Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introduccio a la Fisiologia de l'exercici i a la Teoria de l'entrenament esportiu. Tractament de les principals lesions esportives des d'una perpectiva activa.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Tema 1.- Activitat Física, Salut i Esport. Tema 2.- Fisiologia de l’exercici físic. Tema 3.- Les qualitats físiques de l’ésser humà. Tema 4.- Factors de risc de lesió. Tema 5.- Mecanisme lesiu i principals lesions en l'esport. Tema 6.- Tractament de les lesions més freqüents en l’àmbit esportiu des d'una perspectiva activa. Tema 7.- Introducció a la planificació de l’exercici físic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 23,00 39,00 0 62,00
Lectura / comentari de textos 2,00 10,00 0 12,00
Prova d'avaluació 1,00 3,00 0 4,00
Sessió pràctica 10,00 12,00 0 22,00
Total 36,00 64,00 0 100

Bibliografia

 • Bahr R, Maehlum S, Bolic T. (2007). Lesiones deportivas. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Madrid: Panamericana.
 • Barbany JR. (1990). Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento.. Barcelona.: Barcanova.
 • Jiménez A (2003). Fuerza y salud. La aptitud músculo-esquelética, el entrenamiento de fuerza y la . Barcelona: Ergo.
 • López Chicharro J. (2001). Fisiología del ejercicio.. Madrid: Médica Panamericana.
 • Nigg BM i Herzog W. (1999). Biomechanics of the musculo-skeletal system. (2nd edition. ). Chichester (England): Wiley & Sons Ltd.
 • Nordin M, Frankel V. (2001). Basic Biomechanics of the Musculoskeletas System. Philadelphia: Lippincott-Williams and Wilkins.
 • Romero D, Tous J. (2010). Prevención de lesiones en el deporte. Claves para un rendimiento deportivo ópti. Madrid: Médica Panamericana.
 • Schnnider W (1993). Fitness.. Barcelona: Scriba.
 • Tous J. (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Barcelona: Ergo.
 • Woolf-May K. (2008). Prescripción de ejercicio: fundamentos fisiológicos. Barcelona: Elsevier-Masson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AV3: Tasques a realitzar sobre aplicacions pràctiques del contingut treballat a classe. Per poder optar a aquesta nota s'ha d'assistir a un minim del 80 % de les classes practiques destinades a aquestes activitats. 10 No
AV2: Treball en grups de 2-4 persones. Programació d'exercici físic per a la reintroducció a l'esport després d'una lesió. Exposició 20 No
AV1: Examen de resposta múltiple, amb només una resposta correcte de les diferents possibilitats que es presenten en cada pregunta. Les preguntes estaran formulades en base als continguts treballats a classe. Examen de resposta múltiple, amb només una resposta correcte de les diferents possibilitats que es presenten en cada pregunta. 70 No

Qualificació

AVALAUCIÓ CONTINUA

Per aprovar l'assignatura mitjançant avaluació continua, l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 (70% AV1, 20% AV2 i 10% AV3). Per poder fer mitjana amb els diferents elements, caldrà una nota mínima de l'examen teòric de 4p.


Malgrat les classes pràctiques no són obligatòries per aprovar l'assignatura, per a poder puntuar a l'activitat d'avaluació AV3 caldrà assitir a un mínim del 80 % de les classes reservades per aquesta activitat.


AVALUACIÓ FINAL.

Els estudiants que no aprovin l'avaluació final tindran la possibilitat de realitzar un examen final, el qual representarà el 100% de la nota. Serà imprescindible obtenir una qualificació final mínima de 5 per aprovar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • BIOMECÀNICA
 • FISIOLOGIA
 • PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Pel que fa al disseny general de l'assignatura, aquest és manté segons el que hi havia prèviament establert en quan al nombre de temes i els continguts dels mateixos.

Les classes presencials, es subtituiran per classes en resgistrades en video i audio en les qual s'exposaran els diferents temes de l'assignatura. Les classes es penajaran al Moodle i l'alumne i podrà accedir a través d'un link. En aquestes classes enregistrades s'utilitzarà com a suport materials i suports prèviament proporcionants als alumnes.

Per a cada 1-2 exposicions es proposaran activitats (avaluables i no avaluables) per tal de millorar l'adquisició de coneixements i competències. Per a les activitats entregables i/o avaluables, l'entrega es farà a través de la plataforma Moodle.

Modificació de l'avaluació:
AVALUCIÓ CONTINUDA

Les activitats d'avaluació, AV1, AV2 i AV3, es mantenen i també el seu pes (%) en la nota final. Per tant: Per aprovar l'assignatura mitjançant avaluació continua, l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 (70% AV1, 20% AV2 i 10% AV3). Per poder fer mitjana amb els diferents elements, caldrà una nota mínima de l'examen teòric de 4p.

La modalitat de l'examen de continguts teòrics en avaluació continauda serà el de preguntes tipus test. L'Examen es realitzarà a través de la plataforma Moodle.

AVALUACIÓ FINAL.

Els estudiants que no aprovin l'avaluació final tindran la possibilitat de realitzar un examen final, el qual representarà el 100% de la nota. Serà imprescindible obtenir una qualificació final mínima de 5 per aprovar l'assignatura.

Com a criteri de no presentat, s'entén la no realització de l'examen final tinguen suspesa l'avaluació continuada, i sigui quina sigui la modalitat en la que es realitzi, és a dir, presencial o no presencial.

Tutoria i comunicació:
Durant l'horari de classe habitual de l'assignatura, el professor respondrà missatges a través de l'aplicació de missatgeria ràpida del Moodle.

Per altres dubtes i questions de tutoria, s'utilitzarà el correu electrònic, i si s'escau la modalitat de videconferencia.