Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura inclou aspectes relacionats amb nous mètodes d’entrenament amb resistències inercials. Mètodes de valoració per a la detecció de factors de risc neuromuscular, així com l’ús de noves APP per a poder realitzar valoracions funcionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC PERE MADRUGA PARERA
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Introducció a les valoracions (per a la detecció de factors de risc i la seva incidència en lesions i la millora del rendiment) i graus d’especificitat.

2. Introducció a diferents mètodes de valoracions (APP, encoders, GPS, anàlisi del moviment, valoracions de potència).

3. Beneficis de l’entrenament amb sobrecàrrega excèntrica. Introducció a la tecnologia inercial.

4. Anàlisi del gest tècnic.

5. Mètodes de valoració grau 0 (segons grau d’especificitat i funcionalitat).

6. Mètodes de valoració grau 1 (segons grau d’especificitat i funcionalitat).

7. Mètodes de valoració grau 2 (segons grau d’especificitat i funcionalitat)

8. Mètodes de valoració grau 3 (segons grau d’especificitat i funcionalitat)

9. Recursos de cerca de l'evidència científica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10 10 20
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 8 35 43
Classes expositives 10 25 35
Classes pràctiques 15 10 25
Elaboració de treballs 5 5 10
Prova d'avaluació 2 10 12
Resolució d'exercicis 5 0 5
Total 55 95 150

Bibliografia

 • de Blas, X., Padullés, JM., López del Amo, JL., Guerra-Balic, M. (2012). Creation and Validation of Chronojump-Boscosystem: A Free Tool to Measure Vertic. Rev Int Cienc Deporte , 8(30), 34-45
 • Tous-Fajardo, J., Gonzalo-Skok, O., Arjol-Serrano, JL., Tesch, P. (2016). Enhancing change-of-direction speed in soccer players by functional inertial ecc. Int J Sports Physiol Perfor, 11(1), 66-73
 • Tous, Julio (1999). Nuevas Tendencias en fuerza y musculación (1). Madrid: Hispano Europea.
 • Hoppeler, H (2015). Eccentric exercise. Physiology and application in sport rehabilitation. New York: Routledge.
 • Bompa, T (2009). Periodisation. Theory and methodology of training. . London: Human Kinetics.
 • Fort-Vanmeerhaeghe, A., Romero-Rodriguez, D., Montalvo, AM., Kiefer, AW., Lloy (2016). Integrative Neuromuscular Training and Injury Prevention in Youth Athletes. Strength Cond J., 38(3), 36-48

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1. Assistència i tasques Treball i/o exercicis de classe i treball autònom: 20% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. 20
AVC2. Projectes Projectes: 60% (s'haurà d'aprovar amb un 5 com a mínim per ser avaluat). No es pot recuperar. 60
AVC3. Examen Avaluació continua Examen: 20% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). Aquest examen es pot recuperar 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
AVC1. Treball i/o exercicis de classe i treball autònom: 20% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar.
AVC2. Projectes: 60% (s'haurà d'aprovar amb un 5 com a mínim per ser avaluat). No es pot recuperar.
AVC3. Examen: 20% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). Aquest examen es pot recuperar.
L'assignatura s'aprova amb un 5.

AVC4. AVALUACIÓ FINAL.
- Els estudiants que no realitzen l'avaluació continuada s'hauran de presentar a l'examen d’avaluació final amb tots els continguts (100%).
- L'estudiant que suspèn l'examen d'avaluació continuada (AVC3) el podrà recuperar en avaluació final.
- L'estudiant que suspengui els projectes (AVC2) s'haurà de presentar a l'examen d'avaluació final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions


Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Conèixer els beneficis de la sobrecàrrega excèntrica.
OA2.- Conèixer els beneficis de realitzar valoracions funcionals.
OA3.- Conèixer les últimes tendències en màquines inercials.
OA4.- Prendre consciència de la importància d’un treball funcional i coordinatiu amb sobrecàrrega excèntrica.
OA5.- Conèixer i aplicar les bases de la teoria de l’entrenament.
OA6.- Dissenyar i aplicar protocols de valoracions funcionals.
OA7.- Aprendre a buscar informació per a valorar i programar exercici físic.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions principalment pràctiques del professorat amb el suport d'alguna part teòrica.