Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Conèixer la situació actual del mercat de la organització de congressos i esdeveniments gestionant els processos opertaius i de gestió. Saber utilitzar els diferents instruments de coordinació i control dels recursos humans i operatius segons els diferents tipus d´esdeveniments. Saber analitzar i planificar la gestió comercial i econòmica.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JANET CASTRO MILAN
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. 1. Organització del departament de comercialització d'esdeveniments: 1.1. Funcions i objectius. Coordinació amb d’altres departaments Integració del treball individual en el col•lectiu. 1.1.1. Grups de treball. 1.2. Gestió del departament. 1.2.1. Gestió de control per objectius. 1.2.2. Gestió per processos. 1.2.3. Càlcul de nivells òptims de venda de cada producte ofertat. 1.2.4. Càlcul de capacitats i distribució d’espais. 1.2.5.Càlcul del punt mort. Confecció de preus en funció del marge de beneficis 1.3. Gestió de bases de dades.

2. 2. Comercialització d'esdeveniments: 2.1. Modalitats d'organització d'esdeveniments. 2.2. Tipus d’esdeveniments: banquets, reunions de treball, congressos, convencions, conferencies, presentacions de producte, workshops, seminaris, symposiums, fires i altres. 2.3. Principals esdeveniments a nivell local,nacional i internacional. 2.4. Entitats i organismes vinculats al mercat d’esdeveniments. 2.5. Noves tendències en esdeveniments. 2.6. Serveis que composen cada esdeveniment. 2.6.1 Elements: equip tècnic, humà, comunicació i altres. 2.6.2 Serveis propis i externs. 2.7. Disseny de preus per a cada esdeveniment. 2.7.1. Banqueting. Costos en restauració. 2.8. Projecte de creació o millora de comercialització d’esdeveniments. 2.9. Disseny de qüestionaris d'avaluació. 2.10. Distribució de l'oferta. 2.10.1. Principals canals i estratègies de distribució. Fires especialitzades en el mercat d’esdeveniments. 2.10.2. Avaluació de les accions comercials programades.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 50 100
Total 50 50 100

Bibliografia

 • FISHER, John G. (2001). Cómo Organizar Convenciones y Congresos. Ed. Gedisa.
 • FUENTE LAFUENTE, Carlos (2005). Técnicas de Organización de Actos I y II. Ed. Protocolo.
 • HERRERO BLANCO, Paloma (2000). Gestión y organización de congresos. Ed. Síntesis.
 • JIJENA SÁNCHEZ, Rosario (2006). Marketing para eventos. Orientado a proveedores y organizadores. Ugerman Editor.
 • MESALLES, Luis (2003). Eventos, reuniones y banquetes. Ed. Laertes.
 • NURKANOVIC EGEA, Maria (2005). La organización de congresos y su protocolo. Ed. Protocolo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cas pràctic: Seleccionar i justificar un tipus d´esdeveniment i enclau de cel.lebració. Pràctica del mercat d´esdeveniments, reunions i banquets 5
Cas pràctic: Dissenyar organigrama del departament d´esdeveniments. Pràctica d´organització del departament 5
Cas pràctic: Escollir decoració de l´esdeveniment. Pràctica d´espais, equips i mobiliari 5
Cas pràctic: Escollir àrees de recolzament Pràctica d´espais, equips i mobiliari 5
Cas pràctic: Escollir equipament tècnic Pràctica d´espais, equips i mobiliari 5
Cas pràctic: Escollir mobiliari i accessoris Pràctica d´espais, equips i mobiliari 5
Cas pràctic: Explicar de quin tipus d´esdeveniment gastronòmic es tracta Pràctica de producció gastronòmica 5
Cas pràctic: Explicar i justificar tipus de menú escollit Pràctica de producció gastronòmica 5
Cas pràctic: Estudiar la possibilitat de comercialitzar la Gala de Cap d´Any Pràctica de promocció i comercialització 5
Cas pràctic: Realitzar llistat d´aspectes a tenir en compte a l´hora d´organitzar un esdeveniment Pràctica de promocció i comercialització 5
Cas pràctic: Determinar preu de l´esdeveniment Pràctica de promocció i comercialització 5
Cas pràctic: Determinar instruments que permetin evaluar la qualitat de l´esdeveniment Pràctica de promocció i comercialització 5
Prova d´avaluació Aplicar tots els coneixements assolits al llarg del curs 40

Qualificació

Metodologia:
Durant el curs es realitzaran classes PRESENCIALS i GUIADES:
a) de tipus expositiu amb l'utilització de recursos audiovisuals com: transparències, videos, ordinador amb projector, etc.
b) Tambè es faran classes de dinàmica activa de tipus participatiu: anàlisis d'articles de premsa, resolució de problemes amb diverses tècniques de dinàmica de grups. Presencials i no presencials/ dirigides.
c) Anàlisis de casos pràctics tant numèrics com conceptuals.
d) Visites a : fire turística/ treball no presencial.
e) Realització de treballs no presencials en els que serà necessaria l'utilització de bibliografia, documentació existent, guies turístiques, etc.
f) Treball obligatori de tipus presencial i no presencial.

Avaluació:
Es realitzara un examens durant el Curs (1hora). Durant el curs es realitzaran exercicis de classe que es tindràn en comte de forma numèrica a la puntuació final

La nota final s'obtindrà de la següent manera:

Examen Final Obligatori....................................................... 40%
Exercicis/ Seminaris/Presencials/no presencial....................60%

Nota: per poder aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen final i el treball obligatori amb una puntuació mínima de 5 cada un.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de Grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Tenir nocions sobre comptabilitat i estadística
Domini de programes informàtics i d'Internet.

Assignatures recomanades

 • Comercialització de productes turístics
 • Comptabilitat d'empreses turístiques
 • Direcció i gestió de personal
 • Emprenedoria
 • Estructures i equipaments
 • Gastronomia i enologia
 • Gestió d'empreses d'activitats turístiques
 • Introducció a la restauració
 • Màrqueting turístic
 • Qualitat hotelera
 • Recursos humans en empreses turístiques
 • Relacions Públiques
 • Tècniques de comunicació aplicades al turisme
 • Tècniques informàtiques i comunicatives