Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi de l'anatomia, el funcionament i la relació de l'articulació temporomandibular dins la globalitat de l'organisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ROSA CABRATOSA PLA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ROSA CABRATOSA PLA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • T7. Resoldre problemes.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. Embriologia

2. Anatomia

3. Cinemàtica mandibular.

4. Biomecànica

5. Postura

6. Hioides

7. Llengua

8. Patologia

9. Hàbits

10. Postura

11. Diagnòsi per la imatge

12. Relacions de l'ATM

13. Ferules

14. Tractament

15. Pràctiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 22 19 41
Classes pràctiques 8 0 8
Elaboració de treballs 0 20 20
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 32 43 75

Bibliografia

 • Françoise Ricard D.O (2002). Tratado de Osteopatia Craneal. Análisis Ortodóntico. Diagnóstico y Trat. Panamericana .
 • Jeffrey P. Okeson (2003). Tratamiento de Oclusión y Afecciones Temporomandibulares (5 a). Elsevier .
 • Oclusión y diagnostico en rehabilitación oral. (1999). Medica Panamericana.
 • Terapia craneo sacra II. Más allá de la duramadre. (2006). Paiotribo.
 • Odontologia pediátirca. La salud bucal del niño y el adolescente en el mundo. (2010). Medica Panamericana.
 • Atlas de anatomía humana: estudio fotografico del cuerpo. (2007). Elsevier Science.
 • PIERRE-MARIE GAGEY, BERNARD WEBER (2001). POSTUROLOGIA: REGULACION Y ALTERACIONES DE LA BIPEDESTACIÓN. BARCELONA: MASSON.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup en anglès 15% de la nota final sempre i quan es tregui un 4 sobre 10 de l'exàmen 15
Treball escrit que pot tenir relació o no amb el treball anterior. 15% de la nota final sempre i quan es tregui un 4 sobre 10 de la nota de l'exàmen final. 15
Examen de 20 preguntes, 17 de les quals són tipus test i 3 preguntes curtes. Les respostes errònies resten 0,20 sobre 20. 70

Qualificació

-Examen escrit de 20 preguntes, 17 de les quals són tipus test i 3 preguntes curtes.
- Cal nota mínima d'examen d'un 4 sobre 10 perquè promitgi amb els dos treballs.
- Els treballs es puntuaran de 0 a 10 i treball no presentat o comptabilitza un 0.
- Una presentació incorrecte o còpia de treball comptabilitza un 0.
- Les pràctiques són obligatòries, si hi ha una falta sense justificant l' alumne no podrà accedir a l'examen d'avaluació continuada, podent presentar-se al de suficiència.
- La realització de pràctiques o clases d'altres assignatures no ès causa per no asistir a les pràctiques obligatòries d'aquesta assignatura.
- L'exàmen de recuperació, ès un exàmen de suficiència, i per tant, la nota màxima és de 5.En cas de superació la nota mai serà superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- L'absència d'un alumne a les pràctiques requereix d'un justificant per ser acceptada.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identificar les estructures anatòmiques pròpies de la articulació Temporo-Mandibular com a base de coneixement per establir relacions dinàmiques amb l'organització funcional.
OA 2 Conèixer els canvis estructurals i fisiològics com a entitat local conjunta i global i que pot ocórrer com a resultat de l'aplicació de la fisioteràpia en les disfuncions craniomandibulars.
OA 3 Identifica el tractament fisioterapèutic més adequat en els diferents processos d'alteració, la prevenció i promoció de la salut, així com en els processos de creixement i desenvolupament.
OA 4 Identifica la ubicació de la pacient/usuari a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.
OA 5 Conèixer i aplica les directrius de la bona pràctica clínica.