Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID VALLS ROIG
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. L'objectiu de l'assignatura és aprofundir en temes de Marketing vistos al primer curs, ampliar coneixements de la disciplina i finalment aconseguir que els alumnes puguin realitzar un Plà de marketing d'una destinació turística, des d'un punt de vista estratègic però també operacional.

2. MARKETING TURISTIC Repàs dels principals temes vistos a l'asignatura de primer curs

3. EL PRODUCTE TURISTIC - La marca - El cicle de vida dels productes

4. LA DISTRIBUCIÓ

5. COMUNICACIÓ: INSTRUMENTS DE COMUNICACIÓ A LES EMPRESES TURÍSTIQUES

6. LA QUALITAT DE SERVEI AL SECTOR TURISTIC - La satisfacció del client - La fidelitat

7. EL PREU TURISTIC

8. EL PLA DE MARKETING (I i II)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 4 6 10
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 36 0 36
Elaboració de treballs 4 20 24
Exposició dels estudiants 6 12 18
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Prova d'avaluació 4 18 22
Resolució d'exercicis 2 6 8
Treball en equip 2 16 18
Total 58 92 150

Bibliografia

 • Kotler, Philip (2000). Marketing Management. Prentice Hall International.
 • Manuel Rey (2004). Fundamentos de Marketing turístico. Síntesis.
 • Muñoz Oñate, Fernando (1997). Marketing turístico. Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Rufino Ramón; Reina, Mª Dolores (2004). Introducción al Marketing turístico. Ramón Areces.
 • Kotler, Philip (2002). Marketing turístico (2002). Prentice Hall International.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició de les tres entregues del Plà de Marketing d'una destinació turística Es valorarà la presentació formal de les entregues, així com les habilitats comunicatives a l'hora de presentar. 10
Realització d'un Plà de Marketing d'una destinació turística Anàlisi; comprensió; creativitat i treball en equip. 30
Lectura i resposta de les preguntes formulades per part del professor Es valorarà la capacitat de relacionar els textos amb els temes vistos a l'assignatura 5
Hi haurà un examen final de l'assignatura, obligatori Domini de la matèria; aprenentatge dels continguts; capacitat anàlitica 50
Diversos exercicis Capacitat de relacionar; comprensió i aprofundiment de continguts vistos a classe 5

Qualificació

Presentació formal de cada entrega; habilitats comunicatives; treball en equip.
Recerca d'informació; capacitat analítica; creativitat; treball en equip i redacció de les propostes
Capacitat analítica; comprensió dels temes estudiats; capacitat de relacionar textos amb conceptes
Domini dels conceptes de l'assignatura; expressió escrita; capacitat de resumir el més important
Domini de totes les competències treballades a classe

Observacions

Com que hi ha alumnes que venen de Cicles Formatius de Grau Superior, l'assignatura de Marketing de primer de GRAU potser la tenen convalidada. En aquest cas, és recomenable llegir els apunts de Marketing i alguns llibres de text que el professor pot facilitar per tal d'estar al dia quan es comenci l'assignatura de segon curs.

Assignatures recomanades

 • Màrqueting turístic