Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura inclou aspectes relacionats amb nous mètodes d’entrenament amb resistències inercials. Mètodes de valoració per a la detecció de factors de risc neuromuscular, així com l’ús de noves APP per a poder realitzar valoracions funcionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC PERE MADRUGA PARERA
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Introducció a les valoracions (per a la detecció de factors de risc i la seva incidència en lesions i la millora del rendiment) i graus d’especificitat.

2. Introducció a diferents mètodes de valoracions (APP, encoders, GPS, anàlisi del moviment, valoracions de potència).

3. Beneficis de l’entrenament amb sobrecàrrega excèntrica. Introducció a la tecnologia inercial.

4. Anàlisi del gest tècnic.

5. Mètodes de valoració grau 0 (segons grau d’especificitat i funcionalitat).

6. Mètodes de valoració grau 1 (segons grau d’especificitat i funcionalitat).

7. Mètodes de valoració grau 2 (segons grau d’especificitat i funcionalitat)

8. Mètodes de valoració grau 3 (segons grau d’especificitat i funcionalitat)

9. Recursos de cerca de l'evidència científica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10,00 10,00 20,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 8,00 35,00 43,00
Elaboració individual de treballs 5,00 5,00 10,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 12,00
Resolució d'exercicis 5,00 0 5,00
Sessió expositiva 10,00 25,00 35,00
Sessió pràctica 15,00 10,00 25,00
Total 55,00 95,00 150

Bibliografia

 • de Blas, X., Padullés, JM., López del Amo, JL., Guerra-Balic, M. (2012). Creation and Validation of Chronojump-Boscosystem: A Free Tool to Measure Vertic. Rev Int Cienc Deporte , 8(30), 34-45
 • Tous-Fajardo, J., Gonzalo-Skok, O., Arjol-Serrano, JL., Tesch, P. (2016). Enhancing change-of-direction speed in soccer players by functional inertial ecc. Int J Sports Physiol Perfor, 11(1), 66-73
 • Tous, Julio (1999). Nuevas Tendencias en fuerza y musculación (1). Madrid: Hispano Europea.
 • Hoppeler, H (2015). Eccentric exercise. Physiology and application in sport rehabilitation. New York: Routledge.
 • Bompa, T (2009). Periodisation. Theory and methodology of training. . London: Human Kinetics.
 • Fort-Vanmeerhaeghe, A., Romero-Rodriguez, D., Montalvo, AM., Kiefer, AW., Lloy (2016). Integrative Neuromuscular Training and Injury Prevention in Youth Athletes. Strength Cond J., 38(3), 36-48

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1. Assistència i tasques Treball i/o exercicis de classe i treball autònom: 20% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar. 20
AVC2. Projectes Projectes: 60% (s'haurà d'aprovar amb un 5 com a mínim per ser avaluat). No es pot recuperar. 60
AVC3. Examen Avaluació continua Examen: 20% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). Aquest examen es pot recuperar 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
AVC1. Treball i/o exercicis de classe i treball autònom: 20% (fa mitjana sigui quina sigui la nota). No es pot recuperar.
AVC2. Projectes: 60% (s'haurà d'aprovar amb un 5 com a mínim per ser avaluat). No es pot recuperar.
AVC3. Examen: 20% (s'haurà d'obtenir un 5 com a mínim per fer mitjana). Aquest examen es pot recuperar.
L'assignatura s'aprova amb un 5.

AVC4. AVALUACIÓ FINAL.
- Els estudiants que no realitzen l'avaluació continuada s'hauran de presentar a l'examen d’avaluació final amb tots els continguts (100%).
- L'estudiant que suspèn l'examen d'avaluació continuada (AVC3) el podrà recuperar en avaluació final.
- L'estudiant que suspengui els projectes (AVC2) s'haurà de presentar a l'examen d'avaluació final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions


Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Conèixer els beneficis de la sobrecàrrega excèntrica.
OA2.- Conèixer els beneficis de realitzar valoracions funcionals.
OA3.- Conèixer les últimes tendències en màquines inercials.
OA4.- Prendre consciència de la importància d’un treball funcional i coordinatiu amb sobrecàrrega excèntrica.
OA5.- Conèixer i aplicar les bases de la teoria de l’entrenament.
OA6.- Dissenyar i aplicar protocols de valoracions funcionals.
OA7.- Aprendre a buscar informació per a valorar i programar exercici físic.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions principalment pràctiques del professorat amb el suport d'alguna part teòrica.