Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
En l’assignatura de Fonaments de la Meteorologia i la Climatologia s’aborden conceptes fonamentals per a que l’alumne conegui els fonaments de la predicció del temps i del clima i com treure partit dels productes meteorològics per tal d’organitzar la logística de l’empresa. L’assignatura es divideix en quatre blocs: 1. Fonaments de la meteorologia 2. Fonaments de la predicció 3. Tractar la incertesa 4. Meteorologia aplicada a la logística Aquests blocs pretenen que l’estudiant adquireixi habilitats partint de les bases de la meteorologia i la predicció de curta a gran escala. Tot i que l’assignatura no pretén que l’estudiant acabin sabent predir el temps de forma efectiva, l’objectiu final es saber fer ús dels diferents productes disponibles per a la correcta presa de decisions en l’àmbit logístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SERGI GONZALEZ HERRERO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 2E- Desenvolupar els processos i la funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics
  • 4E- Desenvolupar habilitats de gestió logística per aplicar-les en qualsevol entorn empresarial

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. BLOC I: FONAMENTS DE LA METEOROLOGIA I.1 L’atmosfera I.2 Definicions de conceptes meteorològics i escales I.3 Estabilitat atmosfèrica I.4 Núvols i precipitació I.5 Circulació general i clima I.6 Circulació sinòptica I.7 Fenòmens meteorològics

3. BLOC II: FONAMENTS DE LA PREDICCIÓ II.1 Sistemes d’observació II.2 Com funciona un model meteorològic II.4 Productes meteorològics deterministes II.5 Verificació de models deterministes

4. BLOC III: TRACTAR LA INCERTESA III.1 Que és el caos? III.2 Tractament de la incertesa en els models III.3 Fortaleses i debilitats d’un EPS III.4 Productes probabilístics III.5 Verificació de models deterministes III.6 Models Climàtics III.7 Models Estacionals i Decadals

5. BLOC IV: METEOROLOGIA EN LA LOGÍSTICA IV.1 Valor de la Meteorologia IV.2 Meteorología i riscos en el transport IV.3 Valor econòmic d’una predicció IV.4 Presa de decisions a curt, mig i llarg termini

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 5,00 23,00 0 28,00
Elaboració individual de treballs 3,00 20,00 0 23,00
Resolució d'exercicis 6,00 27,00 6,00 39,00
Sessió expositiva 11,00 10,00 11,00 32,00
Sessió participativa 9,00 10,00 9,00 28,00
Total 34,00 90,00 26,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives Es valorarà l'interès i la participació activa a classe, en els exercisis conjunts i els debats. 10 No
Ressolució d'exercicis, casos i problemes Es presentaràn exercicis i casos d'estudis aplicats. 30
Elaboració de treballs Elaboració d'un treball de sintesi. 30
Prova d'avaluació Avaluació teòrico-pràctica dels continguts treballats a classe. 30

Qualificació

ESCENARIS 1 i 2: DOCENCIA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL
Convocatòria Ordinària:

Alumnes presencials (avaluació continua)
Es valorarà el rendiment de l’estudiant en la resolució dels casos, exercicis, problemes i treballs que es realitzarà durant el quadrimestre mitjançant:
- Participació activa en debats, anàlisis de casos i preguntes de classe (ponderació del 10% de la nota)
- Exercicis proposats a classe (ponderació del 30% de la nota)
- Elaboració de un treball d’investigació (ponderació del 30% de la nota)
- Prova d’avaluació teòrico-pràctica (ponderació del 30% de la nota), incloent un examen final sobre la totalitat dels continguts de la matèria.

Alumes no presencials
- Prova final teòrico-pràctica (100% de la nota), i, opcionalment es podrà elaborar d’un treball d’investigació (30% de la nota el treball i 70% de la nota la prova teòrico-pràctica).


Convocatòria Extraordinària:

Alumnes presencials y no presencials
Els estudiants que no superin la convocatòria ordinària, hauran de realitzar una prova teòrico-pràctica en el que se’ls hi avaluarà la totalitat dels continguts que valdrà el 100% de la nota, i, opcionalment es podrà elaborar un treball d’investigació (30% de la nota el treball i 70% de la nota la prova teòrico-pràctica).


Nota: L'examen està previst que es faci de forma presencial excepte si hi ha confinament de la població

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons
normativa de la Universitat de Girona, la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i Progressió en els estudis de grau de la UdG.

Avaluació única:
Prova final teòrico-pràctica (100% de la nota), i, opcionalment es podrà elaborar d’un treball d’investigació (30% de la nota el treball i 70% de la nota la prova teòrico-pràctica)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

ESCENARI 1: DOCENCIA 100% PRESENCIAL
Es manté el mètode de tutories tradicional

ESCENARI 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
Es conmbina el mètode de tutories tradicional, de forma presencial, demanant cita prèvia, amb tutories online mitjançant videoconferencia, a petició dels alumnes

ESCENARI 3: DOCENCIA ONLINE 100%
Les tutories amb els alumnes es realitzaràn mitjançant videoconferencia

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es realitzarà a classe, ja sigui presencial o online, o bé mitjançant correu electronic.

Observacions

La meteorologia és una ciència i com a tal es tractarà en aquesta assignatura. Tot i així, l’elaboració dels continguts d’aquesta assignatura s’ha encarat per a que els coneixements obtinguts al final del curs siguin d’utilitat pràctica per a l’alumne. Per tant s’ha reduït al mínim el tecnicisme matemàtic i científic de l’assignatura. Tot i així, hi haurà parts on aquest no es podrà evitar, especialment en la part predicció probabilística i de càlculs de cost benefici on les matemàtiques estaran aplicades a l’ús de la logística més que al desenvolupament de la ciència. En tot cas, es recomana que l’alumne vingui a classe amb esperit crític científic i que repassi els conceptes bàsics d’estadística si no els porta al dia.

Tot i que sovint és un tema que passa desapercebut, la meteorologia influeix en una gran quantitat d’activitats econòmiques. Una planificació logística que tingui en
compte els fenòmens meteorològics adversos pot estalviar molts diners a les empreses. A classe es farà un seguiment i discussió d’aquells fenòmens meteorològics que puguin tenir un cert impacte en diverses activitats econòmiques. Es recomana, per tant, a l’alumne un seguiment de l’estat meteorològic per a poder participar en aquestes discussions.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI 1: DOCENCIA PRESENCIAL
Es mantenen les activitats previstes.

ESCENARI 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
Els alumnes aniran a les classes en sessions alternes variant la composició dels grups. Els alumnes que no vagin a l'aula seguiran les sessions grabades en streaming.

ESCENARI 3: DOCENCIA 100% ONLINE
Es mantenen les activitats previstes, però realitzades de forma online, utilitzant GoToMeeting per les classes en streaming. Les activitats es modificaràn lleugerament, reduint lleugerament les classes participatives i augmentant la ressolució d'exercicis, casos i problemes a casa per adaptar-ho a la avaluació.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARIS 1 i 2: DOCENCIA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL
Es manté el mètode d'avaluació previst

ESCENARI 3: DOCENCIA 100% ONLINE
Convocatòria Ordinària:

Alumnes presencials (avaluació continua)
Es valorarà el rendiment de l’estudiant en la resolució dels casos, exercicis, problemes i treballs que es realitzarà durant el quadrimestre mitjançant:
- Participació activa en debats, anàlisis de casos i preguntes de classe (ponderació del 10% de la nota)
- Exercicis proposats a classe (ponderació del 50% de la nota)
- Elaboració de un treball d’investigació (ponderació del 40% de la nota)

Alumes no presencials
- Prova final teòrico-pràctica mitjançant la plataforma Moodle (100% de la nota), i, opcionalment es podrà elaborar d’un treball d’investigació (30% de la nota el treball i 70% de la nota la prova teòrico-pràctica).


Convocatòria Extraordinària

Alumnes presencials y no presencials
Els estudiants que no superin la convocatòria ordinària, hauran de realitzar una prova teòrico-pràctica en el que se’ls hi avaluarà la totalitat dels continguts que valdrà el 100% de la nota mitjançant la plataforma Moodle, i, opcionalment es podrà elaborar un treball d’investigació (30% de la nota el treball i 70% de la nota la prova teòrico-pràctica).

Tutoria i comunicació:
ESCENARI 1: DOCENCIA 100% PRESENCIAL
Es manté el mètode de tutories tradicional

ESCENARI 2: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
Es conmbina el mètode de tutories tradicional, de forma presencial, demanant cita prèvia, amb tutories online mitjançant videoconferencia, a petició dels alumnes

ESCENARI 3: DOCENCIA ONLINE 100%
Les tutories amb els alumnes es realitzaràn mitjançant videoconferencia