Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L’assignatura ESTUDIS DE MERCAT PER INTERNET té com a objectiu global, establir de forma argumentada i crítica, quines son les metodologies d’investigació més convenients per abordar en cada situació. Analitzar processos d’investigació y comentar de forma argumentada el nivell d’adequació de les metodologies utilitzades. Identificar, en el cas d’una empresa, els elements rellevants per la presa de decisions. Argumentar l’exclusió d’aquells que no se’n consideren apropiats. Ser capaços de detectar fonts documentals per Internet, mitjans de comunicació, blogs o xarxes socials. Crear estratègies de seguiment sistematitzat de les variables que generen valor.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Silvia Xanco Grau
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Silvia Xanco Grau
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
  • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting
  • 9E- Identificar les variables que generen valor en el mitjà online per planificar i controlar la informació empresarial a Internet, aplicant tècniques de recollida de dades online

Continguts

1. El comerç electrònic B2B, B2C, B2A i B2E. Desenvolupament, contingut i analítica de webs. E-marketing i buscadors a Internet. Gestió electrònica de les relacions amb els clients i cibercomunitats.

2. Marketplaces. Tipologia (horitzontals i verticals) Mix de e-marketing: Característiques diferenciadores i novetats. Implementació, ètica, avaluació i mètrica del marketing electrònic

3. Determinació dels públics objectius i competència. Tractament amb eines online d’investigació externa per a la classificació i seguiment (continue profiling), d’aquests.

4. Fases de desenvolupament d'un Estudi de Mercat per Internet professional y desenvolupament d'aquestes en base a eines digitals i a la interpretació de les dades resultants.

5. Les enquestes i el qüestionari online. Funcions. Estratègia d’elaboració i de realització. Tipologies, tabulació y proposta de millores.

6. Bases de dades. Tipologies. Funcions. Buidat i rendibilitat de resultats. Us per l’e-mail marketing. Panels de consumidors.

7. Anàlisi de sentiments en ecommerce. Marketing experiencial. Plataformes. Promesa del valor experiencial. Disseny y planificació d’experiències.

8. Fases d'un estudi de mercat per Internet i desenvolupament del mateix utlitzant eines digitals de caire professional.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 30,00 0 30,00
Anàlisi / estudi de casos 20,00 20,00 0 40,00
Elaboració individual de treballs 8,00 40,00 0 48,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 30,00 0 0 30,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi de casos d’estudi i exercicis pràctics de caràcter individual. Al llarg del curs els estudiants hauran de realitzar tres exercicis pràctics de carácter individual que representaran el 25% de la nota final de l'assignatura.
25 No
Elaboració del treball final de l'assignatura (TFA) Al llarg del curs els estudiants hauran de desenvolupar en grups el treball final de l'assignatura (TFA). Des de la primera sessió ja es lliura als alumnes l'índex del treball. Durant tot el semestre, hauran de coordinar-se per acabar presentant i exposant el treball en la darrera sessió abans de la convocatòria ordinària. 40 No
Prova d’avaluació final La prova d'avaluació representa el 35% de la nota final de l'assignatura. 35 No

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de forma contínua gràcies a l’elaboració de treballs individuals i en grup, i que fa referència als exercicis realitzats a classe (en concret en dues pràctiques individuals que significaran el 25% de la nota final)...

-Exercici 1: Pràctica mapa d'empatia (12,5%)
-Exercici 2: Enquesta online (12,5%)

...als quals que se’ls hi ha de sumar un 40% corresponent al treball de grup principal, també anomenat treball final de la assignatura (TFA).

D’altra banda, en quan a l’avaluació no continuada, consta d’una prova d’avaluació final, que es portarà a terme en hores de classe, i que tindrà un 35% del valor de la nota global, en la que s’haurà d’obtenir un mínim de quatre (4) dels deu punts possibles de per poder fer mitjana amb les notes dels exercicis i activitats realitzats en grup. Aquesta es portarà a terme en la convocatòria d’exàmens, que s’iniciaran a partir del 13 de maig de 2021.

Si l’estudiant suspengués l’assignatura, hauria de realitzar una prova de recuperació que es realitzaria durant la convocatòria extraordinària (a partir de l’7 de juny de 2021).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L'alumne que optin a la avaluació única, (i que per tant implica que no hauran participat en la elaboració de les tres activitats de l'avaluació continuada (representen 65% de la nota), passarà directament a la convocatòria extraordinària, on si que podrà optar a aprovar l'assignatura en base a la realització d'una prova específica.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

ESCENARI 1: DOCÈNCIA 100% PRESENCIAL

-Es manté el mètode de tutories presencials a l'edifici del Consell de Cent nº143.

ESCENARI 2: DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL

-Es combina el mètode de tutories presencials a l'edifici del Consell de Cent nº143, sota cita prèvia, així com amb les tutories online a través de l'eina *GoToMeeting

ESCENARI 3: DOCÈNCIA 100% ONLINE

-Tutories online a través de l'eina *GoToMeeting.


*Abans de cada hora de tutoria es publicarà l'enllaç perquè qualsevol alumne pugui accedir si ho considera oportú.

Pel que fa les altres vies de comunicació, l'e-mail corporatiu del professor servidor seguirà actiu.

Observacions

Donat que l’assignatura té una caràcter pràctic bastant marcat, es recomana assistir a classe, no només per l’aprenentatge que això suposa sinó també perquè assistint a les hores de classe, permetrà als alumnes assimilar metodologies de treball i l’ús d’eines digitals (introduïdes en les sessions) per poder avançar d’una manera progressiva amb el treball final de la assignatura.

Per tant, assistint a les sessions, l’alumne/a té l’opció de realitzar les activitats que suposen un 65% del valor total de la nota de l’assignatura (25% corresponent a les dues pràctiques i el 40% del TFA).

Igualment, els alumnes que per motius laborals i/o personals que no puguin assistir a les sessions, tenen a la seva total disposició tant les hores de tutoria com l’assessorament via e-mail del docent d’aquesta assignatura.

Tots els conceptes tractats a l’assignatura ESTUDIS DE MERCATS PER INTERNET són basics per treballar en el sector del Màrqueting Digital. Les marques busquen resposta a tota la informació que acumulen. La interpretació d’aquestes condicionarà l’efectivitat de les campanyes posteriors.

Els grups de treball que formin els alumnes han de ser sòlids i compromesos. En cas de que sorgeixi algun imprevist hauran de saber reorganitzar-se les tasques perquè no afecti en la qualitat del treball i respecti els timings d’entrega.

Els alumnes que cursen aquesta assignatura han de tenir clar que la proactivitat i el treball a casa serà clau per aprovar l’assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de l’assignatura “Estudis de Mercat per Internet”, les activitats que es realitzarien en una sessió presencial es poden seguir aplicant sense cap problema en qualsevol dels TRES ESCENARIS, ja que tant per les classes expositives (en que es tracten casos d’èxit, així com l’ús d’eines digitals, els/les alumnes poden fer el mateix seguiment a través dels seus dispositius portàtils.

Tampoc s’aprecia cap modificació en les col·laboracions amb altres entitats i eines professionals

En les sessions online que es realitzen a través de GoToMeeting, els alumnes poden participar activant el seu micro, mentre que si tenen qualsevol dubte poden fer arribar una captura de pantalla a través del programa o del mateix correu electrònic d’un servidor , mantenint el dinamisme que pot haver-hi en una sessió presencial.

Pel que fa al desenvolupament del TFA (Treball Final de l'Assignatura), que consta en el desenvolupament d'un estudi de mercat a través de la xarxa, tant en les sessions presencials, com semi-presencials com 100% online, els alumnes disposen dels espais digitals i físics per realitzar les tutories corresponents per avançar amb l'exercici.

En conclusió: Tant en l'ESCENARI 1 (sessions 100% presencials), com en L'ESCENARI 2 (alternança entre sessions online y presencials) i L'ESCENARI 3 (sessions 100% online), el decurs de les activitats plantejades inicialment en el programa de l'assignatura no es veurà afectat.

Modificació de l'avaluació:
ACTIVITATS

En el cas de l’assignatura “Estudis de Mercat per Internet”, dels tres exercicis avaluables que conformen l’avaluació continua, tampoc es veuríen afectats per l'aplicació dels TRES POSSIBLES ESCENARIS:

1- Desenvolupament d’un empathy map (12,5% de la nota final)
2- Desenvolupament d’una enquesta online (12,5% de la nota final)
3- Desenvolupament del TFA (Treball Final de l’Assignatura),(40% de la nota final)

*ESCENARI 1 (100% presencial):

1- Desenvolupament d’un empathy map:

La pràctica de caràcter individual sempre s'exposa a classe i es deixa un temps perquè puguin treballar-hi. De totes maneres, el desenvolupament d'aquest exercici es realitza fora d'hores de classe.

2- Desenvolupament d’una enquesta online:

Aquesta segona pràctica, també de caràcter individual, com en l'anterior, sempre s'exposa a classe i es deixa un temps perquè puguin treballar-hi. El desenvolupament de la gran majoria d'aquesta activitat també es realitza fora d'hores de classe.

3- Desenvolupament del TFA (Treball Final de l'Assigntura):

Una activitat de caràcter grupal que es presenta el primer dia de classe i que es presenta coincidint amb l'última sessió de l'assignatura abans del periode d'examens. El desenvolupament de la gran majoria d'aquesta activitat també es realitza fora d'hores de classe, ja que els grups s'organitzen ells mateixos i se'ls va atenent segons les necessitats o dubtes que vagin tenint.

*ESCENARI 2 (alternança entre docència presencial i online):

1- Desenvolupament d’un empathy map
2- Desenvolupament d’una enquesta online
3- Desenvolupament del TFA

Les tres activitats es presentarien tant si la sessió coincidís en online (GoToMeeting) com en presencial. Que sigui en una modalitat o una altra no afecta en el desenvolupament de cap d'elles, així com tampoc en l'exposició del TFA, ja que en el curs 19-20 es va demostrar que el GoToMeeting permetía gestionar les presentacions de grups sense amb totals garanties, a més de poder-les registrar.


*ESCENARI 3 (sessions 100% online):

1- Desenvolupament d’un empathy map
2- Desenvolupament d’una enquesta online
3- Desenvolupament del TFA

Les tres activitats es presentarien a través del GoToMeeting. Que el format de l'assignatura sigui 100% online garanteix la presentació de l'activitat com la resolució de dubtes a través de les eines que ofereix l'EUM als alumnes.

----------CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA:


En el cas de les avaluacions ordinaries i extrordinàries, s'aprecien variacions en els formats d'examen.

*ESCENARI 1 (100% presencial)

Es realitzarà una prova que consti d'una part teòrica (preguntes tipo test, esquemes per completar, preguntes curtes i llistat de conceptes i eines clau) i una de pràctica (treball en base a algunes metodologies d’investigació en base a l’exposició d’un cas d’èxit)

*ESCENARI 2 (alternança entre docència presencial i online):

Es dividirà la prova en dues parts:

-Una part presencial en que l'alumne realitzarà una versió més reduïda de la prova establerta en l'escenari nº1. Constará d'una part teòrica (preguntes tipo test, esquemes per completar, preguntes curtes i llistat de conceptes i eines clau)
-Una segona part on es requereixi realitzarà una prova de caràcter purament pràctic i que, en base a un cas personalitzat per a cada alumne, aquest hagi d'enregistrar un vídeo d'una duració limitada per resoldre el cas.

*ESCENARI 3 (sessions 100% online):

Es realitzarà una prova de caràcter purament pràctic i que, en base a un cas personalitzat per a cada alumne, aquest hagi d'enregistrar un vídeo d'una duració limitada per resoldre utilitzant una eina com per exemple Screencast O Matic. En aquest tercer escenari, tot el pes de la valoració (35% de la nota final) recaurà en el desenvolupament d'un únic exercici de 10 punts, però que contindrà diferents sub-apartats.

-----------SISTEMA D'AVALUACIÓ:

En quan al sistema d’avaluació es mantindrà en els TRES ESCENARS, sigui quin sigui. Això implica que per poder considerar que l’examen està aprovat en la convocatòria ordinària, els alumnes en tindran suficient obtenint una valoració de 4, que a la vegada els permetrà sumar-hi l’acumulat de les tres activitats que han realitzat en l’avaluació continua.

En el cas dels alumnes que no superin aquesta convocatòria ordinària o que tot i aprovar l’examen, no tenen suficients punts acumulats per aprovar l’assignatura amb un 5, accediran directament a la convocatòria extraordinària, en la que sí es requerirá un 5 per recuperar l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
ESCENARI 1: DOCÈNCIA 100% PRESENCIAL

-Es manté el mètode de tutories presencials a l'edifici del Consell de Cent nº143.

ESCENARI 2: DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL

-Es combina el mètode de tutories presencials a l'edifici del Consell de Cent nº143, sota cita prèvia, així com amb les tutories online a través de l'eina *GoToMeeting

ESCENARI 3: DOCÈNCIA 100% ONLINE

-Tutories online a través de l'eina *GoToMeeting.


*Abans de cada hora de tutoria es publicarà l'enllaç perquè qualsevol alumne pugui accedir si ho considera oportú.

Pel que fa les altres vies de comunicació, l'e-mail corporatiu del professor servidor seguirà actiu.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.