Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi de l'anatomia, el funcionament i la relació de l'articulació temporomandibular dins la globalitat de l'organisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ROSA CABRATOSA PLA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ROSA CABRATOSA PLA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • T7. Resoldre problemes.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. Embriologia: Donar els coneixement de desenvolupament, relació i ordre d'aparició de les diferents estructures embriològiques aixi com, el motiu i la causa de la seva funció i morfologia.

2. Anatomia: Desglosar les peces anatòmiques que formen part del conjunt del crani, cara i zona del coll. La relació entre elles mateixes i també entre elles i la resta del cos.

3. Cinemàtica mandibular: Avaluar i descriure el recorregut dels moviments que fa la mandíbula en els diferents plans de l'espai.

4. Biomecànica: Descripció i estudi de la mecànica del moviment de l' articulació temporomandibular en relació amb totes les estructures que la composen.

5. Postura: Descripció i avaluació de la postura del cos humà segons diferents tipologies. Punts de referència per valorar-la i estructures a tenir en compte. Tests, anàlisis morfològics i funcionals en diferents posicions del pacient.

6. Hioides: Estudi anatòmic funcional i relacional de l'ós hioides així com tècniques per valorar-lo i corregir-lo.

7. Llengua: Estudi anatòmic i funcional de tots els músculs que formen la llengua, amb tests i exercicis per valorar-los i corregir-los.

8. Patologia: Estudi i descripció de totes les patologies que poden afectar a l'articulació temporomandibular, tant de manera analítica, com sistèmica dins del cos humà. Símptomes, sígnes i possible tractament.

9. Hàbits: Descripció dels mals hàbits o males conductes que poden influir en una mal funcionament de l'articulació temporomandibular: Pírcings, Xumet, onicofagia, medicacions, estimulants...)

10. Diagnòsi per la imatge: Petit repàs de les tècniques d'estudi de l' articulació temporomandibular ( RX, Ortopantomografia, TAC, RNM, Ecografia.)

11. Relacions de l'ATM: Estudiar com el cos es relaciona amb les diferents estructures a nivell mecànic, bioquímic i emocional.

12. Ferules: Petita exposició del diferents tipus i de les diferents funcionalitats de les fèrules de descàrrega, aparells d'ortodòncia i diversos mecanismes implicats en la mecànica bucal.

13. Tractament: Exposició i interacció entre els possibles tractaments tant a nivell local com global que podem realitzar en relació a l'articulació temporomandibular.

14. Pràctiques: Demostració i practica d'una correcte avaluació de l' articulació temporomandibular, les tècniques per tractar-la i la relació amb la postura i les diverses estructures del cos humà, veient a l'individu com a una globalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 20,00 0 20,00
Lectura / comentari de textos 0 4,00 0 4,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 22,00 19,00 0 41,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Total 32,00 43,00 0 75

Bibliografia

 • Françoise Ricard D.O (2002). Tratado de Osteopatia Craneal. Análisis Ortodóntico. Diagnóstico y Trat. Panamericana .
 • Jeffrey P. Okeson (2003). Tratamiento de Oclusión y Afecciones Temporomandibulares (5 a). Elsevier .
 • Oclusión y diagnostico en rehabilitación oral. (1999). Medica Panamericana.
 • Terapia craneo sacra II. Más allá de la duramadre. (2006). Paiotribo.
 • Odontologia pediátirca. La salud bucal del niño y el adolescente en el mundo. (2010). Medica Panamericana.
 • Atlas de anatomía humana: estudio fotografico del cuerpo. (2007). Elsevier Science.
 • PIERRE-MARIE GAGEY, BERNARD WEBER (2001). POSTUROLOGIA: REGULACION Y ALTERACIONES DE LA BIPEDESTACIÓN. BARCELONA: MASSON.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball amb recerca d'informació en anglès 20% de la nota final sempre i quan es tregui un 4 sobre 10 de l'exàmen 20 No
Treball escrit que pot tenir relació o no amb el treball anterior. 20% de la nota final sempre i quan es tregui un 4 sobre 10 de la nota de l'exàmen final. 20 No
Examen de 25 preguntes, 22 de les quals són tipus test i 3 preguntes curtes. Les respostes errònies resten 0,20 sobre 25. 60

Qualificació

-Examen escrit de 25 preguntes, 22 de les quals són tipus test i 3 preguntes curtes.
- Cal nota mínima d'examen d'un 4 sobre 10 perquè promitgi amb els dos treballs.
- Els treballs es puntuaran de 0 a 10 i treball no presentat comptabilitza un 0.
- Una presentació incorrecte o còpia de treball comptabilitza un 0.
- Les pràctiques són obligatòries, si hi ha una falta sense justificant l' alumne no podrà accedir a l'examen d'avaluació continuada, podent presentar-se al de suficiència.
- La realització de pràctiques o clases d'altres assignatures no ès causa per no asistir a les pràctiques obligatòries d'aquesta assignatura.
- L'exàmen de recuperació, ès un exàmen de suficiència, i per tant, la nota màxima és de 5.En cas de superació la nota mai serà superior a 5.
- Es considera un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

- Es considerar com a No Presentat, el fet de no participar en l'exàmen d'avaluació continua ni en el de sufència.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de L'EUSES-centre adscrit a la UDG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i a l coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Si no s'arriva a una nota de 4 sobre 10 de l'exàmen que fa promitg amb els treball, aquest exàmen es podrà recuperar.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s'utilitzarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identificar les estructures anatòmiques pròpies de la articulació Temporo-Mandibular com a base de coneixement per establir relacions dinàmiques amb l'organització funcional.
OA 2 Conèixer els canvis estructurals i fisiològics com a entitat local conjunta i global i que pot ocórrer com a resultat de l'aplicació de la fisioteràpia en les disfuncions craniomandibulars.
OA 3 Identifica el tractament fisioterapèutic més adequat en els diferents processos d'alteració, la prevenció i promoció de la salut, així com en els processos de creixement i desenvolupament.
OA 4 Identifica la ubicació de la pacient/usuari a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.
OA 5 Conèixer i aplica les directrius de la bona pràctica clínica.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial I: les activitats es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i noticies del moodle i correu electrònic.
- Esceneari IV. Confinament: les activitats es realitzaran virtualment.La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant, el forum d'avisos i noticies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial I: L'avaluació es realitzarà presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i noticies del moodle i correu electrònic.
- Esceneari IV. Confinament: Els exàmens es realitzaran virtualment.La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant, el forum d'avisos i noticies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Tutoria i comunicació:
- Escenari I. Presencial I: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i noticies del moodle i correu electrònic.
- Esceneari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment.La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant, el forum d'avisos i noticies del moddle, videoconferències i correu electrònic.