Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi i desenvolupament de l'expressió oral i escrita, la comunicació empresarial i les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el turisme.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP ARENAS I CABOT
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP ARENAS I CABOT
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. BLOQUE I: TÉCNICAS BÁSICAS DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 1.1 Los componentes básicos de la comunicación oral 1.2 Normas para hablar en público 1.3 Cualidades del orador 1.4 El discurso 1.5 La expresión corporal 2. Comunicación Escrita 2.1 Principios básicos en la escritura 2.2 Redacción de documentos internos 2.3 Invitaciones. Tipos y formatos para cada ocasión 2.4 Notas de prensa 2.5 Covocatorias de prensa 2.6 Dosier de prensa 2.7 Manuales de acogida 2.8 Programas y minutas BLOQUE II: LA INFORMACIÓN TURÍSTICA 3. La comunicación empresarial en el ámbito turístico 3.1 Definición y campos de actuación 3.2 La Comunicación Interna en la empresa turística. Objetivos y técnicas 3.3 La Comunicación Externa en el sector turístico. Objetivos y técnicas 3.4 Instrumentos de comunicación empresarial. Clasificación y funciones 4. La atención al público en el ámbito del turismo 4.1 Principios básicos de la atención al público 4.2 Prototipos de clientes y métodos de actuación 4.3 Gestión de quejas y reclamaciones BLOQUE III: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES APLICADAS AL TURISMO 5. Introducción a la sociedad de la información y la comunicación 5.1 Terminología y definición de conceptos 5.2 Evolución histórica de la sociedad de la información 6. Competencias comunicativas en la sociedad de la información 6.1 Tipos de competencias para la sociedad de la información 6.2 Técnicas para desarrollar las competencias comunicativas 7. Herramientas y espacios para la comunicación. Nuevas estrategias turísticas 7.1 Nuevas estrategias turísticas. Turismo 2.0 7.2 Utilización de las redes sociales en el sector turístico

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 20 24
Classes expositives 20 0 20
Classes participatives 20 8 28
Classes pràctiques 6 14 20
Elaboració de treballs 6 20 26
Exposició dels estudiants 4 18 22
Prova d'avaluació 2 8 10
Total 62 88 150

Bibliografia

 • Alejandro Antona Illanes (1991). Las Relaciones Públicas. Técnica de Comunicación. Alfar.
 • Antonio Noguero (1998). Programación y Técnicas de Relaciones Públicas. PPU.
 • G. Rozes (1988). Cómo recibir y acoger mejor a las personas. Deusto.
 • J.M Tous (1993). Comportamiento Social y dinámica de grupos. PPU.
 • Richard Ellis (1993). Teoría y práctica de la comunicación. Paidós.
 • G. Fernández de la Torriente (1996). La comunicación oral. Playor.
 • Ferran Ramon Cortés (2005). L'illa dels 5 fars. La Magrana.
 • Daniel Goleman (2006). La inteligencia social. Kairós.
 • Sebastià Serrano (2006). Els secrets de la felicitat. Barcelona: Ara llibres.
 • Sebastià Serrano (2009). La festa dels sentits. Barcelona: Ara llibres.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Informe sobre la calidad en la atención al cliente que ofrecen las empresas del sector turístico. Tema 4 del programa Assolir els objectius de la recerca proposada i posteriorment tenir la capacitat de saber-ho transmetre per escrit i oralment en un informe. 10
Anàlisi i Estudi de casos (temes 1 al 5) Anàlisi i comparació entre els diferents supòsits plantejats. 10
Discursos i intervencions en públic (tema 1 del programa) Durada de l'intervenció oral, estructura adequada, domini de la veu i la gestualitat. Fluidesa verbal i vocabulari emprat correcte. 10
Pràctiques en torn a les noves tecnologies (temes 5, 6 i 7 del programa) Aplicació de les noves tecnologies a les presentacions en public. 10
Prova final (temes 1 al 7) Nivell de coneixements sobre els conceptes teòrics treballats. Domini de l'expressió escrita. 40
Classes participatives (temes 1 al 7) Actitud d'interès. Escolta activa. Participació a totes les activitats proposades. Capacitat de treballar en equip. 20

Qualificació