Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura de Practicum te com a objectiu incorporar l'experiència laboral i professional fora de la universitat com a part del període formatiu.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP ARENAS I CABOT
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP ARENAS I CABOT
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. Perfils professionals en el sector turístic: competències, destreses, habilitats, tasques a realitzar, horaris de dedicació i carrera professional.

2. El codi deontològic de la professió.

3. Les pràctiques a l'empresa o institució: definició de les tasques a realitzar.

4. Metodologies de treball a l'empresa o institució.

5. Variables contextuals de l'entorn de pràctiques: organigrama, estructura organitzativa, dinàmica de funcionament, canals de comunicació, documentació, relacions exteriors.

6. Planificació, regulació del procés i avaluació de les activitats de l'empresa o institució i de les pròpies pràctiques.

7. Estratègies en la recerca de feina. Condicions laborals.

8. Anàlisi crítica de les activitats i procediments duts a terme a les empreses de pràctiques: informes de millora.

9. Tasques a desenvolupar professionalment en els diferents departaments dels establiments d'allotjament turístic.

10. Tasques a desenvolupar professionalment en els diferents departaments de les empreses d'intermediació.

11. Tasques a desenvolupar professionalment en els diferents departaments de les empreses de transport turístic.

12. Tasques a desenvolupar professionalment en els serveis d'informació i planificació turística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 1 11 12
Pràctiques en empreses / institucions 0 287,5 287,5
Tutories 0,5 0 0,5
Total 1,5 298,5 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del pla de treball: compromisos i planificació d'actuacions concretes i metodologies que es realitzaran a l'empresa o institució escollida, identificant les competències requerides. SI 10
  Realització de l'actuació professional en l'empresa assignada. Es valoraran aspectes relacionats amb la seva estada professional a l'empresa. 60
  Elaboració de la memòria de pràctiques. Es valorarà la capacitat d'expressió i la visió crítica de la seva estada professional a l'empresa. 10
  Redacció del full d'autoavaluació, facilitat pel tutor de la universitat, després de les actuacions realitzades. Capacitat d'autocrítica 10
  Informe del tutor de l'empresa. Avaluació de l'alumne en l'entorn professional. 10

  Qualificació

  Per la qualificació de les pràctiques l'alumne haurà de realitzar l'estada en l'empresa assignada, elaborar una memòria de pràctiques i omplir una fitxa d'autoavaluació de les mateixes.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota No Presentat s'assignarà a aquells estudiants que no hagin manifestat el seu interès en estar assignats a una empresa de pràctiques.