Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Estructura de la llengua. Gramàtica. Semàntica. Lèxic.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL LOPEZ CRUELLS

Altres Competències

 • GENERAL OBJECTIVES: The improvement of written communication in English and a thorough understanding of the grammatical features of the English language. A development of the language skills acquired in Anglès 1.
 • 1- COMPETÈNCIES:
 • 1.1 INSTRUMENTALS, refereixen a les habilitats cognitives, a capacitats metodològiques, a destreses tecnològiques, a capacitats actitudinals i a destreses lingüístiques.
 • 1.2 ACTITUDINALS i/o INTERPERSONALS, refereixen a les competències per dur a terme tasques col.laboraives i de compromis amb el treball.
 • 1.3 SISTÈMIQUES, refereixen a la integració de capacitats cognitives, de destreses pràctiques i de disposicions.
 • ALTRES COMPETÈNCIES:
 • 2.1 Competències instrumentals:
 • 2.1.1 Habilitats cognitives: - Comprendre la llengua oral i escrita en els diferents registres (formal i informal), varietats (RP, GA) i gèneres(articles, novel•les, documents formals i informals etc.) a nivell d’Advanced. - Conèixer la fonologia, morfologia, lexicologia i sintaxis de la llengua anglesa. - Interpretar i analitzar textos escrits i orals.
 • 2.1.2 Capacitats metodològiques i/o procedimentals: - Utilitzar recursos bibliogràfics, diccionaris, referències gramaticals etc. - Desenvolupar textos narratius, descriptius i argumentats. - Utilitzar tècniques de “skimmming”(lectura superficial per buscar informació). - Utilitzar tècniques de “scanning”(lectura detallada per comprendre el significat). - Transmetre conceptes teòrics en llengua anglesa. - Sistematitzar informació rebuda en llengua anglesa. - Resumir informació rebuda en llengua anglesa. - Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació. - Organitzar idees en llengua anglesa.
 • 2.1.3 Capacitats tecnològiques: - Utilitzar l’internet i les noves tecnologies per fer cerques d’informació. - Utilitzar processadors de textos per presentar treballs. - Utilitzar el correu electrònic i la Meva UdG per a la comunicació entre alumnes i alumne i profesor. - Utilitzar el retroprojector i el programa Power Point per fer presentacions orals. - Utilitzar l’aula d’autoaprenentatge per fer exercicis autònoms i en grup. - Dominar la terminologia lingüística. - Utilitzar la bibliografia. - Utilitzar la biblioteca. - Utilitzar les tutories.
 • 2.1.4 Capacitats lingüístiques: - Perfeccionar la comprensió auditiva i lectora en la llengua anglesa a nivell d’Advanced. - Perfeccionar l’expressió escrita i oral en la llengua anglesa a nivell d’Advanced.
 • 2.2 Competències actitudinals:
 • 2.2.1 Competències interpersonals col•laboratives: - Manejar les estratègies comunicatives en diversos contextos: classe, grups, tutories etc. en llengua anglesa. - Manejar les estratègies comunicatives a través del discurs parlat i escrit en els mitjans virtuals i no virtuals del seu entorn en llengua anglesa. - Realitzar tasques i treballs en grup. - Organitzar el treball en grup. - Compartir informació. - Dirigir un grup de treball. - Col•laborar amb els companys
 • 2.2.2 Competències interpersonals de compromís amb el treball: - Complir amb les obligacions. - Acabar els treballs en els terminis establerts. - Assumir responsabilitats.
 • 2.3 Competències sistèmiques:
 • - Treballar en grups o en equips per fer tasques que fomentin l’ús de les competències lingüístiques i comunicatives. - Participar en activitats: entrevistes, rolepays, debats, discussions etc. - Desenvolupar temes amb cerca prèvia de manera escrita i parlada. - Comentar o debatre temes presentats pels companys de classe. - Escriure redaccions i papers - Fer presentacions orals demostrant la fluïdesa i correcció gramatical i bona pronunciació.

Continguts

1. CONTENTS:

2. A study of the grammar of English from a functional and morphological point of view; a study of resources to improve written English; a critical review of formal conventions in the written language.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 10,00 10,00
Anàlisi / estudi de casos 0,50 2,00 2,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 62,50 62,50
Debat 11,25 0 11,25
Elaboració individual de treballs 0 2,50 2,50
Exposició dels estudiants 34,50 2,00 36,50
Lectura / comentari de textos 0 6,50 6,50
Resolució d'exercicis 0 72,00 72,00
Sessió expositiva 1,50 0 1,50
Sessió participativa 10,00 17,50 27,50
Sessió pràctica 5,25 2,50 7,75
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 73,00 177,50 250,5

Bibliografia

 • Alejo González, Rafael, Marín Chamorro, Raquel, Romero Navarrete, Ángela (1997). Aprender inglés en Internet. [Cáceres]: Universidad de Extremadura. Departamento de Lengua Inglesa.
 • Alexander, L.G (1993). Longman advanced grammar, : reference and practice. Harlow: Longman.
 • Alexander, L.G (1988). Longman English grammar. London [etc.]: Longman.
 • Briggs, David, Dummett, Paul (1995). Skills plus, : listening and speaking advanced. Oxford [etc.]: Heinemann.
 • Doff, Adrian, Jones, Christopher (1998). Language in use, : upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Foley, Mark, Hall, Diane (cop. 2003). Longman advanced learners grammar, : a self-study reference & practice book with answers. Harlow: Longman.
 • Kane, Thomas S (1988). The New Oxford guide to writing. New York [etc.]: Oxford University Press.
 • Strunk, William (1999). The Elements of style (4rd ed). Boston (USA): Allyn and Bacon.
 • Swan, Michael (1995). Practical English usage (2nd ed). Oxford: Oxford University Press.
 • Zinsser, William (1989). Writing to learn. New York [etc.]: Perennial Library.
 • Hornby, A.S (1974). Oxford advanced learner's dictionary of current english (3rd ed). Oxford: Oxford University Press.
 • Macmillan English dictionary for advanced learners (2002). Macmillan.
 • Collins Cobuild english dictionary (1995). London [etc.]: HarperCollins [etc.].
 • Chambers English thesaurus (1991). Edinburgh: Chambers.
 • Oxford Learner's pocket dictionary. New edition (2000). OUP.
 • On-line dictionary. Recuperat , a http://www.yourdictionary.com/
 • An on-line grammar of English. Recuperat , a http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballar el llibre "Foley, Mark, Hall, Diane (cop. 2003). Longman advanced learners grammar, : a self-study reference & practice book with answers (). Harlow: Longman" sense professor. Aquest llibre és per estudiants que tenen el nivell de First Certificate o més. Treballa la relació entre gramàtica i vocabulary a la llengua anglesa. Exercicis d'aquest llibre tindran un valor d'un 15% dins de l'examen final.
Lectura de la novel.la "McCall Smith, A (2003)The No. 1 Ladies' Detective Agency. Abacus". Hi haurà una pregunta sobre el llibre a l'examen final. La nota d'aquesta pregunta serà pass o fail.
Internet research paper: redactar un texte totalment original d’ entre quatre i cinc folis, lletra Times New Roman tamany 12 a partir de la cerca d'informació a internet. Redactar un texte demostrant fluidesa de vocabulari, correcció gramatical i cohesió.

7,5% de la nota d'avaluació continuada.
Internet research paper: exposar oralment un tema demostrant fluidesa, correcció gramatical i bona pronunciació.
7,5% de la nota d'avaluació continuada.
Participar en activitats orals a classe: entrevistes, rolepays, debats, discussions etc. - Comentar o debatre temes i opinions presentats pels companys de classe, demostrant fluïdesa, correcció gramatical i bona pronunciació. La participació en les activitats orals a classe, té un valor d'un 5% dins de la nota final i forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "University life". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Language incidents". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Time management". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Alcohol". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Monarchy". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Halloween". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Vegetarian". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Marriage". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Lottery". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Xmas is coming". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Drugs". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Celebrities". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Are you a Liar?". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Computers". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Smart house". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Food". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "May day". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.
Fer l'exposició oral d'un topic de gramàtica a classe a partir de l'article "Student life". Agafant com a base "Swan, Michael (1995). Practical English usage (3rd ed). Oxford: Oxford University Press. Les presentacions dels grammar topics tenen un valor d'un 30% dins de la nota final. Aquesta nota forma part de l'avaluació continuada.

Qualificació

Mètodes docents:
PRACTICAL ACTIVITES OF THE SUBJECT:
Practical credits will be combined with theory in most cases.
There will be a mixture of reading, writing, debate, workshops, video and other type of activities.
Compositions.
Book reading.
Oral presentations of the Internet research paper in gropus.
Oral presentations of grammar topics.
Class web use.
Self-access room practice.
Grammar book self practice(Longman advanced grammar).


METHODOLOGY:
Classroom activities: readings; listenings; written assignments; grammar exercises; use of audio-visual material and authentic material.
Group discussions about reading topics.
Grammar topic presentations in class.
Presentations of the Internet research paper.
Homework: grammatical exercises; preparation of lectures; individual and group projects.
Tipus d'exàmens:
ASSESSMENT:
Homework assignments.
Compositions.
Book reading (as part of final exam)pass or fail.
Participation in class. 5%
Preparation and presentation of a course paper. 15%
Presentations of grammar topics. 30%
One final exam. 50% (parts of final exam:-reading comprehension, -vocabulary from reading articles, -grammar based on grammar topics, -Longman advanced grammar, -listening, -composition, -book reading).To pass the exam you must pass 4 out of the 6 parts in it.

Observacions

It is highly recommended the use of the self-access room for extra pratice.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.