Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
1. Marc teòric psicomotricitat. 2. Teràpia psicomotriu i intervenció. 3. Bloc pràctic.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Conceptes generals sobre psicomotricitat. Psicomotricitat i pediatria. Psicomotricitat i gent gran. Psicomotricitat i paràlisi cerebral. Psicomotricitat i retard mental. Estimulació Basal.

2. General concepts of psychomotor. Psychomotor paediatrics. Psychomotor and seniors. Psychomotor and cerebral palsy. Psychomotor and mental retardation. Basal stimulation.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 40 60 100
Total 40 60 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Sessions explicatives dels continguts teòrics, seguits de sessions pràctiques. - Assistència al 80% de les sessions teòriques i al 100% de les pràctiques.
  - Examen tipus test, aprovat amb un 5.
  - Qualificació de les sessions pràctiques.
  100

  Qualificació

  ÉS CONDICIÓ INDISPENSABLE PER A PODER SER QUALIFICAT , HAVER ASSISTIT A UN 80% DE LES SESSIONS TEÓRIQUES I A UN 100% DE LES SESSIONS PRÀCTIQUES.

  CRITERIS per aprovar l'optativa de Psicomotricitat

  - Examen tipus test.
  * Tindrà 20 preguntes amb 5 respostes i només 1 de correcta.
  * Cada 4 respostes incorrectes en restarà una de bona.
  * Les preguntes no contestades, ni sumaran ni restaran.
  * Nota mínima per a fer mitjana amb la part pràtica és d'un 5.
  - Assistència al 80% de les classes teóriques i al 100% de les pràctiques.
  - La nota final sortirà del 80% de la nota de l'examen i del 20% de la nota dels treballs pràctics.

  Observacions

  BIBLIOGRAFIA:

  Es donarà al final de cada bloc.