Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP ARENAS I CABOT
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. TEMA 1. Introducción a las Relaciones públicas. Antecedentes históricos Las Relaciones Públicas en la empresa actual Proceso Investigación Las Relaciones Públicas y el poder del mensaje en la comunicación TEMA 2. El papel de las Relaciones Públicas en las organizaciones. Cómo trabajan los especialistas en Relaciones Públicas TEMA 3. El sentido de la persuasión, el poder de la palabra y el valor de la comunicación. Importancia de la persuasión en la empresa a la hora de comunicar Las ocho C para triunfar Fases previas para persuadir a los públicos Técnicas e instrumentos TEMA 4. La comunicación persuasiva. Modelos Factores que intervienen Efectos que persigue la persuasión Persuasión de masas TEMA 5. Metas y objetivos de Relaciones Públicas. Metas Objetivos TEMA 6. Plan de Comunicación.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 4 14
Classes pràctiques 12 4 16
Prova d'avaluació 5 4 9
Resolució d'exercicis 12 14 26
Visionat/audició de documents 6 4 10
Total 45 30 75

Bibliografia

 • BOIRY, P.A. (1998). Relaciones Públicas o la Estrategia Confianza. Ediciones Gestión 2000.
 • ADECEC (1997). El libro práctico de la Comunicación y las Relaciones Públicas. Ed. Folio.
 • ÁLVAREZ GARCÍA (1995). Html, CGI, JAVA, servidores…: Tecnología WWW. ANAYA.
 • AMBEGAONKAR, Prakash (1997). Kit de Recursos de Intranet. McGraw-Hill.
 • BARQUERO, J.D., (1999). Manual de Relaciones Públicas, Empresariales e Institucionales. Ediciones Gestión 2000.
 • BLACK Sam (2001). ABC de las Relaciones Públicas. Ediciones Gestión 2000.
 • LARIJANI, L. C. (1994). Realidad Virtual. McGraw-Hill.
 • PIÑUEL RAIGADA, J. L. (1997). Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones. Síntesis.
 • WILCOX DENNIS L., AGEE WARREN K. , AUTT PHILIPS H. , CAMERON GLEN T. (2006). Public Relations Strategies & Tactics. Editorial PEARSON EDUCACION.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi / estudi de casos Anàlisi 10
Classes pràctiques SI 10
Resolució d'exercicis SI 10
2 Proves d'avaluació Respostes correctes a preguntes plantejades 70

Qualificació

Se realizará un examen al finalizar la asignatura.
Durante el curso se realizarán pruebas y trabajos en clase que se tendrán en cuenta en la evaluación.
La nota final se obtendrá de la siguiente forma una vez aprobado el examen /es:
Examen... 70%
Pruebas, trabajos, asistencia a clase y ejercicios de clase... 30%(*)
(*) El alumno sujeto a Evaluación Continua deberá tener en cuenta que todas las actividades, ponencias, vídeos, etc. realizados durante el curso serán tenidos en cuenta como materia de examen. Asimismo deberá tener en cuenta que, en caso de no asistencia, los ejercicios realizados en clase no podrán recuperarse.
En el caso de ir al examen de recuperación, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen.
Los alumnos que opten por Evaluación Única obtendrán la nota únicamente con la valoración del examen final.