Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
90%
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
EDUARD MOLNER CLOSAS  / PERE PUIGBERT ESPONELLA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. Introducció a la Creació Audiovisual: Orígens i història, referents actuals i anàlisi d'obres de Creació Audiovisual

          1.1. Cinema

          1.2. Televisió

          1.3. Publicitat

2. Interpretació

          2.1. Aproximació i concreció de les necessitats tècniques i interpretatives del text escollit i les seves particularitats audiovisuals

          2.2. Especialització de la interpretació en l'àmbit audiovisual

3. Dramatúrgia audiovisual

          3.1. Conceptes bàsics

          3.2. Lectura ideològica del text teatral escollit i el seu funcionament dramàtic

4. Direcció

          4.1. Justificació dels processos estètics i ideològics del muntatge del text de Creació Audiovisual escollit per part del professor

          4.2. Especificitats de la direcció de la Creació Audiovisual

5. Escenotècnia

          5.1. Aplicacions i concrecions escenogràfiques, acústiques i visuals del procés de muntatge del text escollit

          5.2. Característiques i exemples de muntatges escenogràfics en la Creació Audiovisual

6. Producció audiovisual

          6.1. Especificitats de la planificació en la producció audiovisual

          6.2. Planificació del projecte escollit: vestuari, il·luminació, so, audiovisuals, multimèdia, creació acústica i escenografia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 10 22
Classes participatives 12 10 22
Classes pràctiques 95 97 192
Elaboració de treballs 23 47 70
Exposició dels estudiants 4 5 9
Treball en equip 4 56 60
Total 150 225 375

Bibliografia

 • ABUIN, Anxo (2013). El teatro en el cine. Madrid: Cátedra.
 • BAZIN, André (2008). ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp.
 • FERNÁNDEZ, Federico, y MARTÍNEZ, José (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós.
 • GUBERN, Román (2014). Historia del cine. Barcelona: Anagrama.
 • KONIGSBERG, Ira (2004). Diccionario técnico Akal de cine. Madrid: Akal.
 • LAVANDIER, Yves (2003). La dramaturgia. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
 • LUMET, Sidney (2004). Así se hacen las películas (2a edició). Madrid: Ediciones Rialp.
 • MAMET, David (2003). Verdadero y falso. Barcelona: Ediciones del bronce, Planeta.
 • PETROLLE, Jean, y WEXMAN, Virgina (2005). Women and Experimental Filmmaking. Illinois: Illinois University Press.
 • QUINTANA, Àngel (2003). Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades. Barcelona: Acantilado.
 • ROMAGUERA, Joaquim, y ALSINA, Homero (eds.) (2007). Textos y manifiestos del cine. Madrid: Cátedra.
 • STAM, Robert (2001). Teorías del cine: una introducción. Barcelona: Paidós.
 • VVAA (2007). Cinema i teatre. Influències i contagis. Girona: Ajuntament de Girona.
 • WESTON, Judith (2004). La dirección de actores. . A Coruña: Fluir Ediciones..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Mòdul de processos de treball a l'audiovisual Assoliment coneixements mínims de tipus pràctic sobre el mitjà audiovisual. 0
Classes magistrals dels principis de la interpretació per càmera. Assistència a classe. Assoliment dels coneixements tècnics d'inetrpertació per càmera. Anàlisi dels visionats complementaris proposats a classe. S'acalua l'actitud de l'alumne.
10
Càsting S'avaluarà la proposta triada per realitzar el casting: de tota l'estratègia comunicativa, el text, la caracterització i la posada en escena. I també es valorarà l'impacte emocional aconseguit. 10
ESCENES I. Assajos d'escenes a classe: Anàlisi del guió. Construcció de personatge. Assajos en grup. Gravació amb càmera, visionat i anàlisis. La cura en l'anàlisi de l'escena, la proposta interpretativa concreta i la resolució respecte a la càmera. 30
ESCENES II. Preparació. Treball de taula sobre el guió i construcció de personatge. Assajos. La maduresa, el punt de vista i les aportacions per tal d'aprofundir al i treure el màxim de partit al text proposat. Es valora també la creatvitat en la construcció del personatge, així com la capacitat de diàleg i escolta i l'intercanvi amb els altres intèrprets i amb la directora. I el treball amb la veu i el propi cosen relació a la situació dramàtica, als altres personatges i a la càmera. 10
RODATGE El rigor en la preparació, la participació positiva en tots els processos, la qualitat interpretativa, l'obertura emocional i la col·laboració per tal d'assolir el millor resultat final. Els coneixements de la mecànica del rodatge i la capacitat d'adaptar-se a totes les situacions de diversa dificultat tècnica i humana. 30
Anàlisi del treball propi i dels companys de grup realitzat en tota l'assignatura. Capacitat d'aprenentatge, la consciència del propi procés al llarg de tota l'assignatura i la valoració crítica i autocrítica. També es valorarà l'expressió oral davant de la resta del grup i la capacitat de l'alumne d'incorporar vocabulari tècnic i l'ostentació dels coneixements assimilats. 10

Qualificació

Cal assistència d'un mínim 80% per aprovar el Mòdul de Creació d'Interpretació.