Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2007
Descripció:
Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les diferents aplicacions didàctiques, organitzatives i administratives. Utilització dels principals instruments informàtics. Utilització dels principals instruments àudio-visuals. Coneixement de la pràctica des de l’escola.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA TERESA BAUS ROSET  / EULALIA GUIU PUGET

Altres Competències

 • Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb les TIC
 • Conèixer els recursos provinents del camp de les Tecnologies de la informació i de les comunicacions aplicables a l'escola.
 • Analitzar les seves possibilitats des d'una perspectiva didàctica
 • Elaborar materials multimèdia per ser utilitzats en una situació d'ensenyament-aprenentatge
 • Determinar les implicacions i repercusions de la seva introducció a l'ensenyament.
 • Conèixer experiències d’integració curricular d’aquests recursos.
 • GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ - Seleccionar les fonts on obtenir informació rellevant i fiable. - Anàlisi i interpretació de la informació. - Classificar i arxivar la informació. - Identificar contradiccions, fal•làcies o falses analogies.
 • COMUNICACIÓ - Expressar la pròpia opinió i saber defensar-la. - Adaptar el discurs verbal i no verbal en funció de la intenció, l’audiència i la situació. - Verificar la comprensió del missatge. - Saber escoltar i saber fer preguntes.
 • TREBALL EN EQUIP - Identificar clarament els objectius del grup i orientar l’actuació per assolir-los. - Prioritzar els interessos col•lectius als personals. - Avaluar l’actuació del grup de treball i fer crítiques constructives. - Saber treballar en xarxa: compartir i articular tasques entre els treballadors de diferents seccions o departament d’una empresa o institució o entre persones que treballen en diferents organitzacions.
 • ADAPTACIÓ AL CANVI - Percebre els canvis com a oportunitats. - Modificar el comportaments davant nous contextos o noves circumstàncies
 • DISPOSICIÓ ENVERS LA QUALITAT - Afany de millora en els processos i en el resultats. - Afany d’innovació. - Desig d’aconseguir l’excel•lència. - Sentir-se orgullós/a de fer les coses bé. - Procurar la satisfacció del client o usuari
 • CONTROL I GESTIÓ PERSONAL - Autonomia: saber treballar sense o amb mínima supervisió.

Continguts

1. LA SOCIETAT I L’EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

          1.1. La societat de la Informació i les Comunicacions. Un context canviant.

                    1.1.1. Els mitjans de comunicació

          1.2. Les necessitats educatives de la nostra societat.

2. NOUS LLENGUATGES DE COMUNICACIÓ

          2.1. Llenguatge audiovisual

                    2.1.1. Anàlisi i interpretació d'imatge

                    2.1.2. Imatge fixa: la fotografia, el còmic,…

                    2.1.3. Imatge en moviment: el cinema, la televisió, el vídeo,...

                    2.1.4. Publicitat

          2.2. Llenguatge multimèdia

                    2.2.1. Interactivitat

                    2.2.2. Realitat virtual

          2.3. Els nous llenguatges de comunicació a l'educació

3. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

          3.1. Breu evolució històrica.

          3.2. Conceptes bàsics

                    3.2.1. Maquinari

                    3.2.2. Programari

4. LES XARXES DE COMUNICACIONS

          4.1. Serveis que ofereixen les xarxes:

                    4.1.1. La WWW: publicació d'informació.

          4.2. Canal de comunicació

                    4.2.1. Comunicació asíncrona: correu electrònic, fòrums

                    4.2.2. Comunicació síncrona: xat, videoconferència

          4.3. Altres serveis

5. EL PROGRAMARI MULTIMÈDIA EDUCATIU:

          5.1. Tipologia de recursos segons la seva funcionalitat

                    5.1.1. Presentar o reproduir informació

                    5.1.2. Permetre l’exploració del coneixement

                    5.1.3. Possibilitar l’expressió

                    5.1.4. Facilitar la comunicació

          5.2. Programari off-line

          5.3. Programari obert i tancat

                    5.3.1. Característiques

                    5.3.2. Possibilitats didàctiques

                    5.3.3. Avaluació de materials

          5.4. Programari on-line

                    5.4.1. Internet: Seveis amb possibilitats educatives

                    5.4.2. Les intranets: un espai d'accés restringit

                    5.4.3. Avaluació d'espais web

6. CREACIÓ DE MATERIALS

          6.1. Disseny de materials educatius

          6.2. Elaboració de materials:

                    6.2.1. Edició d'imatge digital fixa.

                    6.2.2. Obtenció d'imatges

          6.3. Retoc d'imatges

          6.4. Edició d'imatge digital animada

                    6.4.1. Obtenció d'imatges

                    6.4.2. Retoc d'imatges

                    6.4.3. Edició de so digital

                    6.4.4. Obtenció de sons

                    6.4.5. Retoc i mescla de sons

          6.5. Edició de materials multimèdia

7. APLICACIONS DIDÀCTIQUES, ORGANITZATIVES I ADMINISTRATIVES DE LES TIC

          7.1. Les TIC en el Sistema educatiu

                    7.1.1. Competències bàsiques

          7.2. El rol de l’alumne, el rol del mestre i el rol de les TIC

          7.3. Aplicacions didàctiques

                    7.3.1. Objectius educatius

                    7.3.2. Metodologies de treball

                    7.3.3. Estratègies organitzatives

                    7.3.4. Avaluació del treball

          7.4. Aplicacions per a l’organització i l’administració educatives

          7.5. Implicacions de la integració curricular de les TIC en els contextos d’ensenyament i aprenentatge

                    7.5.1. El projecte educatiu de centre

                    7.5.2. El projecte curricular de centre

                    7.5.3. El claustre de professors

                    7.5.4. La formació del professorat

                    7.5.5. Experiències innovadores d’integració curricular de les TIC

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6,00 0,25 6,25
Anàlisi / estudi de casos 0,50 0 0,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,50 5,50
Debat 1,50 0 1,50
Elaboració individual de treballs 0 1,00 1,00
Exposició dels estudiants 1,00 0 1,00
Lectura / comentari de textos 0 1,00 1,00
Prova d'avaluació 2,00 1,00 3,00
Resolució d'exercicis 0 0,50 0,50
Sessió expositiva 13,50 0 13,50
Sessió pràctica 1,00 1,00 2,00
Treball en equip 11,50 11,00 22,50
Tutories de grup 1,00 0 1,00
Visionat/audició de documents 2,00 4,00 6,00
Total 40,00 25,25 65,25

Bibliografia

 • Aparici, Roberto (2003). Comunicación educativa en la Sociedad de la información. Madrid: UNED.
 • Aparici, Roberto (2003). Cultura popular, industrias culturales y ciberespacio. Madrid: UNED.
 • Area Moreira, Manuel (cop. 2001). Educar en la sociedad de la información. [Bilbao]: Desclée de Brouwer.
 • Baggetun, Rune (2006). Prácticas emergentes en la Web y nuevas oportunidades educativas. Versión 0.1-4 . TELOS, (67), . Recuperat 06/07/2006, a http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=5&rev=67
 • Buckingham, David (cop. 2005). Educación en medios : alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea. Barcelona [etc.]: Paidós.
 • Buckingham, David. Crecer en la era de los medios electrónicos : tras la muertede la infancia. A Coruña: Fundación PaideiaMadrid.
 • García Matilla, Agustín (2003). Una televisión para la educación (La Utopía posible). Barcelona: Gedisa.
 • Ferrés, Joan (2000). Educar en una cultura del espectáculo. Barcelona: Paidós.
 • Gros, Begoña (2000). El Ordenador invisible, : hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza. Barcelona: Gedisa EDIUOC, Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Gros, Begoña (coord.) (2004). Pantallas, juegos y educación. La alfabetización digital en la escuela. Bilbao: Desclée De Brouwe.
 • Hartley, John (cop. 2000). Los Usos de la televisión. Barcelona [etc.]: Paidós.
 • Martínez Sánchez, Francisco i Prendes Espinosa, M.Paz (coords.) (2004). Nuevas Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson Educación.
 • Ríos Ariza, José Manuel, Cebrián de la Serna, Manuel (cop. 2000). Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la educación. Archidona: Aljibe.
 • Urra Portillo, Javier, Clemente, Miguel, Vidal Vázquez, Ángel (2000). Televisión, : impacto en la infancia. Madrid: Siglo XXI de España.
 • Majó, Joan; Marqués, Pere (2002). La revolución educativa en la era Internet. Barcelona: Cisspraxis.
 • Com veure la tv?, : material didàctic per a infants i joves (1998). Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya Generalitat de Catalunya.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Respondre qüestionari inicial sobre visió personal de l’Educació a la Societat de la Informació Pràctica obligatòria. Apte / No apte
Mapa conceptual sobre “L’Educació a la Societat de la Informació”. Versió inicial Pràctica obligatòria (Apte / no apte)
Assistir a una conferència relacionada amb un dels temes del programa de l'assignatura Pràctica obligatòria (es controla assistència)
Fer tres fotografies (durant la Setmana d’observació) que representin diferents aspectes de l’escola i fer-les arribar al professor/a en format digital Pràctica obligatòria (Apte / no apte)
Participar en dues videoconferències Pràctica obligatòria (es controla assistència)
Fer una proposta d'aplicació didàctica del programa KidPix 10% de la nota final (inclosa dins el treball de la WebQuest)
Mapa conceptual sobre “L’Educació a la Societat de la Informació”. Versió final. Pràctica obligatòria (Apte / No apte)
Assistir a la presentació del Kit de Ràdio Pràctica obligatòria (es controla assistència)
Crear un clip educatiu 20% de la nota final.
Participar en la taula rodona sobre “Integració Curricular de les TIC”. Pràctica obligatòria (es controla assistència)
Treball en equip a partir de la proposta WebQuest 40% de la nota final (inclou la creació i l'ús d'un blog)
Examen Final 40% de la nota final

Qualificació

Per poder ser avaluat/da s'ha de realitzar un mínim del 80% de les pràctiques obligatòries.

L'examen teòric puntua el 40% de la nota final i és imprescindible aprovar-lo per poder superar l'assignatura.

Els treballs de grup puntuen el 60% de la nota final.

Observacions

Mètodes docents:

- Sessions teòrico-pràctiques a desenvolupar en l'aula d'informàtica de la Facultat.

- Ús de la meva UdG de l’assignatura com a font d’informació relacionada amb la matèria en la que es podrà trobar: programa, accés a recursos (Unitats didàctiques, guies de programes, fitxes d’avaluació,…), enllaços d’interès, activitats a desenvolupar, avaluació, bibliografia.

- Ús del correu electrònic per a comunicar-se amb el professorat corresponent.

- Part del programa es desenvoluparà de manera individual utilitzant unitats didàctiques disponibles a través de la xarxa.

- Lectura i comentari col.lectiu de documents relacionats amb l'aplicació dels recursos audiovisuals i informàtics a l'escola. El debat es durà a terme de forma presencial i a través de la xarxa.

- Anàlisi individual i col·lectiva de documents gràfics, espais web, programes informàtics amb possibilitats educatives.

- Desenvolupament de tasques individuals o en grup de manera col·laborativa.

IMPORTANT PER L'ALUMNAT D'ESTUDIS DE MESTRE DE LLENGUA ESTRANGERA: de manera experimental la docència es farà utilitzant l'anglès com a llengua vehicular a la classe i de lectura d'alguns dels documents de treball.


Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.