Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La present assignatura pretén ser una introducció a la narratologia l'objectiu de la qual ha de ser entendre es primer terme qué és una narració i quins són els seus elements bàsics, ja sigui una narració realitzada a partir del llenguatge escrit o dels llenguatges audiovisuals. Durant el curs s'explicaran els diferents gèneres narratius que s'han anat formant al llarg de l'història, igual que les diferents escoles interpretatives que les han teoritzat. De la mateixa manera es potenciarà una millor comprensió dels relats en el seu context social de comunicació i interrelació entre productors i consumidors, per així finalment reflexionar sobre les possibilitats que ofereixen els nous mitjans de comunicació en el camp de la narració. La metodologia a emprar es basa en l'aplicació de les diferents reflexions teòriques a casos concrets d'estudi. Aquests ítems exemplificants de treball es corresponen tan a obres literàries com cintes cinematogràfiques que es consideren peces clau en la història de la narració
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC PLANA BOTEY
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits
 • E2. Guionitzar productes audiovisuals i multimèdia

Continguts

1. Narració, comunicació i art: imaginari i tradició

2. Components estructurals de l'imaginari artístic

3. La construcció del relat: perfils, mètodes i idees

4. Figures narratives i retòriques

5. Noves formes i estratègies comunicatives

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 1 1
Anàlisi / estudi de casos 12 10 22
Classes expositives 23 0 23
Lectura / comentari de textos 1 10 11
Prova d'avaluació 2 8 10
Simulacions 4 29 33
Total 42 58 100

Bibliografia

 • BALLÓ, JORDI i XAVIER PÉREZ (1995). La llavor immortal: els arguments universals de la història del cinema. Barcelona: Empuries.
 • BALLÓ, JORDI (2000). Imatges del silenci : els motius visuals en el cinema. Barcelona: Empuries.
 • BORDWELL, D. (1996). La narración en el cine de ficción.. Barcelona: Paidós.
 • POE, EDGAR ALLAN (1982). El Corb i altres poemes : filosofia de la composició. Barcelona: Edicions del Mall.
 • SARGATAL, ALFRED (1991). Iniciació al conte literari : una antologia . Barcelona: Laertes.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Projecte narratiu audiovisual i exercicis pràctics. Utilització adequada del suport artístic i coherència amb el seu llenguatge. Raonament de l'elecció del suport. Creativitat del projecte. 10
Ressenya "Procés creatiu d'una obra artística". Anàlisi del procés creatiu d'una peça artística.
Comprensió lectora i capacitat de relacionar les idees generals de classe amb l'activitat investigadora.
15
Dossier d'un procés creatiu ideat i projectat per l'alumne. Presentació del procés creatiu seguit per a projectar un projecte artístic.
Presentació de la gènesi del projecte. Avaluació de variacions del projecte i de la flexibilitat en el seu desenvolupament. Anàlisi dels recursos artístics utilitzables en el guió a desenvolupar. Utilització de referents teòrics.
20
Prova escrita sobre temari, bibliografia i exemples cinematogràfics exposats a classe. Lectura i comprensió dels materials didàctics i dels textos de suport. 50
Autoavaluació. Coherència de l'avaluació amb el treball realitzat durant el curs. 5

Qualificació

Per aprovar és necessari obtenir com a mínim el 50% de la nota.

Al ser un curs pràctic, l'assistència a classe és el punt de partida i de trobada de l'aprenentatge teòric. L'assistència és per tant important. Qualsevol problema al respecte ha de ser consultat amb anterioritat per a buscar alternatives.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Absència sistemàtica a les classes i no presentació de les activitats d'avaluació corresponents a un terç del percentatge.

Observacions

Al ser un curs pràctic, l'assistència a classe és el punt de partida i de trobada de l'aprenentatge teòric. L'assistència és per tant important. Qualsevol problema al respecte ha de ser consultat amb anterioritat per a buscar alternatives.