Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Aquesta assignatura té la intenció de proporcionar a l’estudiant un coneixement general d’una de les principals ocupacions del nostre sector: el Guía Turístic. Es tractarà de donar a conèixer totes les eines possibles per tal de que l’alumne pugui exercir o desenvolupar les tasques pròpies de les diferents tipologies de guies. Així, es té la intenció que sigui el mateix estudiant el que descobreixi com cercar informació, i com presentar-la en diverses sessions a fi d’assolir les competències.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (60%), Anglès (10%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG. 2 Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit en diverses llengües.
 • CG.10 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CE.3 Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.

Continguts

1. El Guia Turístic 1.1. Concepte i Definició 1.2. Tipus de guies S´introduirà el Tema 24: "Equitat i Igualtat als treballs turístics" del projecte Europeu Tourbit.

2. Les Fonts d’Informació

3. L’Habilitació de Guía Oficial de Catalunya

4. El Tour Leader o Guía Acompanyant 4.1 La preparació tècnica d’un circuit o un viatge. Turisme accesible i circularitat del servei turístic.

5. Atenció al client 5.1. Tècniques de comunicació aplicades a l’activitat 5.2. Dinàmica de grups

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 0 0 8,00
Cerca i anàlisi d'informació 3,00 10,00 0 13,00
Elaboració individual de treballs 5,00 10,00 0 15,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Sessió participativa 11,00 0 0 11,00
Sortida de camp 24,00 0 0 24,00
Total 55,00 20,00 0 75

Bibliografia

 • CABO NADAL, M (2004). Asistencia y guía de grupos. Paraninfo.
 • CABO NADAL, M (2002). Información turística en destino. Madrid: Thomson Paraninfo.
 • CONSEIL D’EUROPE (2005). ) Promotion du tourismeculturel en tant que facteur de déveoppement des régions,. Strasbourg: Editions du Conseil de l'Europe.
 • MIRALBELL I IZARD, ORIOL (2007). Gestión de oficinas de turismo. Barcelona: UOC.
 • PICAZO ZAMORA, CARLOS (2014). Los servicios turísticos de asistencia y guía (1). Madrid: Síntesis.
 • Itineraris Europeus del Consell d´Europa. Recuperat , a https://www.coe.int/es/web/cultural-routes
 • Diputació de Barcelona. Patrimoni. Recuperat . Recuperat , a http://www.diba.cat/es
 • Journal of heritage tourism (2006). Clevedon: Channel View Books.
 • VERNET SAUREU, C. (2010). GUIA TURISTICO: Nociones Básicas. Barcelona: Laertes.
 • Direcció Genral de Turisme de Catalunya - Departament d´Empresa i Coneixement. Normativa Guíes de Turisme . Recuperat , a https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habilitacio-com-a-guia-de-turisme-de-Catalunya
 • AGUICAT Associació de guíes habilitats de la Generalitat de Catalunya. Recuperat , a https://www.aguicat.cat/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració de treballs i exercicis L'Elaboració de treballs i exercicis, representa el 20% sobre la nota final 20 No
Visites guiades Les visites guiades, representen el 30% sobre la nota final 30 No
Cerca d’informació La cerca d'informació, representa el 10% sobre la nota final 10 No
Prova pràctica avaluable Prova pràctica avaluable, representa el 30% sobre la nota final 30
Activitats a l´aula La participació en les activitats a l´aula: Debat notícies d´actualitat, preparació técnica del viatge, etc,.. 10 No

Qualificació

L’avaluació serà continuada i la nota final s’obtindrà a partir de la següent fórmula:

AC (Av. Continuada) 100% = Elaboració de treballs i exercicis + Visites guiades + Prova pràctica avaluable + Activitats a l´aula.

L’AC (Elaboració de treballs i exercicis + Visites guiades + Prova pràctica avaluable + Activitats a l´aula)
constarà de diferents proves que es faran al llarg del curs i estaran avaluades segons la informació trobada i el desenvolupament de les visites guiades. També es treballarà un exercici de confecció d’un pla per la organització d’un circuit i una protocol•lització de procediments d’alguns casos habituals que ocorreixen durant els circuits. I es contarà amb la participació d´un debat que girarà en torn a l´activitat del guiatge turístic.
Tant als debats, i activitats a l´aula, com a les visites guiades s´inclouràn les següents temàtiques del projecte Europeu Tourbit:
- Tema 7: Circularitat dels serveis turístics.
- Tema 24: Igualtat i equitat als llocs de treball turístics.
- Tema 25: Millora dels serveis turístics accessibles.
A l´aula s´introduiran conceptes teòrics sobre bones pràctiques al guiatge turístic, per tal de arribar a fer unes visites guiades més accessibles que incloguin bones pràctiques per a la circularitat del servei de guiatge.


Per considerar superada l´assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.

Cal obtenir una nota mínima de 5 a la prova d´avaluació per fer mitjana.

La no assistència no serà penalitzada, però els alumnes que superin en un 80% l’assistència a classe serán beneficiats a la seva nota final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Av. Única (Juny) l’hauran de realitzar només aquells alumnes que no optin per una avaluació continua sobre el conjunt del programa de l’assignatura.

Av. Única = 100% = Elaboració d´una prova pràctica avaluable que constarà de: Resolució de dos casos pràctics, i una aportació crítica sobre tema d´actualitat de Guiatge Turístic.

Per considerar superada l´assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories presencials:
Les tutories presencials es realitzaran al depatx de Carrer Consell de Cent, segons horaris publicats a Moodle i a web de EU Mediterrani. Es recomana demanar cita previa i confirmar horari previament per email.
Tutories Online:
Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències segons horaris publicats a Moodle i a web de EU Mediterrani. Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L´eina principal de comunicació amb la professora es l´email, on es poden realitzar tot tipus de consultes en torn a l´assignatura. Es poden demanar tutories personalitzades amb videoconferència sempre que es necessitin, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Observacions

El primer dia de classe es realitzarà una presentació de l’assignatura explicant com es desenvoluparà i com serà la seva avaluació.

Les classes seran de 1h 30m hores setmanals i es desenvoluparan a l’aula assignada les primeres sessions teòriques. Més endavant, tindrem una sèrie de classes que es faran al carrer, i que serà quan els alumnes hauran de guiar les visites programades que prèviament hauran preparat, demostrant així la realització dels exercicis demanats pel professor.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Formació Presencial:
Classes participatives (AP 11)
Elaboració de treballs i exercicis (AP 15)
Sortides de camp (AP 32)
Cerca d’informació (AP 15)
Examen final (AP 2)
Participació activitats a l´aula (AP4)

Formació Semi-Presencial:
Classes participatives (AP 11)
Elaboració de treballs i exercicis (SP 15)
Sortides de camp (AP 17 / SP 15)
Cerca d’informació (SP 15)
Examen final (AP 2)
Participació Forum de debat online/presencial (AP2 / SP 2)

Formació Online:
Classes Online (AP 13)
Elaboració de treballs i exercicis (SP 13)
Visites guiades virtuals (AP 17 / SP 13)
Cerca d’informació (SP 15)
Resolució las pràctic online (SP 2)
Participació al Fòrum de debat online (SP 3)

Modificació de l'avaluació:
Formació Presencial:

Avaluació continua:
Elaboració de treballs i exercicis. L'Elaboració de treballs i exercicis, representa el 20% sobre la nota final.
Visites guiades (sortides de camp). Les visites guiades (sortides de camp), representen el 30% sobre la nota final.
Cerca d’informació. La cerca d'informació, representa el 10% sobre la nota final
Resolució de las pràctic. La resolució del cas pràctic representa el 30% de la nota final.(Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)
Participació activitats a l´aula. La Participació a les activitats a l´aula representa el 10% de la nota final.

Avaluació Única/Final (Juny):
Resolució de 2 casos pràctics, i una aportació crítica sobre tema d´actualitat de Guiatge Turístic.
Es considera aprovat quan AC (100%) o AÚ (100%) superin el 4,9.

Recuperació: Resolució de 2 casos pràctics i 1 pregunta oberta d´opinió.


Formació Semi-Presencial:

Avaluació Continua:
Elaboració de treballs i exercicis. L'Elaboració de treballs i exercicis, representa el 20% sobre la nota final.
Visites guiades (sortides de camp). Les visites guiades (sortides de camp), representen el 30% sobre la nota final.
Cerca d’informació. La cerca d'informació, representa el 10% sobre la nota final
Resolució de las pràctic. La resolució del cas pràctic representa el 30% de la nota final.(Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)
Participació al Fòrum de debat presencial/online. La Participació al Fòrum de debat presencial/online representa el 10% de la nota final.

Avaluació Única/Final (Juny):
Resolució de 2 casos pràctics, i una aportació crítica sobre tema d´actualitat de Guiatge Turístic.
Es considera aprovat quan AC (100%) o AÚ (100%) superin el 4,9.

Recuperació: Resolució de 2 casos pràctics i 1 pregunta oberta d´opinió.

Formació Online:

Avaluació Continua:
Elaboració de treballs i exercicis. L'Elaboració de treballs i exercicis, representa el 20% sobre la nota final.
Visites guiades virtuals. Les visites guiades virtuals, representen el 30% sobre la nota final.
Cerca d’informació. La cerca d'informació, representa el 10% sobre la nota final
Resolució de las pràctic online. La resolució del cas pràctic online representa el 30% de la nota final. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)
Participació al Fòrum de debat online. La Participació al Fòrum de debat online representa el 10% de la nota final.

Avaluació Única/Final (Juny):
Resolució de 2 casos pràctics, i 1 aportació crítica sobre tema d´actualitat de Guiatge Turístic.

Es considera aprovat quan AC (100%) o AÚ (100%) superin el 4,9.

Recuperació: Resolució online de 2 casos pràctics i 1 pregunta oberta d´opinió.

Tutoria i comunicació:
Formació Online:
Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències, dins els horaris establerts a Moodle i a la web d´EU Mediterrani.
Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Formació Presencial:
Tutories presencials al despatx del carrer Consell de Cent, dins els horaris establerts a Moodle i a la web d´EU Mediterrani.
Per a tutories personalitzades es recomana consultar i confirmar horaris prèviament per E-mail.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.