Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARC PLANA BOTEY
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • E2. Guionitzar productes audiovisuals i multimèdia
 • E12. Capacitar per a definir temes de recerca o de creació personal innovadora que es materialitzin mitjançant recursos estètics, expressius i artístics, i que puguin contribuir al coneixement o desenvolupament dels llenguatges audiovisuals o la seva interpretació.

Continguts

1. Introducció: el relat cinematogràfic

          1.1. Els models narratius

          1.2. Llarg, curt, televisió, documental...

2. Procés de desenvolupament del guió

          2.1. Premises narratives

          2.2. L’estructura

          2.3. La definició de personatges

          2.4. El tractament i l’escaleta

          2.5. L'escena: conflicte, clímax i canvi.

          2.6. El diàleg

          2.7. El guió literari

3. Els factors de la ficció (aplicats al guió a desenvolupar)

          3.1. El tema

          3.2. La instància narrativa

          3.3. Els personatges

          3.4. La trama

          3.5. El temps

          3.6. L’espai

          3.7. Ritme i to

4. Estratègies narratives (aplicats al guió a desenvolupar)

5. Relats, guions i guionistes model

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 1 1
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 20 15 35
Elaboració individual de treballs 18 64 82
Sessió participativa 22 10 32
Total 60 90 150

Bibliografia

 • BALLÓ, Jordi i PÉREZ, Xavier (1995). La llavor immortal. Barcelona: EMPÚRIES.
 • BORDWELL, David (1985). La narración en el cine de ficción. Barcelona: PAIDÓS.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (2003). Como se cuenta un cuento. Barcelona: Random House Mondadori.
 • McKEE, Robert (2002). El guión . Barcelona: ALBA.
 • PÉREZ, Xavier (1999). El suspens cinematogràfic. Barcelona: PÒRTIC.
 • TARKOVSKI, Andrei (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: RIALP.
 • TUBAU, Daniel (2006). Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guión (Barcelona). Alba.
 • BISKIND, Peter (2004). Moteror tranquilos, toros salvajes. Barcelona: Anagrama.
 • VVAA (2006). Best of Creativescreenwriting Interviews. 1994-2004. Los Angeles: Creative screenwriting. Recuperat , a --

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisis d'un llibre (assaig o novel·la). Lectura i anàlisis d'un dels llibres proposats a classe.
Comprensió lectora i capacitat de relacionar les idees generals del llibre amb l'activitat narrativa.
20
Portafoli Presentació del procés creatiu seguit per a fer el guió i de la gènesi del projecte.
Avaluació de variacions del guió i de la flexibilitat en el seu desenvolupament.
Anàlisi dels recursos narratius utilitzables en el guió a desenvolupar.
Utilització de referents teòrics.
Relacionar el model teòric amb una pel·lícula.
20
Taller i desenvolupament pautat del guió. Aquesta activitat integra diferents aspectes del treball de classe:
1. Exposició pautada de les diferents fases del desenvolupament del guió: escaleta, estructura, caracterització dels personatges i tractament. Cal que el professor hagi pogut fer el seguiment de tot el procés.
2. Participació en el taller: presentació del projecte, participar en les anàlisis d'altres projectes, debatre els punts teòrics clau...
3. Exercicis de classe.
30
El guió literari Presentació del guió literari i del dossier de producció.
Coherència amb el desenvolupament presentat a classe.
Unitat, qualitat literària del projecte (ús formal i profunditat temàtica del guió), i creativitat de la idea.
Integració intel·ligent i exhaustiva dels elements que formen el producte.
20
Autoavaluació Coherència de l'autoavaluació amb el treball realitzat en el curs.
Reflectir en l'autoavaluació els criteris d'avaluació generals.
10

Qualificació

El principal criteri de qualificació és la capacitat de justificar, progressivament i de manera teòrica, el desenvolupament del guió realitzat i la seva qualitat final. Aquest és l'objectiu últim del taller, de les tutories, els treballs i l'avaluació final.

S'espera, per tant, que es produeixi una retroalimentació constant entre el desenvolupament del guió i el treball a l'aula.

Al ser un curs pràctic, l'assistència a classe és el punt de partida i de trobada de l'aprenentatge teòric. L'assistència és per tant important. Qualsevol problema al respecte ha de ser consultat amb anterioritat per a buscar alternatives.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Absència sistemàtica de l'alumne a classe sense haver desenvolupat el guió en estadi avançat ni haver entregat cap treball.

Observacions

Al ser un curs pràctic, l'assistència a classe és el punt de partida i de trobada de l'aprenentatge teòric. L'assistència és per tant important. Qualsevol problema al respecte ha de ser consultat amb anterioritat per a buscar alternatives.

Assignatures recomanades

 • Documentalisme
 • Estètica i teoria de l'art
 • Estructures i dispositius narratius
 • Guió videogràfic
 • Història del pensament contemporani
 • Llenguatge cinematogràfic
 • Llenguatges contemporanis
 • Sociologia i teoria de la comunicació