Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
'El disseny del contingut té com objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual. El desenvolupament de la part pràctica es durà a terme tant individualment com en grups. 011 Generació del projecte audiovisual. Idea 012 Ús de les tecnologies audiovisuals. Eina 013 Execució del projecte audiovisual. Expressió'
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TERENCI COROMINAS TORO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TERENCI COROMINAS TORO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TERENCI COROMINAS TORO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E6. Utilitzar diferent equipament audiovisual per realitzar els processos de captura, muntatge, disseny, edició i reproducció d'imatge i so, per al seu ús posterior en qualsevol format i mitjà digital o analògic
 • E10. Materialitzar productes audiovisuals i / o multimèdia fent servir els propis recursos expressius
 • E12. Capacitar per a definir temes de recerca o de creació personal innovadora que es materialitzin mitjançant recursos estètics, expressius i artístics, i que puguin contribuir al coneixement o desenvolupament dels llenguatges audiovisuals o la seva interpretació.

Continguts

1. PREPRODUCCIO

          1.1. Creativitat

                    1.1.1. Tècniques de creativitat.

                    1.1.2. Documentació.

                    1.1.3. Anàlisi d'espots

2. PRODUCCIO

          2.1. Llista de plans / Shootlist

                    2.1.1. El guió tècnic

                    2.1.2. Els personatges

                    2.1.3. Les localitzacions

          2.2. Storyboard i portfoli

                    2.2.1. Ideació, elaboració i edició

          2.3. Pla de producció

                    2.3.1. Material i funcions de l'equip tècnic

                    2.3.2. Planificació del rodatge

          2.4. Realització

                    2.4.1. Orientacions per a la gravació de l'espot

3. POSTPRODUCCIO

          3.1. Operativitat i eines d'edició

          3.2. Etalonatge i nivells de qualitat

          3.3. Masters

4. REFLEXIONS FINALS

          4.1. Conclusions finals individuals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 0 20
Elaboració de treballs 6 21 27
Treball en equip 12 16 28
Total 38 37 75

Bibliografia

 • Lluís Bassat (2001). El libro rojo de la publicidad (ideas que mueven montañas). Barcelona: Plaza & Janés Editores, S.A.
 • Miguel Angel Echeverría (1995). Creatividad & Comunicación. GTE editorial.
 • Jay Holben (2012). Shot in the Dark. A creative DIY Guide to Digital Video Lighting On (Almost) No. Boston: Course Technology PTR.
 • John Jackman (2004). Lighting for digital video & Television. Second Edition. San Francisco: CMP Books.
 • Blain Brown (2008). Motion Picture and Video Lighting. Oxford: Elsevier.
 • Alexis van Hurkman (2010). Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. Berkeley: Peachpit Press Publications.
 • Thomas Richter (2007). The 30-Second Storyteller. The Art and Business of Directing Commercials. Course Technology In.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs de preproducció: tractament, storyboard individual, storyboard animat, portfoli i pla de producció. 1. Procés creatiu i tractament (10%):
Els alumnes viuran el procés creatiu de gestació d'una idea per a un espot publicitari i en prepararan un briefing. En aquest treball es detallarà què s’anuncia: quin és el producte, què aporta de nou, quina és la marca i quina és la història i la filosofia d’aquesta marca. S’especificarà el consumidor a qui va dirigit, la possible competència, l’objectiu, l’argument i l’estil de l’espot. Finalment, es farà un estudi dels punts forts i punts dèbils de la comunicació que es busca. S’avaluarà:
-Aportació inidividual (recopilatori d'idees i justificació)
-El procés de documentació
-La originalitat de la idea
-L’elaboració i la presentació

2. Storyboard individual (10%):
Els alumnes dibuixaran el seu storyboard individual. S’avaluarà:
-L’expressivitat estètica
-La capacitat narrativa

3. Storyboard animat i portfoli (20%):
Els grups dibuixaran els plans de què constarà l’espot, digitalitzaran les imatges, les separaran en capes amb el Photoshop, les animaran amb el Final Cut Pro i realitzaran un muntatge audiovisual que reflecteixi el ritme de l’anunci. S’avaluarà:
-L’expressivitat estètica
-La claredat narrativa
-L’elaboració i el ritme del muntatge

D’altra banda, per a la creació de l’storyboard caldrà inspirar-se en referències visuals/audiovisuals existents (ja sigui pintura, cinema, publicitat...) i aquestes referències s’hauran d’agrupar en un Portfoli.


40
Realització audiovisual (gravació i edició) Es realitzarà un anunci que avaularà un tribunal d'avaluació format per tres professors (60%).

Els grups s’encarregaran d’organitzar el rodatge i els actors, a més d’il.luminar i enregistrar les imatges de què constarà l’anunci. S’avaluarà:

- Plantejament audiovisual de la idea.

- Configuració de la càmera (iris, white balance, enfoc, etc.)

- Us de la càmera (estabilització, coherència dels plans, correcte moviment de càmera, us del zoom, us de la profunditat de camp, eixos, etc.)

- Plantejament de la il·luminació (disposició, intensitat, narrativa de la llum, etc.)

- La correcta simplificació i la conseqüent realització tècnica

- Els diferents tipus de ritme utilitzats, la continuïtat entre els diferents plans i la seva unitat amb la música

- La capacitat de síntesi argumental i la durada dels plans

- Les especificacions tècniques del projecte i de la exportació


A més, s'avaluarà l'edició individual de l'espot (40%).
40
Conclusions individuals i coavaluacions Els alumnes redactaran unes conclusions finals (1000 paraules) de forma individual. En aquestes conclusions es valorarà el curs, els companys de grup (cal puntuar-los), l’aprenentatge individual assolit i els resultats aconseguits amb la realització de l’espot. Finalment, es descriurà tot el procés tècnic seguit per a l’elaboració de l’anunci (de quines fases ha constat aquest procés? Parleu de cada fase i extraieu-ne conclusions). S’avaluarà:

- L’elaboració de les conclusions individuals (10%)

- La cooperació dins del grup (10%)
20

Qualificació

Si un 90% del grup suspèn a un company en les coavaluacions finals, aquest pot suspendre l'assignatura si el professor valora que la seva aportació individual (a través de les activitats presentades) és insuficient.

L’assistència a un mínim del 80% de les classes es considera imprescindible per aprovar, com també la bona cooperació dins del grup.

Si un alumne falta en algun tram del curs de forma continuada, i sense justificació, pot suspendre l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin Nota de Presentació dels treballs no es podran presentar a l’examen Final i per tant se’ls qualificarà com No Presentat.

Constarà com a No Presentat de l’assignatura si la suma dels percentatges totals de proves o exàmens als que s’ha presentat es inferior al 25 %.

Observacions

El curs es dedicarà principalment a què l'alumne sigui capaç de:

1- Emprar una metodologia de treball i seguir els passos necessaris per a la realització d'un espot publicitari.

2- Treballar en equip i assumir una responsabilitat i funció individualitzades dins del grup.