Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi i anàlisi dels textos fonamentals de la literatura dramàtica universal com a instruments de representació dins un context històric, cultural, polític i social. Estudi dels seus valors literaris i de les diferents corrents literàries que emmarquen aquests textos i el seu significat com a codis d’interpretació ideològics, estètics i polítics de cada època.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD MOLNER CLOSAS  / MARIA MORENO DOMENECH
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • E5 Identificar, analitzar i utilitzar les tècniques de l'escriptura teatral.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.

Continguts

1. Literatura dramàtica a l'Edat Moderna

          1.1. Context històric social i literari. Poesia èpica,culta i lírica.

          1.2. La comèdia renaixentista italiana i el teatre modern.

          1.3. Caràcter temes i models de la comèdia. Temes i representació.

          1.4. Commedia dell'arte. Tipologia dramàtica i sociologia de la representació.

2. Teatre del segle XIX

          2.1. Context social i literari. Romanticisme, Realisme i la transformació del Simbolisme. La constitució de la novel·la decimonònica.

          2.2. Ideologia i estètica del teatre romàntic. Constitució del drama romàntic.

          2.3. EL DRAMA NATURALISTA. Bases ideològiques i noves teories del teatre. L'expansió de l'espectacle teatral arreu del món. El Realisme i el Naturalisme. Formació i consolidació del drama naturalista. El model dramàtic d’Ibsen. Anàlisi de "Casa de nines", "Senyoreta Júlia" i "Els teixidors".

          2.4. EL TEATRE DE FINALS DEL SEGLE XIX. La revolució dramàtica de Txèkhov. Anàlisi de "Les tres germanes" de Txèkhov. Primeres dramatúrgies antinaturalistes: el simbolisme, de Strindberg a Maeterlinck. Lectura conjunta de "La intrusa". Naixement i expansió del vodevil i del teatre de boulevard. La comèdia anglosaxona: Shaw i Wilde. Anàlisi de "La importància de ser Frank". El decadenstisme. Anàlisi de "L'alegria que passa" i "Salomé".

          2.5. L'ESPECTACLE POPULAR. El sorgiment de la societat de l'espectacle al món occidental 1850-1914. La comèdia popular: anàlisi de "Liceistes i cruzados". L'espectacle popular català, el cas del Paral·lel.

3. El teatre del segle XX

          3.1. SEGLE XX (1). Poètiques d'avantguarda. Jarry, Artaud, Pirandello. L'escena espanyola a l'època de les avanguardes. Anàlisi de "Divinas palabras", de Valle-Inclán, "La casa de Bernard Alba" i "El Público" de Lorca.

          3.2. L'antinovel·la: reacció a la novel·la clásica.

          3.3. SEGLE XX (2). El teatre èpic de Bertolt Brecht. El nou realisme nord-americà: Thornton Wilder, Tennesee Williams, Eugene O'Neill i Arthur Miller.

          3.4. SEGLE XX (3). Poètiques de postguerra. Beckett i l'absurd. L'existencialisme: Genet, Camus, Sartre.

          3.5. SEGLE XX (4). Teatre britànic: Pinter. Teatre en llengua alemanya: Bernhard.

4. La literatura dramàtica dels nostres dies.

          4.1. EL TEATRE POSTDRAMÀTIC. El teatre postdramàtic. Heiner Müller i Sarah Kane

          4.2. LA REPRESA DE LA DRAMATÚRGIA CATALANA. Aportacions catalanes a la darreria del segle XX. Josep Maria Benet i Jornet i Lluïsa Cunillé.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 80,00 0 80,00
Elaboració individual de treballs 0 40,00 0 40,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió participativa 78,00 0 0 78,00
Total 80,00 120,00 0 200

Bibliografia

 • Berthold, Margot (1974 ). Historia social del teatro . Madrid: Guadarrama. Catàleg
 • Bloom, Harold (2005). ¿Cómo leer y por qué?. Barcelona: Anagrama.
 • Brockett, Oscar G (cop. 2007 ). History of the theatre . Boston: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Brown, John Russell (1995 ). The Oxford illustrated history of theatre . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Docherty, Brian (1994 ). Twentieth-century european drama . Houndmills: MacMillan. Catàleg
 • Lehmann, Hans-Thies (2016). Teatro Posdramático. Murcia: CENDEAC.
 • Massip, Francesc (2007- ). Història del teatre català . Tarragona: Arola. Catàleg
 • Oliva, César (cop. 2002 ). Historia básica del arte escénico (6a ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Pandolfi, Vito (1989-1993 ). Història del teatre . Barcelona: Institut del Teatre. Catàleg
 • Rodríguez Adrados, Francisco (cop. 1999 ). Del teatro griego al teatro de hoy . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Rubin, Don (1994-2000 ). The World encyclopedia of contemporary theatre . London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Szondi, Peter (1988 ). Teoria del drama modern : 1880-1950 . Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Wiles, David (2003 ). A Short history of western performance space . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Wickham, Glynne William Gladstone (1992 ). A History of the theatre (2nd ed.). London: Phaidon. Catàleg
 • Williams, Raymond (1975). El teatro de Ibsen a Brecht. Barcelona: Ediciones Península.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes magistrals Actitud i participació activa 10 No
Treball teoricpràctic d'actualització d'un text L'adequació, el llenguatge correcte i la creativitat en l'escriptura. Qualitat de la lectura i de la posada en escena 25 No
Treball teoricpràctic: lectura dramatitzada L'adequació, el llenguatge correcte i la creativitat en l'escriptura. Qualitat de la lectura i de la posada en escena 25 No
Proves sobre les lectures obligatòries del programa Bona redacció: faltes d'ortografia, sintaxi i nivell semàntic correcte. Encert en l'anàlisi dels continguts, riquesa en la comparació amb altres obres i autors. Correcte contextualització històrica. Empra de referències bibliogràfiques proporcionades. 40 No

Qualificació

L'estudiant haurà de treure un mínim de 4 sobre 10 a les proves sobre les lectures obligatòries per poder fer mitjana amb la resta de tasques avaluables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO Presentat s'esdevnidrà quan l'alumne no presenti les tasques demanades o no es presenti a les proves de lectura obligatòries.

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté feedbacks dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.
En cas de causa major (emergència sanitària o similar) la docència i l'avaluació d'aquesta assignatura podrà fer-se per via telemàtica.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

En cas de força major, com ara una crisi sanitària, la docència i les tutories continuarien telemàticament. L'avaluació de l'assignatura també es podria fer de manera telemàtica.