Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conèixer les bases de les estructures i els teixits del cos humà, per establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional del mateix, y sintetitzar la nomenclatura anatòmica. Conèixer els diferents teixits del cos humà i la relació que guarden entre ells. Definir, situar i orientar cada part del cos humà. Descriure els moviments del cos humà i les estructures involucrades.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLES ESCALONA MARFIL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • T7. Resoldre problemes.
 • T10. Tenir capacitat de gestió de la formació.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el mitjà natural i social.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. NOMENCLATURA ANATÒMICA. GENERALITATS 1.1- Nomenclatura anatòmica, eixos, plans i moviments. Generalitats d’osteologia i artrologia. 1.2- Generalitats de miologia, neurologia i angiologia.

2. EXTREMITAT INFERIOR. 1- Osteologia de l’extremitat inferior. 2- Articulacions i músculs de la cintura pelviana. 3- Articulació del genoll i músculs de la cuixa. 4- Articulacions del turmell i el peu i músculs anteriors de la cama. 5- Músculs laterals i posteriors de la cama i músculs del peu. 6- Vascularització i innervació de l’extremitat inferior. 7- Anatomia topogràfica de l’extremitat inferior.

3. EXTREMITAT SUPERIOR. 1- Osteologia de l’extremitat superior. 2- Articulacions i músculs de la cintura escapular. 3- Articulació del colze i músculs del braç. 4- Articulacions del canell i la mà. Músculs posteriors de l’avantbraç. 5- Músculs anteriors de l’avantbraç i músculs de la mà. 6- Vascularització i innervació de l’extremitat superior. 7- Anatomia topogràfica de l’extremitat superior.

4. CAP, COLL I TRONC. 1- Crani. Divisió, ossos i articulacions del crani. Músculs de la mímica i la masticació. 2- Osteologia del tronc: vèrtebres i tòrax. 3- Articulacions de la columna vertebral i el tòrax. 4- Músculs del coll. 5- Músculs del tòrax, diafragma i músculs abdominals. 6- Músculs de l'esquena. 7- Anatomia topogràfica del cap, coll i tronc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 50 75 125
Classes participatives 4 5 9
Prova d'avaluació 6 10 16
Total 60 90 150

Bibliografia

 • M. Lorente Gascón, M. Miguel Pérez, A. Pérez Bellmunt, C. Escalona Marfil (2007). Manual de Miología. Elsevier.
 • Schünke, Michael (2010). Prometheus : texto y atlas de anatomía (2ª). Madrid: Medica Panamericana.
 • Sobotta, Johannes (2006). Atlas de anatomía humana (22). Madrid: Medica Panamericana.
 • Drake, Richard L. (2013). Gray Anatomía básica. Elsevier.
 • Moore, Keith L. (2013). Anatomía con orientación clínica. L'Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació moodle Activitats d'avaluació continuada durant el semestre. 10
Prova parcial Examen de resposta múltiple (25 preguntes) 20
Prova global Cal superar cada una de les dues parts amb un 5 per poder fer mitjana
-Prova d'identificació d'estructures anatòmiques. Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. Prova escrita. (30%)
-Examen global de contingut. Respostes múltiples, 50 preguntes aprox. (70%).
70

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Prova parcial (20%)
Examen de resposta múltiple (25 preguntes)

Proves d'avaluació continuada (10%)
Resolució de preguntes i exercicis orals i escrits realitzats durant les classes

Examen global (70% ). Cal superar cada una de les dues parts amb un 5 per poder fer mitjana
Prova d'identificació d'estructures anatòmiques. Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. Prova escrita. (30%)
Examen global de contingut. Respostes múltiples, 50 preguntes aprox. (70%).

AVALUACIÓ FINAL
AVF1: Prova d'identificació d'estructures anatòmiques . Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades.
AVF2: Examen global de contingut. Respostes múltiples, 50 preguntes aprox.

Tant a l’avaluació contínua com a l’avaluació final, per superar l’assignatura caldrà superar amb una nota de 5 o més:
- la prova d'identificació d'estructures anatòmiques
- l’examen global de continguts.
- la mitjana de totes les notes.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

Observacions

Els continguts d'anatomia inclosos en l'assignatura són extensos, per la qual cosa es recomana l'estudi diari i el suport amb el material d'estudi proposat pel professorat o pels propis alumnes. També es recomana la utilització de la bibliografia recomanada.
Pel mateix motiu, i pels treballs que es fan durant les classes, tot i que l'assistència no és obligatòria sí és molt recomanable.