Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es pretén situar la sociologia i la comunicació en el marc de les ciències socials i la sensibilització del saber sociològic. Es desenvolupen els continguts que permeten la comprensió i la reflexió de la realitat social i cultural i de la comunicació. Es parteix d'un tractament panoràmic, mitjançant el qual és possible marcar el camp específic de fenòmens socials, analitzar la problemàtica variada i assimilar els conceptes i la terminologia corresponent.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GABRIEL SEVILLA LLISTERRI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
 • B2. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • B3. Comunicar-se de manera efectiva oralment, per escrit i audiovisualment.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context
 • E4. Situar els continguts del propi camp de coneixement en la història i analitzar la seva evolució en relació a altres disciplines culturals

Continguts

1. La sociologia i les diferents teories sociològiques

          1.1. Què és la sociologia?

          1.2. L’objecte d’estudi de la sociologia

          1.3. Caràcter científic de la sociologia

          1.4. Orígens de la sociologia de Comte a Durkheim

2. Cultura, societat i individu

          2.1. Definició de cultura

          2.2. Xoc de cultures, diversitat cultural i etnocentrisme

          2.3. El concepte de socialització

3. Tipus de societat

          3.1. La revolució neolítica i les societats preindustrials

          3.2. La revolució industrial i les societats contemporànies

          3.3. Les societats posindustrials i el món actual

4. Identitats, diferències, grups, i organitzacions socials

          4.1. Estructures de poder i estratificació de classe

          4.2. Estructures de poder i estratificació de raça i ètnia

          4.3. Gènere i sexualitat

5. El concepte de comunicació: la comunicació interpersonal i la comunicació de masses

          5.1. Definició de comunicació

          5.2. Elements principals en el procés de comunicació. Emissor, receptor, missatge, codi, signe. Relació emissor-receptor i emissor-missatge. La comunicació com a procés d'interacció

          5.3. El llenguatge, única forma de comunicació?

          5.4. Les teories analítiques més importants en torn als mitjans de comunicacions de masses

          5.5. Poder, comunicació, rols socials i estereotips

6. Mitjans de comunicació. cultura popular i context social.

          6.1. Context històric, progrés tecnològic i mitjans de comunicació

          6.2. Els primers mitjans de comunicació de masses i l'aparició de la opinió pública

          6.3. De la societat industrial a la societat del coneixement

          6.4. La societat de la informació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 35 27 62
Prova d'avaluació 36 32 68
Total 71 59 130

Bibliografia

 • ARON, R (1980). Las etapas del pensamiento sociológico. Madrid: Alianza.
 • GIDDENS, A (1998). Sociología. Madrid: Alianza.
 • GINER, S. (1997). Sociología. Barcelona: Península.
 • MACIONIS, J. J.; PLUMMER, K. (1997). Sociología. Madrid: Prentice Hall.
 • MATTELART, A. & M. MATTELART (1997). Historia de las teorías de la comunicación. . Barcelona: Paidós.
 • McLUHAN, M. (1993). La Galaxia Gutenberg. Génesis del “Homo typographicus”.. Barcelona: Círculo de Lectores.
 • McQUAIL, M. (1992). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. . Barcelona: Paidós.
 • MILLS, C. (1987). La imaginación sociológica. . México: Fondo de Cultura Económica.
 • MUÑOZ, B (1989). Cultura y comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas. Barcelona: Barcanova.
 • RODRIGO ALSINA, M. (1989). La construcción de la noticia. Madrid: Paidós.
 • SAPERAS, E (1998). Manual básico de teoría de la comunicación . Barcelona: CIMS.
 • VAN DIJK, T. A. (comp.) (2000). El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa.
 • CASTELLS, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici i Anàlisi sobre continguts a proposar pel professor. Part Sociologia. es valorarà el nivell en el procés d’aprenentatge dels continguts del bloc 20
Lectura, debat i comentari escrit sobre un article acadèmic relacionat amb els continguts de la assignatura. Part Sociologia. es valorarà la capacitat d’anàlisi, comprensió i organització de continguts 10
Examen Sociologia Es valorarà el nivell d'aprenentatge del conjunt dels continguts de l'assignatura 20
Pràctica d'anàlisi Audiovisual. Lectura de la imatge i contingut sobre material proposat a l'aula. Part Teoria Comunicació Masses Correcció a l'hora d'ordenar idees, relacionar conceptes teòrics amb la pràctica audiovisual, argumentar i justificar un plantejament analític. 20
Exàmen continguts tractats a la Part de Comunicació Masses ordre, exposició i claredat d'idees. Contingut teòric adquirit. 30

Qualificació

Seguiment de la activitat didàctica teòrica i pràctica al llarg del curs, assoliment de les competències analítiques i expositives (tant orals com escrites), capacitat de manejar els conceptes teòrics en l'examen final.
És OBLIGATORI presentar totes les activitats i exàmens per poder fer mitjana de curs.
ÉS NECESSARI arribar a un 4 a cadascú dels exàmens per poder fer mitjana de curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no realitzin més de dues de les quatre proves avaluables, constaran com a no presentat.