Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura estudia i analitza les diferents disciplines que constitueixen el fenòmen turístic
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ROSA DOMINGUEZ GALCERAN
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Tema 1: Turisme: concepte i definicions. Concepte i definicions, el sistema turístic: oferta i demanda, l'espai geogràfic: les atraccions, operadors del sistema: els agents

2. Tema 2: Història del turisme. El turisme internacional, història del turisme a Espanya, història del turisme a Catalunya

3. Tema 3: Les institucions: Les administracions públiques. Les fonts de informació turística. Els estudis: Frontur, Observatori, etc. Fires i Salons

4. Tema 4: La demanda turística: definició. El nou consumidor turístic, tendències de la demanda, tipus de demanda. La estacionalitat .

5. Tema 5: L a oferta turística: els allotjaments, la intermediació, els transports i la informació turística

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 11 9 20
Cerca d'informació 8 24 32
Classes participatives 4 16 20
Elaboració de treballs 5 18 23
Lectura / comentari de textos 5 20 25
Prova d'avaluació 2 28 30
Total 35 115 150

Bibliografia

 • Blasco, A (2006). Tipologías turísticas. Girona: Xarxa d'Escoles de Turisme.
 • Lickorish,L; Jenkins,C.L. (1996). Una introducción al turismo. Madrid: Síntesis.
 • Montaner Montejano, J (1996). Estructura del Mercado Turístico. Madrid: Síntesis.
 • Rodríguez Antón, J.M. (2009). Las nuevas tendencias y retos en el sector turístico. Madrid: Delta.
 • OMT (1998). Introducción al turismo. Madrid: OMT.
 • V.V.A.A. (2009). Diccionario de términos de turismo. Madrid: Ariel.
 • V.V.A.A. (2007). El turismo: teoría y práctica (3ª edición). Madrid: Síntesis.
 • V.V.A.A. (2008). Operaciones y procesos de producción en turismo. Barcelona: UOC.
 • V.V.A.A. (2000). Historia del turismo en España. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova evaluatòria exàmen teóric 60
Treball individual Treballs especifics de cadascun dels mitjans de transpor turístic
15
Anàlisi/estudi de casos Comentari per escrit d'articles de caire cientific que parlin de temes corresponents a cadascun dels temes explicats 5
Debat Lectura i debat a classe d'articles d'actualitat turística 5
Asistència a actes externs Treballs curts que tindran a veure amb les visites i conferències 5
Lectura/comentari de textos Comentari de text i fitxa del llibre, rel.lacionar la lectura i el tema del llibre amb l'activitat turística 10

Qualificació

Assignatures recomanades

 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Dimensió territorial del turisme
 • Màrqueting turístic
 • Pràcticum
 • Tècniques informàtiques i comunicatives