Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura pretén dotar a l’alumne de tercer curs del Grau de Turisme de les habilitats informàtiques necessàries per la comercialització de productes i serveis turístics. Aquestes habilitats li permetran desenvolupar amb èxit la seva carrera professional dins del sector turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA SONIA GARCIA JIMENEZ
Idioma de les classes:
Castellà (70%), Anglès (30%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA SONIA GARCIA JIMENEZ
Idioma de les classes:
Castellà (70%), Anglès (30%)

Competències

  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. GDS: Amadeus

          1.1. Introducció, codificació i disponibilitat

          1.2. Reserves aèries

          1.3. Tarifes i emissió de bitllets

          1.4. Sistema de cues

          1.5. Informació i ajuda a Amadeus

2. Front Office Hoteler: Fidelio

          2.1. Creació i manteniment de fitxers i reserves

          2.2. Recepció

          2.3. Gestió d'habitacions

          2.4. Facturació dels serveis

          2.5. Generació de documents

3. Front Office Agència de Viatges: Beroni

          3.1. Creació, control i manteniment de fitxers

          3.2. Creació, control i tancament d'expedients

          3.3. Facturació dels serveis

          3.4. Generació de documents

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 5 17
Classes expositives 32 17 49
Classes pràctiques 0 18 18
Prova d'avaluació 6 20 26
Treball en equip 0 40 40
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Amadeus España (2009). Manual de Amadeus Selling Platform. Madrid: Amadeus.
  • Amadeus España (2009). Prontuario de Amadeus Ticketing. Madrid: Amadeus.
  • Amadeus España (2009). Prontuario de Reservas, tarifas y emisión. Madrid: Amadeus.
  • Del Pico, Fátima (1997). Manual de Reservas Savia Amadeus. Madrid: Opentour Ediciones.
  • Micros-Fidelio España (2006). Manual de producto: Fidelio. Madrid: Micros-Fidelio España.
  • Beroni Informática (2007). Manual de producto: Front Office. Balaguer: Beroni Informática.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exàmens avaluació En aquests exàmens els alumnes hauran de demostrar el domini de les tres eines informàtiques 60
Creació de fitxers de clients Complimentació correcta dels fitxers de clients amb Fidelio i Beroni 10
Creació de reserves Correcta creació de reserves aèries, d'hotel i de serveis turístics 10
Emissió de bitllets Correcta emissió de bitllets d'avió segons disponibilitats i tarifes 20

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és continua i es divideix en tres parts que coincideixen amb els tres blocs de continguts: Amadeus (50%), Fidelio (25%) i Beroni (25%).
Dins de cada part l'avaluació constarà d'un examen final (60%) i exercicis de classe (40%). La qualificació mínima per fer promig entre totes les parts és de 4 sobre 10.

Aquells alumnes que no hagin superat l'avaluació continua tindran dret a un examen final que inclourà tot el contingut de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La Nota No Presentat s'aplicarà només a aquells alumnes que no s'hagin presentat ni a les activitats d'avaluació continua ni a l'examen únic.

Observacions

L'assignatura és de caràcter pràctic, amb lo que l'assistència a classe de manera continuada és imprescindible per un correcte aprofitament de la mateixa.