Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi i praxi dels recursos expressius que fonamenten la direcció audiovisual, mitjançant la utilització de les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia. Capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors. S’ ofereixen els recursos bàsics per poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
TERENCI COROMINAS TORO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • E6. Utilitzar diferent equipament audiovisual per realitzar els processos de captura, muntatge, disseny, edició i reproducció d'imatge i so, per al seu ús posterior en qualsevol format i mitjà digital o analògic
 • E11. Dirigir l'equip artístic i tècnic en la preproducció, producció i postproducció, i aportar o definir les solucions necessàries per aconseguir la intencionalitat narrativa i la qualitat tècnica i formal requerides.

Continguts

1. Direcció Audiovisual

          1.1. La il.luminació en interiors naturals.

          1.2. Preproducció: Desglós guió literari, guió tècnic.

          1.3. La il.luminació en exteriors.

          1.4. So i enregistrament. Gravació so directe.

          1.5. Rols a rodatge. Tasques i funcions específiques.

          1.6. PLanificació tècnica. Pla de rodatge, ordres de rodatge. Localitzacions.

2. Direcció d'actors

          2.1. Introducció

                    2.1.1. Teories del personatge: del model actancial a la teoria moderna del persontage

                    2.1.2. Escoles d'interpretació. De la tradició mecanicista al psicoanàlisi

                    2.1.3. El director d'actors. Actors i teatre. Actors i cinema

          2.2. El treball del director

                    2.2.1. Anàlisi aplicada del guió

                    2.2.2. Definició dels personatges

                    2.2.3. Passat, present i expectatives de futur

                    2.2.4. Distribució de l'equip davant el casting

                    2.2.5. Proves i gravació de casting

                    2.2.6. L'arc de transformació dels personatges

                    2.2.7. La caracterització dels personatges

                    2.2.8. L'assaig

                    2.2.9. Les improvisacions.

                    2.2.10. La construcció de la veritat dramàtica

                    2.2.11. El treball de direcció al set

                    2.2.12. Les entrades i les sortides

                    2.2.13. So. Enregistrament. So directe i gravació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 25 35
Sessió participativa 10 10 20
Treball en equip 45 25 70
Total 65 60 125

Bibliografia

 • CAINE, MICHAEL (2003). Actuando para el cine. MADRID: PLOT.
 • DONNELLAN, DECLAN (2004). El actor y la diana. MADRID: FUNDAMENTOS.
 • HETHMON, ROBERT H. (2000). El método del Actors Studio. Conversaciones con Lee Strasberg. MADRID: FUNDAMENTOS.
 • NACACHE, JAQUELINE (2006). El actor de cine. Barcelona: Paidós.
 • WESTON, JUDITH (2003). The Film Director's Intuition: Script Analysis and Rehearsal Techniques. PAPERBACK.
 • WESTON, JUDITH (2005). La dirección de actores. Cómo obtener actuaciones memorables en cine y en televi. MADRID: FLUIR EDICIONES.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Direcció Audiovisual: Com s'utilitzen els departaments en pro del projecte. La manera com s'utilitzen els diferents elements en pro del propi llenguatge audiovisual i de la peça audiovisual. 30
Coavaluació Coavaluació d'assimilació de les competències. 40
Memòria Memòria on s'exposa la metodologia emprada en el projecte. 30

Qualificació

DIRECCIÓ AUDIOVISUAL

Memòria projecte 30%
Assimilació de rols a tot el procés: 30%
Auto/coavaluació: 40%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
DIRECCIÓ D'ACTORS
L'alumne ha de sol·licitat expressament, per escrit i de manera raonada que se'l consideri no presentat en l'assignatura. En cas contrari tindrà la qualificació derivada dels criteris de l'apartat anterior.

Observacions

RESTRICCIONS:
L'assignatura Postproducció II (segon semestre) no es pot cursar si no s'ha fet a primer semestre Direcció Audiovisual.

Assignatures recomanades

 • Estructures i dispositius narratius
 • Fotografia
 • Llenguatge cinematogràfic
 • Llenguatges contemporanis
 • Metodologies creatives
 • Operativa de càmera i il·luminació
 • Producció audiovisual
 • Teoria i tècnica del muntatge