Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Idioma principal utilitzat a classe
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID VALLS ROIG
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING TURISTICO 1.1. Concepto de marketing 1.2. Principales elementos que integran el concepto de marketing 1.3. El Marketing de servicios 1.4. Marketing y turismo TEMA 2: EL ENTORNO DE LA EMPRESA TURÍSTICA 2.1. El microentorno Turístico 2.2. El macroentorno Turístico. TEMA 3: ANALISIS DEL MERCADO 3.1. Concepto de oferta turística 3.2. Concepto de demanda turística TEMA 4: LA COMPETENCIA Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 4.1 La Competencia: tipologías 4.2 El comportamiento de compra de los consumidores TEMA 5: LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURISTICOS 5.1. Concepto de investigación comercial TEMA 6: SEGMENTACIÓN DE LOS MERCADOS TURISTICOS 6.1. Concepto 6.2. Variables y criterios de segmentación TEMA 7: POSICIONAMIENTO 7.1. Concepto 7.2. Estrategias de posicionamiento TEMA 8: EL PRODUCTO TURISTICO TEMA 9: EL PRECIO TURISTICO TEMA 10: LA DISTRIBUCION TURISTICA TEMA 11: LA COMUNICACION TURSTICA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 20 45
Classes expositives 8 32 40
Elaboració de treballs 10 40 50
Prova d'avaluació 4 6 10
Sortida de camp 2 3 5
Total 49 101 150

Bibliografia

  • Kotler, Philip (2000). Dirección de Marketing. Madrid: Prentice Hall.
  • Kotler, Philip; Bowen, John; Makens, James (2003). Marketing para turismo. Madrid: Prentice Hall.
  • Santesmases Mestre, Miquel (1998). Marketing: Conceptos y estrategias. Madrid: Pirámide.
  • Serra Cantallops, Antoni (2002). Marketing para turismo. Madrid: Pirámide.
  • Rufin Moreno, Ramón; Reina Paz, Mª Dolores (2004). Introducción al Marketing turístico. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs Capacitat analítica, de relació; creativitat; presentació formal 45
Prova d'avaluació Coneixement dels continguts; capacitat d'interpretació i anàlisi 40
Sortida de camp Treball en equip; recerca d'informació 15

Qualificació