Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L’Alumne adquirirà els coneixements bàsics sobre les diferents empreses d´intermediació turística, la seva organització i gestió, així com de les Agències de Viatges. Rebrà informació sobre, els diferents productes i serveis que comercialitza, sistemes de reserves i altres eines que s’utilitzen dins les empreses d´intermediació. També rebrà informació sobre els sistemes de qualitat de servei que s’utilitzen per atendre als clients, coneixerà tipologies de clients d´agv i la forma d’atendre aquest públic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Introducció a la Intermediació i distribució turística. 1.1. Tipus d´Intermediaris Turístics.

2. Normativa d´Intermediació turística 2.1. Regulació actual de les Agencies de Viatges

3. Funcionament i gestió de les empreses d'intermediació turística. 3.1. Evolució, situació actual i tendències de la intermediació turística a nivell nacional i internacional. 3.2. Organització i gestió interna de les empreses d'intermediació.

4. La intermediació dins del cicle de vida del viatge. 4.1. Cicle de vida aplicat al turisme. 4.2. Cicle de vida aplicat al procés de compra i desenvolupament del viatge.

5. Els productes i serveis turístics. 5.1. Productes i serveis turístics especialitzats.

6. Transformació digital de les AAVV. Estratègies de Comercialització i Màrqueting en empreses d'intermediació turística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 1,00 0 2,00
Elaboració individual de treballs 9,00 15,00 9,00 33,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00 4,00
Sessió participativa 47,00 12,00 40,00 99,00
Sortida de camp 0 6,00 6,00 12,00
Total 59,00 34,00 57,00 150

Bibliografia

 • ALBERT PIÑOLE, Isabel (1999). Gestión,Productos y Servicios de las AAVV. Madrid: Ed.Centro de Estudios Ramón Areces,S.A. .
 • ALBERT PIÑOLE, Isabel (1995). Gestión y Técnicas de Agencias de Viaje . Madrid: Ed. Síntesis.
 • BLANQUER CRIADO, D. (1999). Derechos del Turismo . Valencia: Ed.Tirant lo Blanc Libros..
 • COOPERS & LYBRAND GÁLCANO (1994). Manual de Qualitat en el Turisme . Barcelona: Editur.
 • DE LA HAZA DIAZ, P. (1997). El Contrato de Viaje Combinado La Responsabilidad de las Agéncias de Viaje. . Madrid: Ed. Marcial Pons. .
 • DER VIJVER VAN, Mike; DE GROOT, Eric (2013). In to the Heart of Meetings. Amberes: Basic Pincipioes of meeting design.
 • FEAAVV (1995). Plan de Formación Profesional Continua para Agentes de Viaje. Barcelona: Ed. FEAAVV.
 • FERNANDEZ RODRIGUEZ C. (2001). Derecho Administrativo del Turismo. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales .
 • GONZALEZ CABREROS. M.A. (1997). Fundamentos Teóricos y Gestión Práctica de las AGV´S. Madrid: Síntesis.
 • MIDDLETON, Victor (1998). Marketing in Travel and Tourism. Oxford: Ed. Heinemann .
 • MONTANER MONTEJANO, Jordi (1993). Estructura del MercadoTurístico . Madrid: Síntesis.
 • Fundamentos Teóricos y Gestión Práctica de las AGV´S. Recuperat , a www.IATA.com
 • Iapco. Recuperat , a www.iapco.com
 • Clia. Recuperat , a www.clia.com
 • Generalitat de Catalunya. Recuperat , a www.gencat.cat
 • Viajes Iberia. Recuperat , a WWW.VIAJESIBERIA.COM
 • Incentive, Business, Travel & Meetings Industry. Recuperat , a www.eibtm.com
 • MEETin. NH MEETINGS.
 • DE BORJA SOLER, L. (2009). El Nuevo Paradigma de la Intermediación Turística. Pirámide.
 • GONZALEZ, Y. (2013). Dirección de entidades de intermediación turística. . Síntesis.
 • MITRE ARANDA, M. (2011). Producción, Intermediación Turística. . Textos universitarios Universidad de Oviedo. .
 • NIETO RODRIGUEZ, A. (2016). Dirección y gestión de entidades de intermediación turística. Síntesis.
 • FERNÁNDEZ VILLARÁN, A., RODRÍGUEZ ZULAICA, A., PASTOR RUIZ, R. (2019). Distribución Turística. Síntesis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova pràctica avaluable La prova pràctica avaluable, representa el 30% sobre la nota final. 30
Treball relacionat amb la gestió i funcionament de la AAVV. Creació de productes turístics. El treball relacionat amb la gestió i funcionament de la AAVV. Creació de productes turístics; representa el 20% sobre la nota final. 20 No
Treball sobre transformació digital de les AAVV. Estratègies de comercialització i màrqueting digital per a AAVV. Treball sobre transformació digital de les AAVV. Estratègies de comercialització i marketing digital per a AAVV; representa el 20% sobre la nota final. 20 No
Treball sobre la constitució d’una Agv El Treball sobre la constitució d’una Agv; representa el 20% sobre la nota final 20 No
Participació Fòrum de debat presencial/online. La participació al Fòrum de debat presencial/online representa un 10% de la nota final. 10 No

Qualificació

L'avaluació contínua prevaldrà la constància de tot alumne que vingui a classe regularment, lliuri els treballs ,participi, acudeixi a les activitats, etc....

Per a l'alumne que no pugui seguir aquesta dinàmica o que per mitjanes acadèmiques no arribi a l'aprovat també hi ha un exàmen final.

L'avaluació contínua:

10% Participació al Fòrum de debat online/presencial.
20% Treball Constitució Agv
20% Treball Gestió i funcionament de Agv. Creació de producte.
20% Treball Estratègies de comercialització i màrqueting de les AAVV.
30% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Total 100%

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica) suspèn, va solament a la prova pràctica avaluable (100%)

Els Treballs es podrán presentar en grup no més gran de 4 persones.

Es presentaran treballs de classe i tots tindran la mateixa presentació:
a.- Nom de l'alumne i títol visible en primera pàgina.
b.- Sempre escrits a ordinador
c.- Sempre tindran una bibliografia
d.- Pàgines numerades
e.- Cites d'autors referenciades
f.- S’ inclourà inexcusablement un index
g.- Es respectessin els temps de lliurament i es podrà lliurar durant tot el dia triat fins al tancament de la universitat.
h.- El contingut serà senzill, no massa ampul•lós.
i.- Tots els treballs es presentaran via Moodle.


1.- Treball de constitució de agv´s es redactará un treball amb tota la informació sobre la forma de constitució d'una agv.
Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Març 2022

2.- Treball Funcionament i Gestió d´Agencia de Viatges. Creació de Producte. Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Abril 2022

3.- Treball Transformació Digital de les AAVV. Estratègies de comercialització i Màrqueting digital de les AAVV. Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Maig 2022

L´últim dia de classe Grup A (10/05/2022) i Grup B (12/05/2022) es farà una presentació oral de tots els projectes.

ELS COL.LOQUIS MEDITERRANI NO ES PODEN INTEGRAR DINS AQUESTA INFORMACIÓ PER QUE NO TENIM LA DISPONIBILITAT DELS QUE IMPARTIRAN AQUESTES CONFERENCIES.
ES PER AIXO QUE ES MARCA COM ACTIVITAT I ES RECONFIRMARÁ QUAND TINGUEM INFORMACIÓ REAL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Avaluació Única (Prova avaluable final) (Juny) = Total 100%

La prova avaluable serà diferent depenent si es realitza avaluació continua o no.

L´estructura de la prova d´avaluació única constarà de tres parts:
Resolució online de 2 casos pràctics, i aportació crítica sobre tema d´actualitat d´intermediació turística.

Es considera aprovat quan AC (100%) o AÚ (100%) superin el 4,9.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories presencials:
Les tutories presencials es realitzaran al depatx de Carrer Consell de Cent dilluns de 10 a 14h., dimecres de 10 a 12h., i divendres de 10 a 14h.
Es recomana demanar cita previa i confirmar horari previament per email.
Tutories Online:
Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències amb l’aplicació Go To Meeting, dilluns de 10 a 14h., dimecres de 10 a 12h., i divendres de 10 a 14h.
Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L´eina principal de comunicació amb la professora es l´email, on es poden realitzar tot tipus de consultes en torn a l´assignatura. Es poden demanar tutories personalitzades amb videoconferència sempre que es necessitin, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Observacions

Sense oblidarnos dels coneixements extensos que sobre geografia son necessaris, també es recomana asignatures que tinguin que veure amb la gestió empresarial i amb la gestio de qualitat de servei.

El primer dia de classe es realitzarà una presentació de l’assignatura explicant com es desenvoluparà i com serà la seva avaluació.
Les classes seran de 3h15m setmanals i es desenvoluparan a l’aula assignada. S´inclouran activitats pràctiques, estudi de casos, així com es destinarà un temps a cada sessió per treballar en les diferents activitats avaluables. En la mida del possible, farà una sortida de camp, i es contarà amb la participació d´alguns ponents experts en la temàtica.

És farà una reunió especial per explicar tota l’ operativa de les pràctiques. Aquesta reunió es realitzarà fora d’ horari lectiu (a partir de les 14.00h.) perquè hi puguin anar tots els alumnes.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Formació Presencial:
Examen (AP 2)
Assist. a Classes Teòriques (AP 47 / SP 77)
Treball sobre la constitució d’una Agv (AP 2 / SP 4)
Treball relacionat amb la gestió i funcionament de la AAVV. Creació de productes turístics. (AP 3 / SP 4)
Treball sobre transformació digital de les AAVV. Estratègies de comercialització i màrqueting digital per a AAVV. (AP 3 / SP 4)
Participació al Fòrum de debat presencial/online (SP 3)
Assistència als Col•loquis Turístics organitzats per EUM (AP 2)

Formació Semi-Presencial:
Examen (AP 2)
Assist. a Classes Teòriques (AP 47 / SP 77)
Treball sobre la constitució d’una Agv (AP 2 / SP 4)
Treball relacionat amb la gestió i funcionament de la AAVV. Creació de productes turístics. (AP 3 / SP 4)
Treball sobre transformació digital de les AAVV. Estratègies de comercialització i màrqueting digital per a AAVV. (AP 3 / SP 4)
Participació al Fòrum de debat presencial/online (SP 3)
Assistència als Col•loquis Turístics organitzats per EUM (AP 2)

Formació Online:
Resolució online de cas pràctic (SP 2)
Classes Online (AP 44 / SP 81)
Práctica 1_ Treball sobre la constitució d’una Agv (AP 2 / SP 4)
Práctica 2_Treball relacionat amb la gestió i funcionament de la AAVV. Creació de productes turístics. (AP 3 /SP 4)
Práctica 3_Treball sobre transformació digital de les AAVV. Estratègies de comercialització i màrqueting digital per a AAVV. (AP 3 / SP 4)
Participació al Fòrum de debat online (SP 3)
Assistència online als Col•loquis Turístics organitzats per EUM (AP 2)

(1) Anàlisi/estudi de casos; (2) Aprenentatge basat en problemes (PBL); (3) Altres; (4) Assistència a actes externs; (5) Cerca d’informació; (6) Classes Expositives; (7) Classes participatives; (8) Debat; (9) Elaboració de treballs; (10) Exposició dels estudiants; (11) Lectura/Comentari de textos; (12) Pràctiques en empreses/institucions; (13) Prova d’avaluació; (14) Resolució d’exercicis; (15) Seminaris; (16) Sortida de camp; (17) Simulacions; (18) Treball en equip; (19) Tutories; (20) Visionat/audició de documents.

Modificació de l'avaluació:
Formació Presencial:
L'avaluació contínua:
10% Participació al Fòrum de debat presencial/online.
20% Treball Constitució Agv.
20% Treball Gestió i funcionament de Agv. Creació de producte.
20% Treball Estratègies de comercialització i màrqueting de les AAVV.
30% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Total 100%

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica)suspèn, va solament al examen final 100%

Avaluació Única (ExFinal) = Total 100%

Formació Semi-Presencial:
L'avaluació contínua:
10% Participació al Fòrum de debat presencial/online.
20% Treball Constitució Agv.
20% Treball Gestió i funcionament de Agv. Creació de producte.
20% Treball Estratègies de comercialització i màrqueting de les AAVV.
30% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Total 100%

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica)suspèn, va solament al examen final 100%

Avaluació Única (ExFinal) = Total 100%

Formació Online:
Avaluació Continua:
10% Participació al Fòrum de debat online.
20% Treball Constitució Agv.
20% Treball Gestió i funcionament de Agv. Creació de producte.
20% Treball Estratègies de comercialització i màrqueting de les AAVV.
30% Resolució online de cas pràctic. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica)suspèn, va solament a recuperació 100%

Avaluació Única/Final (Juny):
Resolució online de 2 casos pràctics, i aportació crítica sobre tema d´actualitat d´intermediació turística.

Es considera aprovat quan AC (100%) o AF (100%) superin el 4,9.

Recuperació: Resolució online de 2 casos pràctics i i aportació crítica sobre tema d´actualitat d´intermediació turística.

Tutoria i comunicació:
Formació Online:
Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències amb l’aplicació Go To Meeting, dilluns de 10 a 14h., dimecres de 10 a 12h. i divendres de 10 a 14h.
Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Formació Presencial:
Tutories presencials dilluns de 10 a 14h., dimecres de 10 a 12h. i divendres de 10 a 14h.dilluns, al despatx del Carrer Consell de Cent.
Per a tutories personalitzades es recomana consultar i confirmar horaris prèviament per E-mail.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.