Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / MARIA AYMERICH ANDREU  / MONICA CUNILL OLIVAS  / SILVIA FONT MAYOLAS  / MONICA GONZALEZ CARRASCO  / ERNEST LUZ MASERGAS  / MARC PEREZ BURRIEL  / ISABEL PEREZ GUERRA  / ANNA MARIA PUJOLRAS BARO  / CARLES ROSTAN SANCHEZ  / ISABEL SERRAT SELLABONA  / ESPERANZA VILLAR HOZ  / FERRAN VIÑAS POCH

Competències

  • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
  • Reconèixer les necessitats i expectatives dels companys estudiants a partir de la participació en grups.
  • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
  • Comunicar-se de manera oral i per escrit, en un auditori o a uns destinataris coneguts, amb un guió previ i/o el guiatge del professor, valorar-ne el resultat i incorporar els suggeriments que poden ser rellevants en produccions posteriors.
  • · Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups i organitzacions
  • · Recollir, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. AUTONOMIA ACADÈMICA

          1.1. PROCÉS D'APRENENTATGE UNIVERSITARI

          1.2. IDENTIFICACIÓ, RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS

          1.3. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ ACADÈMICA

          1.4. PAS-P I TUTORIA

2. COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPERSONAL

          2.1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA INTERPERSONAL

          2.2. COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

3. DESENVOLUPAMENT SOCIO-PROFESSIONAL

          3.1. CONEIXEMENT DEL TREBALL PROFESSIONAL:OBSERVACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

          3.2. CURA PERSONAL I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

          3.3. PAS-P I TUTORIA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2,00 12,00 14,00
Anàlisi / estudi de casos 6,00 12,00 18,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 8,00 17,00 25,00
Treball en equip 6,00 12,00 18,00
Total 22,00 53,00 75

Bibliografia

  • Villar, E., Albertín, P., Aymerich, M., Cabruja, T. Caparrós, B. Rostán, C. Serr (2007). Pràcticum de Psicologia: fonaments, reflexions i propostes.. Girona: Serie UdG publicacions. Documenta Universitaria. Catàleg
  • Villar, E. y Font, S. (2007). Guia del pla d´acció tutorial dels estudis de desenvolupament humà a la societat. Documenta Universitaria.Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
BLOC 1: Casos per treballar tècniques de incidents crítics, la resolució de problemes, la pràctica reflexiva i la identitat professional. Els alumnes aportaran evidències de les reflexions realitzadas que se inclouran en el portafoli general de l'assignatura 20
BLOC2: Role playing on es simularan situacions comunicatives de la pràctica psicològica. També es presentaran casos de situacions comunicatives. S'aniran avaluant de manera contínua la participació en les sessions de role playing.
S'avaluaran les reflexions que l'alumne haurà d'incloure en el portafolis general del mòdul.
20
BLOC3: Elaboració i presentació d'un vídeo sobre un àmbit professional de la Psicologia: per grups, els alumnes hauran de produir un documental en vídeo sobre un dels àmbits professional de la Psicologia que s'haurà de presentar a classe. Es valorarà el contingut, l'elaboració i la presentació del documental en vídeo sobre l'àmbit professional de la Psicologia treballat 35
Realització del portafolis. Descripció i reflexió sobre 1 activitat de cada bloc. 25

Qualificació