Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
The subject of Event Management will deal with the basic principles for the organization of events. The students will learn the strategic methology to understand the communicative objectives as well as their clients: corporate, private or institutional. The course will provide the student with the necessary knowledge about the responsibilities of the event organizer; the different actors involved in the events and their role; the various phases that the event will go through, identifying the problems which may occur during the organization of the event developing the capacity to solve them and the protocol that affects the organization of the event.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAUL CELIS BETRIU
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. LESSON 1: BASICS ON THE EVENT’S ORGANIZATION

2. LESSON 2. TYPES OF EVENTS

3. LESSON 3. EVENT DESIGN AND PLANNING

4. LESSON 4. EVENT PROMOTION

5. LESSON 5. BASICS ON PROTOCOL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 10 0 10
Elaboració de treballs 5 10 15
Exposició dels estudiants 8 40 48
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 25 50 75

Bibliografia

 • FISHER, John G. (2001). Cómo Organizar Convenciones y Congresos. Ed. Gedisa.
 • FUENTE LAFUENTE, Carlos (2005). Técnicas de Organización de Actos I y II. Ed. Protocolo.
 • HERRERO BLANCO, Paloma (2000). Gestión y organización de congresos. Ed. Síntesis.
 • JIJENA SÁNCHEZ, Rosario (2006). Marketing para eventos. Orientado a proveedores y organizadores. Ugerman Editor.
 • MESALLES, Luis (2003). Eventos, reuniones y banquetes. Ed. Laertes.
 • NURKANOVIC EGEA, Maria (2005). La organización de congresos y su protocolo. Ed. Protocolo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboration of Academic Projects Elaboration of Academic Projects 40
Presentations Presentations 40
Evaluation Test Evaluation Test 20

Qualificació

The evaluation of this subject will be Continuous Assesment. In case any student chooses Single Assessment, the teacher must be informed by e-mail before the 18th of February 2020.

Continuous Assessment:

The student's final mark will be obtained from the work done throughout the course, weighted as follows:

Final exam (20%): It will take place at the end of the semester (June) and the pass mark will be 5.

Indivual / Group Project: (80%): To be submitted before the end of the semester and must contain all the points that will be given in class. This project must be delivered via Classlife and no other delivery will be accepted unless authorized by the teacher.

The Project of this subject will consist of choosing an event and carrying out its design, planning and promotion, according to the indications given in class and all the other information learn from the articles and books indicated in the bibliography. Depending on the number of students in each group, this activity will be done either individually or in groups.

The value of the written project will be 40% of the final mark
The value of the presentation will be another 40% of the final mark

Continuous Evaluation requires the student to write the project, to expose it and take the exam. The lack of one of the three assessment activities will not allow the student to be evaluated this way and the exam of the Single Assessment must be done.


Single Assessment:

The students that decide this form of evaluation will have an evaluation exam on the contents explained in class and the information provided by the bibliography. The pass mark will be 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
.

Observacions

In this subject will be reviewed contents already taught in other areas such as Marketing or Management. The teacher reserves the right to change any part of the program due to circumstances beyond his control.

Assignatures recomanades

 • Comercialització de productes turístics
 • Comptabilitat d'empreses turístiques
 • Direcció i gestió de personal
 • Emprenedoria
 • Estructures i equipaments
 • Gastronomia i enologia
 • Gestió d'empreses d'activitats turístiques
 • Introducció a la restauració
 • Màrqueting turístic
 • Qualitat hotelera
 • Recursos humans en empreses turístiques
 • Relacions Públiques
 • Tècniques de comunicació aplicades al turisme
 • Tècniques informàtiques i comunicatives