Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura estudia i analitza els diferents canvis en el disseny i comercialització de productes turístics, amb la intenció de trobar models innovadors que permetin una major competitivitat en el entorn de mercat actual
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA  / RAUL CELIS BETRIU
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (90%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA AULET SERRALLONGA  / RAUL CELIS BETRIU
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (90%)

Competències

  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
  • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. EVOLUCIÓ DE L´ENTORN 2.0 EN EL SECTOR TURÍSTIC

2. PRINCIPALS EINES 2.0 I LA SEVA APLICACIÓ EN TURISME.

3. CONCEPTE I EVOLUCIÓ DE LES XARXES SOCIALS

4. CARACTERÍSTIQUES I UTILITZACIONS DE LES XARXES SOCIALS

5. EL PAPER DE LES XARXES SOCIALS EN TURISME

6. LES XARXES SOCIALS I LA CREACIÓ I GESTIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS

7. EL TURISME 3.0

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 0 20
Elaboració de treballs 20 30 50
Prova d'avaluació 2 28 30
Total 42 58 100

Bibliografia

  • Martínez Villa, A. (2011). Turismo 2.0. Oviedo: Seotem ediciones.
  • Puertas, X. (2007). Gestión del ocio en el ámbito turístico. Madrid: Editorial Síntesis.
  • Rey, M (2008). Fundamentos de marketing turístico. Madrid: Editorial Síntesis.
  • Serra, A. (2002). Marketing turístico. Barcelona: Editorial Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treball Realització d´una serie d´exercicis pràctics basats en anàlisi de lectures, documentals, casos pràctics, etc. Aquests exercicis es podran realitzar a l´aukla o a casa (segons disposició de la professora). Del total d´exercicis realitzats es farà la mitja que serà la nota final d´aquesta part. Aquesta part correspondrà al 40% de la nota final. 40
Prova d'avaluació Realització d´un examen dels continguts de l´assignatura en dates oficials. Aquesta part correspon al 60% de la nota final 60

Qualificació

La nota final serà el resultat de realizar la media entre la part teòrica (examen) i la pràctica (exercicis).