Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els alumnes es poden matricular de 1 Seminari Complementari. L’objectiu dels seminaris és que els alumnes puguin amplificar, aprofundir i/o actualitzar coneixements més especialitzats relacionats amb diverses disciplines que requereixen una actualització a causa del permanent canvi de context tecnològic. Les diverses assignatures que formen part dels seminaris es desenvolupen en el camp de l’expressió i la comunicació audiovisuals. L’ampliació i la relació dels continguts està relacionada amb l’activitat professional, i amb vocació introductòria a l’àmbit laboral. Els seminaris es fonamenten en l’adquisició dels coneixements i destreses de les diferents maneres d’expressar informació per aconseguir la total confecció i realització de missatges i continguts gràfics, aplicacions interactives i documents audiovisuals de diversos gèneres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.

Continguts

1. Seminari de Fotografia Creativa

2. Seminari d'Il·lustració

3. Seminari de Direcció de Fotografia

4. Seminari de Disseny Gràfic

5. Seminari de realització Audiovisual

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 10 30
Classes participatives 10 30 40
Classes pràctiques 20 35 55
Total 50 75 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Exercicis Pràctics Es valorarà la capacitat de resolució d'exercicis 50
  Exercici final ÉS valorarà el compliment dels objectius de l'exercici. 50

  Qualificació

  Per superar l'assignatura serà necessari obtenir, com a mínim, un 5.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no assistència al 30% de les classes justifica la nota de No Presentat.

  Observacions

  Aquest curs introduirà a l’alumne en els conceptes i metodologies claus per a poder desenvolupar amb èxit la tasca d’enregistrament, reproducció i postproducció de qualsevol font sonora.
  També s’estudiaran els diversos casos i tècniques per a la gravació i postproducció del so de diversos instruments musicals i enregistraments de camp més específic (efectes de so, ambients, rodatges d’un document videogràfic, o enregistraments interactius).
  Amb aquesta finalitat se li subministrarà les eines i coneixements necessaris a cada alumne per a la correcta execució de cada tasca. s’incentivará el treball en equip i per grups, així com el seguiment individual dels alumnes.
  Finalment s’estudiarà i potenciarà sempre que sigui possible les diverses sinergies que surgeixin entre els integrants de l’assignatura.

  Assignatures recomanades

  • Direcció audiovisual
  • Disseny i creació de so digital
  • Estètica i teoria de l'art
  • Estructures i dispositius narratius
  • Execució creativa
  • Fonaments del disseny
  • Fotografia
  • Informàtica
  • Llenguatge cinematogràfic
  • Llenguatges de programació
  • Tractament digital de la imatge