 20% de la nota.
* Es realitzarâ 1 treball de grup que valdrà el 20% de la nota.
* Es realitzaran 2 proves escrites individuals que valdràn el 30% cada una d'elles (60% del total de la nota).

Tan els treballs pràctics, com el treball de grup i les dues proves escrites es valoraran a partir del 4 sobre 10. A partir del 4 sobre 10 en totes les modalitats d'avaluació es procedirà a calcular la mitja.

En el cas de que hi hagi alguna prova o treball amb una nota inferior a 4 no s'aprovarà l'assignatura.