Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Apropament al ordinador entès com terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciència doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants. Introducció a la programació. 051 Hardware i software 052 Programació bàsica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI MARQUEZ PUIG  / ALBERT SANCHEZ PRADA
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI MARQUEZ PUIG  / ALBERT SANCHEZ PRADA
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI MARQUEZ PUIG  / ALBERT SANCHEZ PRADA
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

  • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
  • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
  • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
  • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
  • E7. Aplicar el programari audiovisual i multimèdia

Continguts

1. Elements de la multimèdia. Programació Bàsica P5JS

          1.1. Tipus elementals de dades

                    1.1.1. Variables, tipus i expressions

                    1.1.2. Assignació i operacions aritmètico-lògiques

          1.2. Estructures algosrísmiques bàsiques

                    1.2.1. Estructures seqüencials, alternatives i iteratives

                    1.2.2. Disseny iteratiu

          1.3. Accions i funcions

                    1.3.1. Pas de paràmetres

          1.4. Llistes

                    1.4.1. Definició de llistes i operacions bàsiques

                    1.4.2. Algorismes amb llistes

          1.5. Condicionals, Bucles i Funcions

2. HTML - CSS - JS

          2.1. HTML Basics

                    2.1.1. Morfologia i estructura bàsica

                    2.1.2. Etiquetes estructurals

                    2.1.3. Etiquetes de text

                    2.1.4. Altres etiquetes

          2.2. CSS Basics

                    2.2.1. Atributs de text

                    2.2.2. Atributs de Bloc

                    2.2.3. Posicions

          2.3. Javascript (JS) - Opcional

                    2.3.1. Events

                    2.3.2. Functions

                    2.3.3. Work with arrays

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 18 0 18
Elaboració de treballs 8 30 38
Prova d'avaluació 4 15 19
Total 30 45 75

Bibliografia

  • Codecademy.. Recuperat , a http://codecademy.com
  • Modern Programming Languages: A Practical Introductio (2002). Adam Brooks Webber.
  • F. Llopis Pascual, E. Pérez López i F. Ortuño Ortín (2002). Introducción a la programación, algoritmos y C/C. . Universidad de Alicante/Digitalia..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici P5JS S'avaluarà l'aplicació dels coneixements adquirits 30
Exercicis HTML-CSS S'avaluarà els continguts pràctics donats a classe 30
Exàmen S'avaluarà el contingut teòric de les classes 30
Assistència a les classes S'avaluarà l'assistència, així com l'actitud i la mostra d'interés. 10

Qualificació

Serà necessari superar els criteris mínims de participació a classe així com motivació i capacitat crítica.

A banda, habilitats de generació de materials i treballs de qualitat així com pràctiques de programació funcionals.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin Nota de Presentació dels treballs no es podran presentar a l’examen Final i per tant se’ls qualificarà com No Presentat.

Constarà com a No Presentat de l’assignatura si la suma dels percentatges totals de proves o exàmens als que s’ha presentat es inferior al 25 %.

No s'acceptaran pràctiques amb una nota inferior al 4. En aquest cas, no podran emprar-se per a calcular la mitja.

Observacions

Aprenentatge de tot allò que representa un ordinador i la seva programació, com a eina i no com a fí. No ens hauria de condicionar la seva tecnologia però si ajudar-nos en el mitjà comunicador de la experiència interactiva.

IMPORTANT: recordeu que tant pels treballs com per les pràctiques i l'exàmen no s'acceptaran notes inferiors al 4. Notes per sota de 4 no es podran utilitzar per a calcular cap mitja.

Assignatures recomanades

  • Fonaments del disseny gràfic