Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Processos de la creació d' empreses : La Idea, el Projecte, La Viabilitat del projecte. El plà d' empresa. Factors que porten a l' èxit o al fracàs de les noves empreses. El Punt d' equilibri i el finançament de la nova empresa. L' objectiu d' aquesta assignatura és el d' estudiar el procés de creació d' una empresa a partir d' un projecte inicial que l' alumne aporta en base a una necessitat detectada en el mercat (des de la seva fase inicial a la seva constitució legal). Per tot això, caldrà analitzar i desenvolupar el projecte i confeccionar EL MODEL DE NEGOCI i EL PLA D' EMPRESA del projecte que inclou des de la seva diagnosi inicial i model de negoci, un estudi de mercat, un pla de viabilitat econòmic i un pla de marketing del mateix així com totes les fases relatives a la constitució i llançament d' aquesta futura nova empresa sempre i quan l' estudi de viabilitat sigui positiu. Tot això es complementarà amb una formació als alumnes en temes importants de nivell econòmic que complementen la formació a nivell empresarial com ara les característiques d' un empresari i les diferents tipologies d' empresa i formes d' expansió empresarial que més funciones actualment com poden ser les franquícies.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTI JUANOLA PORTAS  / FREDERIC MALPICA BASURTO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
  • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
  • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
  • E5. Dissenyar, planificar i organitzar els recursos humans, tècnics i pressupostaris per a la producció d'obres en els seus diversos formats.

Continguts

1. L' ecosistema Emprenedor: Els coworkings, les acceleradores i incubadores de projectes, els inversors...

2. La Idea i el Projecte de negoci

          2.1. Identificació i evaluació d' una Oportunitat de negoci: Detectar les necessitats de mercat

          2.2. Generació de les idees de negoci. Creativitat

          2.3. El projecte: Dianosi empresarial i test inicial del prototip

          2.4. El Model de negoci

          2.5. Dinàmiques de Networking

3. Els promotors del projecte

          3.1. El promotor del projecte i l' equip

          3.2. El pacte de socis inicial i per inversors

4. El Procés de producció

          4.1. Organigrama empresarial i el procés productiu

          4.2. Comunicació interna

5. Estudi de Mercat i Pla de Marketing

          5.1. Estudi de mercat:

                    5.1.1. Variables de Segmentació

                    5.1.2. Definició del mercat potencial

                    5.1.3. Tècniques en recerca i anàlisi d' informació. El Big Data.

          5.2. Pla de Marketing:

                    5.2.1. Estratègies off line i digitals. Definició de producte i marca,preus, canals de distribució (on line i off line) i el pla de comunicació pels clients.

6. El Pla Econòmic i Financer

          6.1. El Pla d' Inversions i de Finançament

          6.2. El Punt d' equilibri

          6.3. La projecció econòmica.

          6.4. La previsió de tresoreria

          6.5. Presentació de starts ups: Casos reals

7. Procés de constitució d' una empresa.

          7.1. Tipologies d' empreses

          7.2. Fiscalitat de les empreses

          7.3. Fases de constitució d' una empresa

          7.4. Control empresarial: eines

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 3 0 3
Classes participatives 22 48 70
Elaboració de treballs 2 0 2
Total 27 48 75

Bibliografia

  • FERNÁNDEZ, J (2000). Manual para la creación de empresas.Como aprender a consolidar un proyecto . Madrid: ETAL.
  • KIRBI D. (2003). Entrepreneurship.Maidenhead.MCGraw-Hill 3. McGraw-Hill 3.
  • URBANO D. (2005). La creación de empresas en Catalunya: Organismos de apoyo actividad emprendedora. Barcelona: Col.lecció estudis del CIDEM.
  • VECIANA J.Mª (2005). La creación de empresas. Un enfoque gerencial . Barcelona: Colección de estudios de la Caixa.
  • XARXES EMPREN I CPAC (2008). Manuals de creació d' empreses. Els Plans de Negoci i els Projectes Empresarials. Departament de Treball Generalitat de Catalunya..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Capacitat de sintesi i anàlisi alhora de definir el projecte empresarial.
Recerca de les fortaleses individuals dels promotors d'un projecte empresarial,la seva capacitat de síntesi,d'anàlisi i també de com saber treballar un estudi del mercat per tal de conèixer a quin client potencial l' han de dirigir i posteriorment,orientar i crear el seu propi Pla de Marketing per comercialitzar-lo amb èxit.
Capacitat d' assimilació de continguts i el treball en grup de confecció i presentació del pla de marketing del projecte que estiguin desenvolupant. 45
Capacitat d' organitrzació i de treball en equip en la realització d' un Pla Econòmic mitjançant el coneixement i anàlisi de les variables econòmiques que intervenen en el projecte. Capacitat d' assimilació de continguts i aplicació de metodologia d' anàlisi i les tècniques per presentar el pla econòmic del seu propi projecte empresarial. 45
Autoavaluació dels treballs diaris Sentit autocrític 10

Qualificació

Els criteris d' avaluació estan fonamentats principalment en que l'alumne conegui fer un treball de curs per tal de treballar com treballar una idea, desenvolupar-la confeccionant un model de de negoci i posteriorment veure la seva viabilitat per mitjà d'un pla de negoci pràctic. Aquest treball serà el 90% de la nota final de curs.

Hi haurà una part escrita i una altre que serà una presentació en públic. Es treballarà i valorarà sempre el treball en equip i no de forma individual. Només serà en forma individual si per concens del grup es comunica al professor la falta de treball d' algun alumne.

Per altre banda el treball diari de l' assignatura estarà valorada en part pel propi alumne (autoavaluació) i també pel docent i valdrà en total un 10%. Sempre el professor es reserva el dret a corregir una nota que no es correspongui a criteris coherents que l' alumne es posi a la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:

L‘absència a les sessions docents presencials de més d’un 60% de les hores implicará un No Presentat a la part de presentació del treball de curs.