Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Components didàctics del procés d’ensenyament-aprenentatge. La conceptualització del procés d’ensenyament/aprenentatge i la seva incidència en la concepció i actuació professional de l’educador/a social. El disseny, aplicació i avaluació de propostes d’intervenció en Educació no formal (anàlisi de necessitats, formulació d’objectius, competències i continguts, disseny d’estratègies metodològiques, activitats i avaluació).
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOAQUIM COROMINAS TEIXIDOR  / EULALIA GUIU PUGET  / XAVIER VENTURA SALVADOR

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dc-dv 9-10:30 AP5

Altres Competències

 • - Adquirir terminologia i conceptes fonamentals sobre les perspectives bàsiques en el camp de l'acció educativa en contextos no formals per tal d’orientar la posterior presa de decisions i disseny de propostes.
 • - Caracteritzar els principals elements presents en els processos d’ensenyament-aprenentatge i reflexionar sobre les seves interrelacions.
 • - Adquirir un concepte ampli de planificació de processos formatius.
 • - Ser capaç de dissenyar un projecte formatiu per un col.lectiu específic (definit a partir d'un cas).
 • Organització i planificació: Planificació d’una intervenció educativa en un context escollit
 • Comunicació oral i escrita en la llengua materna: en les exposicions orals i la presentació de treballs
 • Ús de les TIC en l’àmbit d’estudi i context professional: Ús d’un programari per fer mapes conceptuals I ús del Full de càlcul per a fer gràfics, cronogrames, organigrames...l’ús d’eines de comunicació en una organització
 • Gestió de la informació: utilització de fons d’informació diverses (bibliogràfica, de revistes, internet)
 • Capacitat de crítica i autocrítica: En el treball de grup, amb diari de seguiment del que es va fent i tutoria d’autoavaluació Es demanarà crítica de les exposicions dels altres companys Es fa 1 o 2 revisions del desenvolupament de les classes / assignatura
 • Habilitats interpersonals: En els treballs de grup, en les exposicions a classe i dins del temari: - les habilitats comunicatives, en el procés d’ensenyament-aprenentatge
 • Autonomia en l’aprenentatge: Els alumnes han de realitzar treballs individuls i de grup

Continguts

1. MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ

2. 1.1. Concepte d'educació i d'educació social.

3. 1.2. Què s’aprén I com s’aprén en la nostra societat? Els contextes educatius: educació formal, no formal i informal.

4. 1.3. Trets característics de la intervenció educativa en l'àmbit social.

5. MÒDUL 2. DIDÀCTICA I PROCESSOS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE.

6. 2.1. Concepte de didàctica i definicions

7. 2.2 Aproximació a la didàctica des de la pedagogia, sociologia, psicologia, antropologia

8. 2.3. L’aprenentage. Models teòrics

9. 2.4. Elements i variables d'aprenentatge

10. MÒDUL 3. L'EDUCADOR

11. 3.2. Àmbits en els quals es treballa

12. 3.3. Estratègies vàlides en educació social:

13. · Habilitats comunicatives

14. . L'educació emocional

15. · La mediació

16. . L'acció tutorial

17. 3.4. Ideologia i valors

18. MODUL 4. L'EDUCANT

19. 4.1. Característiques de la població diana

20. 4.3 L'educació en la diversitat

21. 3.3. Bloqueig en el desenvolupament

22. 3.4 Cronicitat o institucionalització

23. MÒDUL 5. LA CONSTRUCCIÓ DEL PROCÉS FORMATIU

24. 5.1. Nivells d’intervenció: macrosocial, institucional, grupal o individual

25. Eines d'intervenció: Pla, programa, projecte i conjunt d'accions

26. 5.2. Anàlissi de les necessitates formatives

27. 5.3. Objectius formatius

28. 5.4. Competències

29. 5.5. Continguts

30. 5.6. Activitats

31. 5.7. Tècniques i recursos didactics

32. 5.8. L’avaluació dels processos d'aprenentatge

33. MÒDUL 6. LA INSTITUCIÓ

34. 6.1 Tipologia d'entitats per l'acció socio educativa

35. 6.2 Marcs legislatius (educació, benestar, salut, inmigració..)

36. 6.3. Organització dels RRHH dins les entitats

37. 6.4 Instruments d'organització i gestió:

38. Projecte Educatiu de Centre (PEC)

39. Projecte Curricular de Centre PCC

40. Projecte Educatiu Individual (PEI)

41. Altres instruments per a la gestió / coodinació : cronograma, pressupost, organigrama....

42. 6.5. Instruments per a la coordinació / comunicació entre entitats: protocols, circuits ....

43. 6.6 L'avaluació de qualitat dins les entitats (certificats, instruments..)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 5,00 21,00
Elaboració individual de treballs 12,00 0 12,00
Exposició dels estudiants 0,45 0 0,45
Prova d'avaluació 2,50 8,00 10,50
Sessió expositiva 41,50 0 41,50
Treball en equip 1,50 0 1,50
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 75,95 13,00 88,95

Bibliografia

 • Aguado Asenjo, Jesús Carmelo (DL 2000). Mediación de conflictos en instituciones educativas, : manual para la formación de mediadores. Madrid: Narcea.
 • Antunez, S. [et alt] (2000). Del proyecto educativo a la programación de aula (12a ed). Barcelona: Graó.
 • Bach,Eva; Darder,Pere (2002). Sedúcete para seducir. Barcelona: Paidós.
 • Boqué i Torremorell, M. Carme (2002). Guia de mediació escolar (2002). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Barbero, J.M ; Cortès, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza, cop..
 • Castillo Arredondo, Santiago (2004). Evaluación de programas de intervención socioeducativa : agentes y ámbitos. Madrid [etc.]: Pearson Educación.
 • Fantova Azcoaga, Fernando. Manual para la gestión de la intervención social :políticas, organizaciones y sistemas para la acción. Madrid $ CSS , DL 2005: .
 • Didáctica general, : Modelos y estrategias para la intervención social (1995). Madrid: Universitas.
 • Flecha, Ramon (1997). Compartiendo palabras.El aprendizaje de las personas adultas a través del diálog. Barcelona: Editorial Paidós.
 • Forés, Anna; Parcerisa, Artur (2005). "Didàctica i educació social: una convivència plena de possibilitats?". Revista Educació social,, (25), 69-81
 • Giné, N. (2003). La planificación y análisis de la práctica educativa. Barcelona: Graó (Editorial Graó) ; 181.
 • Gómez Serra, Miquel (2004). Evaluación de los servicios sociales. Barcelona: Gedisa.
 • Góngora Rojas, Andrea (cop. 2003). Enseñanza virtual para la innovación universitaria. Madrid: Narcea.
 • Jornades Maria Rúbies (3es : 1999 : Lleida) (1999). L'Avaluació com a eina de millora en l'educació formal i no formal, : III Jornades Maria Rúbies de recerca i innovació educativa. Lleida: Universitat de Lleida.
 • Joyce, Bruce R, Calhoun, Emily, Hopkins, David (1997). Models of learning - tools for teaching. Buckingham [etc.]: Open University Press.
 • La Construcción de procesos formativos en educación no formal (cop. 2003). Madrid: Narcea.
 • Le Boterf, Guy, Vincent, Francine, Barzucchetti, Serge (1993). Cómo gestionar la calidad de la formación. Barcelona: Gestión 2000 [etc.].
 • Llena Berñe, Asun, Parcerisa Aran, Artur (2008). La acción socioeducativa en medio abierto : fundamentos parala reflexión y elementos para la práctica. Barcelona: Graó.
 • Luis del Carmen ... [et al.] (2004). La Planificación didáctica. Barcelona : GraóCaracas: Editorial Laboratorio Educativo.
 • Mata, Juan, Vilà i Santasusana, Montserrat, Ballesteros, Cristina (2005). El Discurso oral formal : contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas. Barcelona: Graó.
 • Merieu, P. (2004). Referents per un mon sense referents. Rosa Sensat.
 • Parcerisa Aran, Artur (2000). Didáctica en la educación social, : enseñar y aprender fuera de la escuela (2a ed). Barcelona: Graó.
 • Quinquer, D (coord.) (2000). Avaluar per millorar la comunicació i facilitar l'aprenentatge (primera). Bellaterra: Els llibres de ICE de la UAB.
 • Salvador Mata, Francisco, Rodríguez Diéguez, José Luis, Bolívar Botía, Antonio (cop. 2004). Diccionario enciclopédico de didáctica. Málaga: Aljibe.
 • Sedó, Carles (1999). Treballant com a educadora o educador social. Barcelona: Pleniluni.
 • Valverde Molina, Jesús (cop. 2002). El Diálogo terapéutico en exclusión social, : aspectos educativos y clínicos. Madrid: Narcea.
 • Zabalza, A. (1995). La pràctica educativa. Com ensenyar (primera). Barcelona: Graó Editorial.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d’un prova parcial escrita:
MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ
MÒDUL 2. DIDÀCTICA I PROCESSOS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE.
MÒDUL 3. L'EDUCADOR
20 % de la nota final
Treball pràctic dels Mòduls 1, 2 i 3 10 %
TREBALL COMPARTIT entre les assignatures troncals i obligatòries del primer curs, l’objectiu del qual és aprofundir en el coneixement d’un àmbit d’intervenció de l’educador social. El total d'activitats del TC representa el 50% de la nota final
Realització d'una tutoria amb cada grup.
Exposició del treball de grup
Elaboració del diari de treball del grup
Realització d'una prova parcial escrita
MODUL 4, 5 i 6
20% Nota final
PRÀCTICA TRANSVERSAL 1,5 CRÈDITS (APTE O NO APTE)

Qualificació

Els criteris d'avaluació dels treballs de grup són:
- Estructura i disseny formal (presentació, llenguatge tècnic...)
- Bibliografia, documentació i comentari dels documents
- Desenvolupament correcte del contingut
- Aportació crítica del grup en relació als temes exposats

- Realització de les tutories i seguiment del treball de grup a partir d'un diari

- Preparació i desenvolupament de l'exposició
- Observació i valoració de l'exposició dels companys

Les dues proves escrites individuals s'han d'aprovar per fer mija amb la resta d'activitats d'avaluació

Observacions

PRESENTACIÓ DE L'ASSIGNATURA: 1 sessió

SESSIONS EXPOSITIVES: 3 crèdits. 10 setmanes del primer semestre professor Xavier Ventura). Mòduls 1,2,3

EXAMEN INDIVIDUAL: gener 09 Mòduls 1,2,3

SESSIONS EXPOSITIVES: 0,6 crèdits(decembre) professora Eulàlia Guiu. Mòdul 4: L'EDUCANT
BIBLIOGRAFIA:
Sedó, Carles (1999). Treballant com a educadora o educador social. Barcelona: Pleniluni.Catàleg
Barbero, J.M ; Cortès, F. (2005). Trabajo comunitario, organización y desarrollo social. Madrid: Alianza, cop..

SESSIONS EXPOSITIVES: 0,6 crèdits (febrer) professora Eulàlia Guiu. Mòdul 5: LA CONSTRUCCIÓ DEL PROCÉS FORMATIU
BIBLIOGRAFIA:
Parcerisa Aran, Artur (2000). Didáctica en la educación social: enseñar y aprender fuera de la escuela (2a ed). Barcelona: Graó.

Rosa Domínguez Aranda, Rafael Lamata Cotanda [et al.] (2003)La Construcción de procesos formativos en educación no formal coordinación. Madrid: Narcea

Llena Berñe, Asun, Parcerisa Aran, Artur (2008). La acción socioeducativa en medio abierto : fundamentos parala reflexión y elementos para la práctica. Barcelona: Graó.

SESSIONS PRÀCTIQUES: 1,5 crèdits (22 febrer fins 2 abril) professora Eulàlia Guiu) 4 setmanes. Mòdul 5 Treball compartit entre les assignatures troncals i obligatòries del primer curs, l’objectiu del qual és aprofundir en el coneixement d’un àmbit d’intervenció de l’educador social:
- Buscar exemples de programes/projectes d’intervenció que s’hagin desenvolupat en l’àmbit que estan treballant.
Data lliurament: març
- Dissenyar i programar 10 hores de formació i 3 d'avaluació
Data lliurament:abril
- Preparar una presentació oral del treball, preparar una pauta d'observació de l'exposició d'un altre grup, fer l'exposició i avaluar l'altre grup.
Data lliurament: abril

SESSIONS EXPOSITIVES: 1 crèdit (fins final de curs, professora Eulàlia Guiu). Mòdul 6: La Institució

BIBLIOGRAFIA:
Gómez Serra, Miquel (2004). Evaluación de los servicios sociales. Barcelona: Gedisa.Catàleg
Fantova Azcoaga, Fernando. Manual para la gestión de la intervención social :políticas, organizaciones y sistemas para la acción. Madrid $ CSS , DL 2005: .Catàleg
Rosa Domínguez Aranda, Rafael Lamata Cotanda [et al.] (2003)La Construcción de procesos formativos en educación no formal coordinación. Madrid: Narcea
Sedó, Carles (1999). Treballant com a educadora o educador social. Barcelona: Pleniluni.Catàleg

EXAMEN INDIVIDUAL: juny 08 Mòdul 4,5 i 6

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.