Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introduccio a la Fisiologia de l'exercici i a la Teoria de l'entrenament esportiu. Tractament de les principals lesions esportives des d'una perpectiva activa.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ERNEST ESTEVE CAUPENA
Idioma de les classes:

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Tema 1.- Activitat Física, Salut i Esport. Tema 2.- Fisiologia de l’exercici físic. Tema 3.- Les qualitats físiques de l’ésser humà. Tema 4.- Factors de risc de lesió. Tema 5.- Mecanisme lesiu i principals lesions en l'esport. Tema 6.- Tractament de les lesions més freqüents en l’àmbit esportiu des d'una perspectiva activa. Tema 7.- Introducció a la planificació de l’exercici físic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 23,00 39,00 0 62,00
Lectura / comentari de textos 2,00 10,00 0 12,00
Prova d'avaluació 1,00 3,00 0 4,00
Sessió pràctica 10,00 12,00 0 22,00
Total 36,00 64,00 0 100

Bibliografia

 • Bahr R, Maehlum S, Bolic T. (2007). Lesiones deportivas. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Madrid: Panamericana.
 • Barbany JR. (1990). Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento.. Barcelona.: Barcanova.
 • Jiménez A (2003). Fuerza y salud. La aptitud músculo-esquelética, el entrenamiento de fuerza y la . Barcelona: Ergo.
 • López Chicharro J. (2001). Fisiología del ejercicio.. Madrid: Médica Panamericana.
 • Nigg BM i Herzog W. (1999). Biomechanics of the musculo-skeletal system. (2nd edition. ). Chichester (England): Wiley & Sons Ltd.
 • Nordin M, Frankel V. (2001). Basic Biomechanics of the Musculoskeletas System. Philadelphia: Lippincott-Williams and Wilkins.
 • Romero D, Tous J. (2010). Prevención de lesiones en el deporte. Claves para un rendimiento deportivo ópti. Madrid: Médica Panamericana.
 • Schnnider W (1993). Fitness.. Barcelona: Scriba.
 • Tous J. (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Barcelona: Ergo.
 • Woolf-May K. (2008). Prescripción de ejercicio: fundamentos fisiológicos. Barcelona: Elsevier-Masson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AV3: Tasques a realitzar sobre aplicacions pràctiques del contingut treballat a classe. Per poder optar a aquesta nota s'ha d'assistir a un minim del 80 % de les classes practiques destinades a aquestes activitats. 10 No
AV2: Treball en grups. Programació d'exercici físic per a la reintroducció a l'esport després d'una lesió. Exposició 30 No
AV1: Examen de resposta múltiple, amb només una resposta correcte de les diferents possibilitats que es presenten en cada pregunta. Les preguntes estaran formulades en base als continguts treballats a classe. Examen de resposta múltiple, amb només una resposta correcte de les diferents possibilitats que es presenten en cada pregunta. 60 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
- Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una mitjana de 5 com mínim per aprovar. En el cas de no obtenir aquesta nota, l'estudiant s'haurà de presentar a l'avaluació final del 100%.
- L'AV1 i l'AV4 fa mitjana sigui quina sigui la nota. No és recuperable.
- L'AV2 i l'AV3 s'hauran d'aprovar amb un 4 com a mínim cadascun per poder fer mitjana. En el cas de suspendre es podrà recuperar únicament la part suspesa.

AVALUACIÓ FINAL
- Es realitzarà una prova final del 100%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

L' avaluació única consistirà en una prova de continguts teòrics en format de preguntes curtes i/o tipus test, sobre tot el contingut de l'assignatura. Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5.

L'avaluació única consta de les següents activitats:
- Examen de continguts teòrics I (60%)
- Treball individual. El·laboració i presentació d'un treball de recerca bibliografica, lectura crítica i/o treball d'investigació (40%)

Requisits mínims per aprovar:

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

És imprescindible obtenir un 4 com a mínim l'AV1

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • BIOMECÀNICA
 • FISIOLOGIA
 • PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AV1: Treball autònom, activitats a classe i lectura d'articles, s'entregaran a través del moodle.
AV2: Examen de continguts teòrics I. Es realitzarà en format virtual.
AV3: Examen de continguts teòrics II. Es realitzarà en format virtual.
AV4: Treball en grup. L'entregaran a través del moodle i el seguiment es realitzarà de forma no presencial.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens parcials es realitzaran de manera virtual i l'entrega i seguiment del treball individual es farà de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.