Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Millora i intensificació de la llengua anglesa pel desenvolupament professional dels estudiants tot augmentant el seu nivell de domini de la llengua i sempre respectant el nivell d'entrada. Aquest curs està dissenyat per estudiants amb un coneixement intermedi d'anglès. Empra un enfocament funcional per habilitar els estudiants a avançar i millorar el seu coneixement dins del context del màrqueting i el negoci. Dissenyat vers diferents temes i habilitats professionals necessàries per als estudiants, el curs també incorpora gramàtica de manera extensa, vocabulari i pràctica a través de la parla, l'escolta, la lectura i l'escriptura. Tanmateix, l'assignatura presenta i permet la pràctica de les habilitats de llengua necessàries per tractar amb companys de feina i tècniques de negociació dins la indústria del màrqueting. De la mateixa manera, s'incorporarà temàtica relacionada amb qüestions de genère i del medi ambient. També hi haurà repàs de l'exàmen de FCE o CAE segons l'objectiu del grup.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Bosch Vilarrubias
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Nadia Kebboua Chaker
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Milena de Jong Mompó
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Milena de Jong Mompó
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació

Continguts

1. CORPORATE CULTURE. 1.1 Workplace culture: vocabulary related to elements of corporate culture. 1.2 Employee retention: reading about work-life balance schemes. 1.3 Communication skills: building relationships. 1.4 Business skills: presenting yourself. Cambridge preparation

2. TRAINING AND DEVELOPMENT. 2.1 Learning on the job: vocabulary related to training and development. 2.2 Human resource strategies: listening strategy for training and development across a whole company. 2.3 Communication skills: team communication. 2.4 Business skills: facilitating a meeting. Cambridge preparation

3. FINANCE. 3.1 Recessions and depressions: vocabulary related to finance and economic crises 3.2 Catching up with rivals: reading about Adidas raises targets 3.3 Communication skills: managing bad news 3.4 Business skills: telephoning to clarify. Cambridge preparation

4. DIGITAL BUSINESS. 4.1 Digital disruptors: vocabulary related to digital business and technology 4.2 Talking technology: listening product presentations at a trade show 4.3 Communication skills: handling difficult communications 4.4 Business skills: negotiating strategies. Cambridge preparation

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,50 3,50 3,00 9,00
Exposició dels estudiants 4,00 6,50 2,00 12,50
Lectura / comentari de textos 1,00 5,00 2,00 8,00
Prova d'avaluació 4,00 5,00 2,00 11,00
Resolució d'exercicis 2,00 5,00 5,00 12,00
Sessió expositiva 2,00 0 1,50 3,50
Sessió participativa 2,50 5,00 2,50 10,00
Simulacions 2,50 0 2,50 5,00
Visionat/audició de documents 2,00 0 2,00 4,00
Total 22,50 30,00 22,50 75

Bibliografia

  • Dubicka, I. O'Keeffe, M. Dignen, B. Hogan, M. i Wright, L. (2018). Business Partner B2 Course Book. Pearson Longman.
  • Roy Norris (2013). Ready for First 3rd Edition Workbook + Audio CD Pack. Macmillan.
  • Roy Norris (2015). Ready for Advanced Coursebook (3rd edition). Macmillan Education.
  • Vocabulary. Recuperat , a www.vocabtrainer.net
  • Cambridge English Exam Preparation. Recuperat , a https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/exam-preparation/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Skills Test 1 Aquesta prova val el 15% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener. 15
Test 1 Aquesta prova val el 15% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener. 15
Speaking Test 1 Aquesta prova val el 20% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener. 20
Skills Test 2 Aquesta prova val el 15% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 15
Test 2 Aquesta prova val el 15% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 15
Speaking Test 2 Aquesta prova val el 20% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 20

Qualificació

Students may opt to follow a final assessment or a continuous assessment system.

The continuous assessment consists of the following parts:

1) Skills Test 1 (15%)
2) Test 1 (15%)
3) Speaking Test 1 (20%)
4) Skills Test 2 (15%)
5) Test 2 (15%)
6) Speaking Test 2 (20%)

In order to follow the continuous assessment students must sit all 6 tests. If a student misses one of the tests on one given semester, and provides medical or work justification, the student will be able to sit that test in January (if the missed test is from the first semester) or May/June (if the missed test is from the second semester), on the official date and time provided by the university. Students who do not sit the six exams on the dates provided will thus be considered final assessment students.

Skills Test 1 and 2 include different parts of the Cambridge exam: reading, listening and writing.

Tests 1 and 2 are about the grammar, vocabulary, and articles worked in class related to Marketing and Cambridge. The articles are always to be found on Moodle and there is one for each unit.

The Speaking Test 1 will be based on parts 1 and 2 of the Cambridge Speaking exam and the Speaking Test 2 on parts 3 and 4.

If the final result of the Continuous Assessment is below 5 (the passing mark), students will have to take a final exam (listening, reading, writing & speaking) on the official calendar date of “convocatòria extraordinària” established by the University (June or July).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Students may opt to follow a continuous or final assessment.

Students choosing the final assessment will sit an exam at the end of the academic year in May/June (Convocatòria Ordinària). The exam will have the following parts and percentages:

Oral 20%
Listening 20%
Reading 20%
Written part 40%

No final exam average will be generated unless the student has done all four parts of the final exam.

If the result of the Final Assessment is below 5 (the passing mark), students will have a chance to take the final annual exam in the official calendar date of “convocatòria extraordinària” established by the University (June or July).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran tutories de manera presencial i online per poder respondre adequadament tot tipus de necessitats de l'alumnat.

Les tutories presencials es portaran a terme al despatx d'idiomes seguint les mesures de seguretat i higiene indicades per garantir la màxima seguretat. D'altra banda, les tutories online es duran a terme mitjançant l'aplicació GoToMeeting en links individuals per cada grup que el professorat facilitarà als alumnes en el moment de començar les classes i que s'afegirà a Moodle per la futura consulta de l'alumnat en tot moment.

Els horaris de totes les tutories es proporcionaran al començament de cada semestre a través de Moodle i també es podran trobar a la pàgina web de l’escola.

Es recomana a l'alumnat demanar hora de tutoria amb el professorat a través del correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La meitat de les tutories seran presencials i l’altra meitat online.

L'alumnat podrà contactar directament amb el professorat mitjançant els següents correus electrònics. Aquests són els correus del professorat confirmat, amb un docent a determinar:

marta.bosch@mediterrani.com
milena.dejong@mediterrani.com
nadia.kebboua@mediterrani.com

Observacions

Students following the continuous assessment can miss 1 test or assessment task per semester if they provide medical or work justification. This test should then be retaken on the "Convocatòria Ordinària" of that semester (January and May/June, respectively).

Students who do not sit the 6 tests of the continuous assessment will be automatically classified as final assessment students.

Students are also advised against plagiarism. Any detected and proved case of plagiarism will automatically be marked as a "0".

Assignatures recomanades

  • Anglès I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1 - Docència presencial:
Es duran a terme les activitats programades de forma presencial, seguint les normes de seguretat establertes.

Escenari 2 - Docència semipresencial:
Les classes interactives "interactive classes" es faran a les aules quan sigui presencial i les "practical lectures" es faran per videoconferència a través de la plataforma GoToMeeting.

Escenari 3 - Docència online:
S'eliminen les classes interactives "interactive classes" i s'adapten les "practical lectures" a videoconferències a través de la plataforma GoToMeeting.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació no està previst ser modificat en cap dels tres escenaris, ja que ha estat planificat pensant en tots tres.

Escenari 1 - Docència presencial:
L’avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjançant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Escenari 2 - Docència semipresencial:
L’avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjançant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Escenari 3 - Docència online:
L'avaluació es durà a terme amb proves mitjançant l'ordinador i a través de Moodle, amb el suport de la plataforma GoToMeeting per garantir el control dels participants.
S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1 - Docència presencial:
Les comunicacions generals es faran des de coordinació a través de Moodle, a més de a les aules per part del professorat. Es disposarà d'un horari de tutories als despatxos del centre sempre que sigui possible garantir les mesures de seguretat i higiene. A més, es complementarà amb el correu corporatiu.

Escenari 2 - Docència semipresencial:
Les comunicacions generals es faran des de coordinació a través de Moodle, a més de a les aules per part del professorat. Es disposarà d'un horari de tutories, la meitat de les quals tindran lloc als despatxos del centre, sempre que sigui possible garantir les mesures de seguretat i higiene, i l'altra meitat per videoconferència. Els horaris seran visibles al Moodle de l'assignatura. A més, es complementarà amb el correu corporatiu.


Escenari 3 - Docència online:
Les comunicacions generals es faran des de coordinació a través de Moodle. Les tutories es faran a través del correu corporatiu i per videoconferència.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.