Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Atenent al dinamisme i a l'heterogeneïtat del sector esportiu, l’assignatura permetrà identificar i analitzar les tendències i reptes de futur de la professió del graduat en CAFE. A més, proporcionarà les eines necessàries per desenvolupar l’activitat professional en els diferents àmbits, treballant els diferents recursos a l’abast del graduat (habilitats comunicatives, habilitats interpersonals, aplicació de les TIC, gestió de la informació, lideratge, gestió del temps, resolució de conflictes, etc.).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI JORBA LOPEZ DE ECHAZARRETA
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Tendències i reptes de futur de la professió del graduat en CAFE.

          1.1. El mercat laboral

          1.2. Competències professionals del graduat en CAFE

          1.3. Noves tendències i nous camps professionals

          1.4. El currículum vitae i les cartes de presentació

2. Habilitats directives i de comunicació

          2.1. Habilitats personals

                    2.1.1. Presa de decisions i resolució de problemes

                    2.1.2. Disseny de la pròpia estratègia professional

                    2.1.3. Gestió del temps

                    2.1.4. Gestió de l'estrès

          2.2. Habilitats interpersonals

                    2.2.1. Interacció personal i comunicació

                    2.2.2. Negociació

                    2.2.3. Assertivitat

          2.3. Habilitats grupals o de direcció de persones

                    2.3.1. Lideratge

                    2.3.2. Motivació

                    2.3.3. Treball en equip

3. Les TIC en el sector esportiu

          3.1. Noves tecnologies per millorar les habilitats directives

          3.2. Presentació i exposicions públiques

          3.3. Elaboració d'informes i documentació

          3.4. Gestió de la informació

4. Pla d'empresa

          4.1. Pla de màrqueting

          4.2. Pla d'organització i gestió

          4.3. Pla jurídic-fiscal

          4.4. Pla econòmic-financer

          4.5. Pla de comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 15,00 25,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 30,00 15,00 45,00
Elaboració individual de treballs 5,00 20,00 25,00
Prova d'avaluació 0 5,00 5,00
Resolució d'exercicis 10,00 40,00 50,00
Total 55,00 95,00 150

Bibliografia

 • Ballenato Prieto, Guillermo (cop. 2006 ). Hablar en público : arte y técnica de la oratoria . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ballenato Prieto, Guillermo (cop. 2006 ). Comunicación eficaz : teoría y práctica de la comunicación humana . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ballenato Prieto, Guillermo (cop. 2005 ). Trabajo en equipo : dinámica y participación en los grupos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Ferrer Arpi, J.M.; Ponti, F. (2010). Si funciona, cámbialo. Cómo innovar sin morir en el intento. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
 • García Ferrando, Manuel (cop. 1998 ). Sociología del deporte . Madrid: Alianza. Catàleg
 • García, S.; García, E. (2007). Los recursos humanos aplicados a la gestión deportiva. Barcelona: Inde.
 • Manuel Dasí, Fernando de (1999 ). Técnicas de negociación : un método práctico (2a ed. rev. y ampl.). Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC. Catàleg
 • Puchol, L. (Coord.) (2010). El libro de las habilidades directivas (3a). Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
 • Valls, Antoni (1998 ). Las 12 habilidades directivas clave . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Viñas, J.; Puig, N.; Pérez, M. (2009). El mercat de treball en l'esport. Llicenciatura de l'INEFC-Barcelona. 1980-2005. Barcelona: Diputació de Barcelona.
 • Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2015). Generación de modelos de negocio. Barcelona: Deusto.
 • Osterwalder, A.; Pigneur, Y. Bernarda, G. i Smith, A. (2015). Diseñando la propuesta de valor. Barcelona: Deusto.
 • Kotler, P. (2014). El marketing según Kotler. Barcelona: Paidós.
 • Alcaide, J.C. (2010). Marketing de acción. Madrid: LID.
 • Amat, O. (2005). Comprender la contabilidad y las finanzas. Barcelona: Gestión2000.
 • Balletà Grau, G.; Monfort Aguilar, Enric. (2003). Contabilidad General: una visión práctica. Barcelona: Gestión2000.
 • Ries, E. (2017). El método lean Startup. Barcelona: Deusto.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1. Resolució d'exercicis Resolució d'exercicis teòrics i pràctics de forma individual i en grup. 10
AVC2. Examen teòric Examen dels continguts teòrics i pràctics 20
AVC3. Elaboració pla d'empresa Treball corresponent en l'elaboració del pla d'empresa. 70

Qualificació

Avaluació contínua:
AVC1. Resolució d'exercicis: 10% (no és recuperable)
AVC2. Examen teòric: 20% (és recuperable)
AVC3. Elaboració pla d'empresa: 70% (no és recuperable). Aquest apartat es desglossa de la següent manera: Es realitzaran 3 entregues les quals valdran un 20% cadascuna i la presentació i defensa del projecte valdrà un 10%). Per ser avaluats del pla d'empresa s'ha de participar de les 3 entregues.

Avaluació final:
- En el cas que l'alumnat no realitzi l'avaluació contínua haurà de realitzar un examen final que valdrà el 100% de la nota.
- L'estudiant que suspengui l'examen teòric (20%) el podrà recuperar en l'avaluació final.
- L'estudiant que no realitzi o participi en una sola entrega del pla d'empresa s'haurà de presentar directament a l'avaluació final i només podrà optar al 90% de l'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge proposats per aquesta assignatura són els que s'apunten a continuació:
1. Conèixer les tendències i reptes de futur de la professió del graduat en CAFE.
2. Identificar les noves tendències i els nous camps professionals.
3. Adquirir els coneixements bàsics referents a les habilitats directives.
4. Aplicar les noves tecnologies per millorar les habilitats directives i l'exercici professional.
5. Adquirir competències conceptuals i procedimentals per la creació i desenvolupament d'un pla d'empresa.

Assignatures recomanades

 • Bases económico-financeras i de contractació
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Legislació esportiva i direcció de sistemes i organitzacions
 • Recreació, oci i turisme