Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Aquest curs està dissenyat per estudiants que ja tenen un coneixement intermedi d'anglès. El curs té l'objectiu de millorar la llengua anglesa pel desenvolupament professional dels estudiants respecte al nivell d'entrada. El curs empra un enfocament que permet als estudiants estendre i millorar el seu coneixement dins del context de màrqueting i negoci, ja que es basa en àrees temàtiques i habilitats professionals rellevants als estudiants. Aquest incorpora gramàtica i vocabulari relacionat al temari i un treball sistemàtic sobre parlar, escoltar, llegir i escriure. El curs també introdueix les habilitats lingüístiques necessàries per comunicar-se amb companys de feina de parla anglesa i per negociar amb parlants anglesos dins de la indústria del màrqueting. A més, també hi haurà alguns primers passos en la preparació d'exàmens del First o Advanced de Cambridge. Així mateix, s'inclouran i tractaran dins del programa aspectes rellevants com qüestions de gènere i aspectes mediambientals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Milena de Jong Mompó
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Sonia Amalia Haiduc
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Nadia Kebboua Chaker
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació

Continguts

1. ORGANISATION. 1.1 A news organisation: Vocabulary related to roles and responsibilities. 1.2 Innovative organisations: Listening and grammar (future forms). 1.3 Communication skills: Managing first meetings. 1.4 Business skills: Small talk in first meetings. 1.5 Writing: Emails - Organising information. Cambridge preparation.

2. BRANDS. 2.1 The life of luxury: Vocabulary related to Marketing and brands. 2.2 Asian brands go west: Reading and grammar (connectors). 2.3 Communication skills: Supporting teamwork. 2.4 Business skills: Making a presentation. 2.5 Writing: Formal and semi-formal emails. Cambridge preparation.

3. JOB HUNTING. 3.1 A job search: Vocabulary related to getting a job. 3.2 Job interview questions: Listening and grammar (indirect questions). 3.3 Communication skills: Listening actively. 3.4 Business skills: interviews. 3.5 Writing: Covering letters. Cambridge preparation.

4. BUSINESS STRATEGY. 4.1 Food industry strategies: Vocabulary related to business strategy collocations and word building. 4.2 PEST analysis: Listening and grammar (modal verbs). 4.3 Communication skills: Solving problems. 4.4 Business skills: Problem-solving meetings. Cambridge preparation.

5. LOGISTICS. 5.1 E-commerce: Vocabulary related to logistics and word building. 5.2 Driverless technology: Reading and grammar (passive forms). 5.3 Communication skills: Collaborating. 5.4 Business skills: negotiating. 5.5 Writing: Letter of complaint. Cambridge preparation.

6. ENTREPRENEURS. 6.1 Fairphone: Vocabulary related to running a business. 6.2 Young entrepreneurs: reading. 6.3 Communication skills: Influencing. 6.4 Business skills: Presenting facts and figures. Cambridge preparation.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,50 5,00 3,00 10,50
Exposició dels estudiants 6,00 6,00 0 12,00
Lectura / comentari de textos 2,00 5,00 3,00 10,00
Prova d'avaluació 0 4,00 4,00 8,00
Resolució d'exercicis 2,50 5,00 3,00 10,50
Sessió expositiva 2,50 0 2,00 4,50
Sessió participativa 3,00 0 1,50 4,50
Simulacions 2,00 0 3,00 5,00
Visionat/audició de documents 2,00 5,00 3,00 10,00
Total 22,50 30,00 22,50 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Skills Test 1 El Skills Test 1 val el 15% de la nota final en avaluació continua.

És recuperable amb un justificant mèdic o laboral. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener sempre i quan l'estudiant no tingui més d'1 prova que recuperar.
15
Test 1 El Test 1 val el 15% de la nota final en avaluació continua.

És recuperable amb un justificant mèdic o laboral. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener sempre i quan l'estudiant no tingui més d'1 prova que recuperar.
15
Speaking Test L'Speaking Test val el 20% de la nota final en l'avaluació continua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener sempre i quan l'estudiant no tingui més d'1 prova que recuperar. 20
Skills Test 2 El Skills Test 2 val el 15% de la nota final en avaluació continua.

És recuperable amb un justificant mèdic o laboral. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny sempre i quan l'estudiant no tingui més d'1 prova que recuperar.
15
Test 2 El Test 2 val el 15% de la nota final en avaluació continua.

És recuperable amb un justificant mèdic o laboral. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny sempre i quan l'estudiant no tingui més d'1 prova que recuperar.
15
Meeting Speaking Test El Meeting val el 20% de la nota final en l'avaluació continua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny sempre i quan l'estudiant no tingui més d'1 prova que recuperar. 20

Qualificació

Students may opt to follow a final assessment (one final exam) or a continuous assessment system (work and tests at specified times during the academic year).

The continuous assessment consists of the following exams:

1) Skills Test 1 (15%)
2) Test 1 (15%)
3) Speaking Test (20%)
4) Skills Test 2 (15%)
5) Test 2 (15%)
6) Meeting Speaking Test (20%)

Skills Test 1 and 2 include different parts of the Cambridge exam: reading, listening and writing.

Tests 1 and 2 are all of them about the grammar, vocabulary and articles worked in class. The articles are always to be found on Moodle and there is one for each unit.

The first Speaking Test will be in pairs and it will be based on parts 1 and 2 of the Cambridge Speaking exam. On the other hand, the Meeting Speaking Test will be in groups and it will consist of a meeting about a situation or problem given by the teachers on the day of the test.

IMPORTANT INFORMATION: to follow the Continuous Assessment the students must do all 6 tests. A student can miss 1 test per semester with a work or medical justification. In that case, the student can retake the missing exam in January or May/June. If the student does not retake that exam, he or she will be considered a final evaluation student.

If the final result of the Continuous Assessment is below 5 (the passing mark) students will have to take the final annual exam (listening, reading, written & oral) in the official calendar date of “convocatòria extraordinària” established by the University (June or July).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Students may opt to follow a final assessment (one final exam) or a continuous assessment system (work and tests at specified times during the academic year).

Students coursing two or more simultaneous subjects may have difficulties to opt for the continuous assessment of the subjects in question.

Students choosing a final assessment will do one final exam at the end of the academic year in May/June. This exam consists of the following parts and in order to have a mark, it is required to do all
of them.

- Oral 20%
- Listening 20%
- Reading 20%
- Written part 40%

If the final result of the Final Assessment is below 5 (the passing mark), students will have to take the final annual exam in the official calendar date of “convocatòria extraordinària” established by the University (June or July).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran tutories tant de manera presencial com online per resoldre els dubtes i per atendre les necessitats de l'alumnat.

Les tutories presencials es faran als despatxos del centre guardant les mesures de distanciament i d'higiene. L'horari d'aquestes tutories es podrà trobar al començament de cada semestre al Moodle i a la pàgina web de l'escola.

Les tutories online es realitzaran a través de l'aplicació GotoMeeting. El link per accedir en aquestes tutories es proporcionarà també a principi de curs.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El professorat d'anglès de Màrqueting està format per quatre docents.

A continuació s'inclou l'adreça electrònica del professorat:

Nadia Kebboua: nadia.kebboua@mediterrani.com
Meritxell Copeiro: meritxell.copeiro@mediterrani.com
Milena de Jong: milena.dejong@mediterrani.com
Laura López: laura.lopez@mediterrani.com

Es recomana que per demanar hora de tutoria es contacti primer amb la professora corresponent mitjançant el correu electrònic.

Observacions

Students following the continuous assessment must do all exams. Students can miss 1 exam per semester with a medical or work justification. This exam must be retaken in "Convocatòria Ordinària" in January (if a student has missed an exam in the first semester) and May/June (if a student has missed an exam in the second semester). If the student does not retake that exam, he or she will be immediately considered as a final evaluation student.

Students are also advised against plagiarism. Any detected and proved case of plagiarism will automatically be marked as a "0".

At the beginning of the course, students will be provided with some further guidelines on the subject.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: docència presencial
La docència es fa presencial adaptant-se de manera que permeti seguir les mesures de seguretat i higiene pertinents. Hi haurà tant "interactive classes" com "practical lectures".

Escenari 2: docència semipresencial
Part de les classes es fan de manera presencial seguint les normes de seguretat i d'higiene, i una altre part de les classes es fan de manera online amb la plataforma GotoMeeting. En la modalitat presencial hi ha més "interactive classes" que en l'online on hi ha més "practical lectures".

Escenari 3: docència online
La docència es fa totalment online a través de la plataforma GotoMeeting. Passa a tenir més pes les "practical lectures" que les "interactive classes".

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació no està previst ser modificat en cap dels tres escenaris, ja que ha estat planificat pensant en tots tres.

Escenari 1 - Docència presencial:
L’avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjançant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Escenari 2 - Docència semipresencial:
L’avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjançant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Escenari 3 - Docència online:
L'avaluació es durà a terme amb proves mitjançant l'ordinador i a través de Moodle, amb el suport de la plataforma GoToMeeting per garantir el control dels participants. S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: docència presencial
Les comunicacions seran des de coordinació i a través dels missatges i espai d’avisos i notícies de Moodle, a més de les aules per part del professorat. Les tutories es faran als despatxos garantint les mesures pertinents de seguretat i higiene i es complementarà amb el correu coorporatiu. En tot cas, sempre es recomana contactar amb el professorat per correu electrònic per demanar hora de tutoria si es necessita.


Escenari 2: docència semipresencial
Ls comunicacions seran des de coordinació i a través dels missatges i espai d’avisos i notícies de Moodle, a més de les aules per part del professorat. Les tutories es podràn realitzar a través del correu, videoconferència amb GotoMeeting i també als despatxos de manera presencial garantint les mesures de seguretat i higiene. Es recomana contactar amb el professorat per correu electrònic per demanar hora de tutoria sigui tant presencial com online.

Escenari 3: docència online
Les comunicacions seran des de coordinació i a través dels missatges i espai d’avisos i notícies de Moodle. Les tutories es realitzarán només a través del correu corporatiu i per videoconferència essencialment amb GotoMeeting. Es recomana demanar hora per la videoconferència amb el professorat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.