Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Les proves radiològiques son cada dia més importants per el diagnòstic, maneig i tractament de tota malaltia. Amb aquesta assignatura l´estudiant aprendrà d´una manera pràctica tota els conceptes essencials del diagnòstic per l´imatge que li seran útils per fe millor la seva feina com fisioterapeuta.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAURA PAUL FERRER  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA PAUL FERRER  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LAURA PAUL FERRER  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
  • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
  • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. UF1. Introducció i Conceptes Generals de Diagnòstic per l'Imatge

2. UE2. Crani

3. UE3. Tòrax

4. UE4. Abdomen

5. UE5. Columna

6. UE6. Extremitats Superiors

7. UE7. Extremitats Inferiors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 0 90,00 0 90,00
Sessió participativa 46,00 0 0 46,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 10,00 0 10,00
Treball en equip 4,00 0 0 4,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

  • Del Cura J, Pedraza S, Gayete A. (2010). Radiología Esencial. Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Participació de l'Alumnat Participació de l'Alumnat 10 No
Prova d'Avaluació Prova d'Avaluació Final (test 30 PREGUNTES MÚLTIPLE RESPOSTA + Pregunta a desenvolupar) 80
Testos d'autoevaluació Testos d'autoevaluació a realitzar per l'alumnat que inclouran 15 preguntes sobre cada mòdul realitzat.
Caldrà realitzar-los i intregar-los en el termini de 7 dies
La seva realització es obligatoria
10 No

Qualificació

L'aprovat s'estableix en 5.00

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació
continuada o a l’avaluació final.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general,
l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de
comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau
durant les dues primeres setmanes del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà
addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.
Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i
interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i
notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment
i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu
electrònic.

El mail de contacte per a consultes i temes relacionats amb l'assignatura serà el següent:
laurapaulferrer83@gmail.com

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.
Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.
Escenario I. Presencial: la exposicion teorica de los contenidos y el análisis y estudios de casos se desarrolloran de forma presencia en las aulas habilitadas en EUSES.
Escenario IV. Confinamiento: la exposición teorica de contenidos y el análisis y estudios de casos se desarrollaran de forma no presencial a través de clases virtuales y del moodle.


Modificació de l'avaluació:
-Proves d'Autoevaluació per mòdul
La seva realització per part de l'alumnat es requisit imprescindible per a realitzar l'avaluació final
Termini d'enterga de testos 7 dies.
-Evaluació final:
Constarà d'un qüestionari de resposta múltiple de 30 preguntes amb una única resposta correcta sobre un arxiu d'imatges
El tipus de puntuació serà 1 PUNT per pregunta correcta i -0.25 PUNT per error(Nota final: 90%)
La segona part de l'evaluació constarà d'una imatge sobre la cuál caldrà realitzar una aproximació descriptiva amb llenguatge radiològic i proposar el possible diagnòstic (10% nota final)

Escenari I: Les activitats d'avaluació continuada/examen/tutories i comunicació es mantenen com en diseny principal.
Escenari IV: Les activitats d'avaluació continuada/examen/tutories i comunicació passen a ser virtuals.
Escenario I: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación) se mantienen como en el diseño principal.
Escenario IV: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación pasan a ser virtuales

Tutoria i comunicació:
Per a concertar tutories o per qualsevol dubte de l'alumnat contatar a la següent direcció e-mail:

laurapaulferrer83@gmail.com

Escenari I: Les activitats d'avaluació continuada/examen/tutories i comunicació es mantenen com en diseny principal.
Escenari IV: Les activitats d'avaluació continuada/examen/tutories i comunicació passen a ser virtuals.
Escenario I: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación) se mantienen como en el diseño principal.
Escenario IV: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación pasan a ser virtuales