Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és triple. Per una banda, conèixer els principals recursos turístics de les destinacions més importants. Per un altre analitzar les diferents estratègies, a partir d’estudi de casos. Ensems comparar com les destinacions turístiques es posicionen en el mercat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Carlos Alfredo Barriocanal Lozano
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Elena Puiggros Roman
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Tema 1 Fonaments geogràfics: geografía política, física, turística

2. Tema 2 Models de desenvolupament turístic

3. Tema 3 Destinacio-recurs-producte-servei: Visió holística i heurística

4. Tema 4 Re- Visió del Cicle de vida de les destinacions

5. Tema 5 Estudis de cas: Nous productes i noves destinacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 2,00 98,00 2,00 102,00
Sessió expositiva 24,00 0 24,00 48,00
Total 26,00 98,00 26,00 150

Bibliografia

 • Alonso, J. (2004). Geografía turística: Europa y el resto del Mundo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Barrado, D.A.; Calabuig, J. (2001). Geografia mundial del turismo. Madrid: Síntesis.
 • Blasco Peris, A. (2006). Tipologías Turísticas: un análisis de las distintas modalidades turísticas y de . Girona: Universitat de Girona.
 • Cooper, C.; Wahab, S. (2001). Tourism in the age of globalisation. London: Routledge.
 • Fritz, Richard G (1986). Dynamic model of regional tourism site development. Aix-En-Provence: Centre des Hautes Etudes Touristiques.
 • Hall, Colin Michael, Page, Stephen J (1999). The Geography of tourism and recreation, : environment, place and space. London: Routledge.
 • Mesplier, A. y Bloc-Duraffour, P. (2000). Geografía del turismo en el mundo. Madrid: Síntesis.
 • Williams, A. & Shaw, G. (Eds.) (1998). Tourism and Economic Development.. London: John Wiley and Sons, 3rd. Ed.
 • Grupo de estudios en Geografía Turística sostenible de la Unión Internacional de. Recuperat , a http://www.geog.nau.edu/igust/index.html
 • Grupo de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos . Recuperat , a http://www.ieg.csic.es/age/turismo/
 • Geotourisme es un sitio personal de Philippe Kerourio, un profesor de Historia... Recuperat , a http://www.chez.com/geotourisme/
 • Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Recuperat , a http://www.iet.tourspain.es/Index.aspx?ancho=132&idioma=es
 • Travelturisme. Recuperat , a http://www.travelturisme.com/biblio/enlaces.htm
 • World Tourism. Recuperat , a http://www.world-tourism.org/espanol/
 • World Factbook de la CIA (Servicio de Inteligencia de los EE. UU.) es una ...... Recuperat , a http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
 • Estudios de turismo. ....
 • International Tourism reports. ....
 • Journal of Ecotourism. ....
 • Journal of Leisure Research. ....
 • Journal of Sustainable Tourism. ....
 • Papers de Turisme. ....
 • Revista Latinoamericana de Turismo. ....
 • Savia. Revista de Economía y Gestión de Viajes. ....
 • Scripta Nova. ....
 • UdG (2018). Com citar documents Sistema APA. Recuperat , a http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Defa

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats/ Treballs/Altres EN AQUEST CAMP ES RECULLEN EL NOMBRE D'HORES EN ESCENARI DE SEMIPRESNCIALITAT

En cas de presencialitat totes les hores de professor virtual passearian a ser professor presencial. I en was de visturalitat totes les hopes de professor passerian a ser professor no presencial.
100 No

Qualificació

Tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial, però, per si de cas s’han previst altres escenaris. Els escenaris faran variar la presencialitat o no, la necessitat de fer-se tot telemàticament o no.

Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treballs/altres (aquesta modalitat no té límit de nota màxima)
En cas de no assolir el 5 ( o superior) podrà superar l’assignatura amb un examen a la convocatòria extraordinària: La qualificació màxima possible serà 6.
L’alumne/a que vant escollit la modalitat de avaluació contínua , sinó lliura el 95% de les activitats/treballs/altres (ni en temps ni en forma), passarà a avaluació única

Avaluació única: s’ha de fer un examen. La qualificació màxima possible serà 6. L’alumnat que opti per aquesta modalitat tindrà dues possibilitats: a la convocatòria ordinària i a l’extraordinària

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
EES PODRÀ ESCOLLIR EN FER AVALUACIÓ ÚNICA O CONTÍNUA
AVALUACIÓ ÚNICA
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua.
Tot fa pensar que el curs 21-22 sigui presencial, malgrat Això s'ha tingut en compte altres possibles escenaris (semipresencialitat o virtualitat).
El canvi d'escenari no afectaria més que en que es fes l'examen de forma virtual o presencial.
Així l'avaluació única: s’ha de fer un examen. La qualificació màxima possible serà 6. L’alumnat que opti per aquesta modalitat tindrà dues possibilitats: a la convocatòria ordinària i a l’extraordinària.

Requisits mínims per aprovar:
Tot fa pensar que el curs 21-22 sigui presencial però les modalitat i requisits per aprovar seran els mateixos. Els possibles escenaris afectaran a si es fa tot de forma virtual o parcialment o com indiquin les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball/altres
En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 95% de les activitats passa a avaluació única. Si es suspèn l’avaluació continua es podrà superar fent un examen a la convocatòria extraordinària, llavors la nota màxima sols serà 6
Avaluació única: s’ha de fer un examen final. Hi haurà dos possibilitats una a la convocatòria ordinària i una altra a la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6

Tutoria

El sistema de tutories serà (sempre que les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries ho permeti):
Presencial i /o via mail.
Les tutories presencials seran amb cita prèvia. Es crearà un sistema per fer reserva d'hora(que serà comunicat a classe i al Moodle EUM)
En alguns casos, si és necessari, es farà servir un sistema de videoconferència (GoToMeeting o el que EUM considera adient)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El medis de comunicació es faran servir en tots els escenaris i seran:
- MOODLE d’ EUM (horaris, informacions activitats/treballs, recursos, etc.) comunicats de qualsevol novetat o variació de la programació. Es crearà un espai per comunicacions setmanals: Per servir de recordatori i de qualsevol variació del que s’hagi establert per la raó que sigui
- MISSATGERIA DE MOODLE recordatoris de lliuraments i les comunicacions que sia necessàries
- CORREU ELECTRÒNIC qualsevol informació necessària sia del tipus que sia
- GOTOMEETING sistema de videoconferència (o el sistema que EUM estimi oportú)per realitzar algunes tutories i per classes (en el cas d'escenaris de semipresencialitat o confinament.
- Moodle UdG es farà servir sols per aquelles competències que no estiguin adaptades al Moodle Mediterrani
Per reservar hora per tutories es crear un sistema per fer la reserva. Es comunicar a classe i al Moodle.
Tot sembla indicar que el curs 21-22 serà presencial però, per si de cas ,s'apunten altres possibles escenaris
ESCENARI DE PRESENCIALITAT
Les classes es faran a les aules. Talment les tutories (tal com s'indica en l'apartar corresponent)

ESCENARI DE SEMIPRESENCIALITAT
Es farà classe a l'aula amb el percentatge d'estudiants que estableixin les Autoritats competents i la resta de l'alumnat podrà seguir les classes en temps real a través de GoToMeeting( o el sistema que EUM estimi oportú). Les sessions seran gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques i un 50% presencial. Aquet percentatge pot variar en funció de la disponibilitat d’espais i/o del estudiants. Aquest percentatge por variar en funció del què indiquin les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries.)
ESCENARI DE CONFINAMENT
Es farà tota la docència virtual : classes amb GoToMeeting (o el sistema que EUM estimi adient) pel 100% d'estudiants. Sessions gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques

Observacions

És OBLIGATORI que l'alumnat consulti -i si s'escau faci les accions necessàries com pot ser descarregar documents, llegir comunicats/textos, respondre per escrit, lliurar documents, etc.- el moodle, el correu electrònic com a mínim un cop per setmana car és el sistema de comunicació principal tant en escenari de semipresencialitat, presencialitat o de confinament. Caldrà també fer servir el Moodle UdG, per aquells aspectes què no estiguin al Moodle EUM

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Malgrat que tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial s'ha pensat en tots els escenaris possibles (presencialitat, semipresencialitat y virtualitat)
Tant a l’avaluació única com la continua, es podran fer tant en escenaris de presencialitat, semipresencialitat o virtualitat. Sols afectaria si l’examen es fa presencial o virtual.

Modificació de l'avaluació:
Les dues modalitats d'avaluació es podran realitzar tant en escenari de presencialitat, semipresencialitat o virtualitat. Sols modificaria si l'examen es virtual o presencial (de l'avaluació única)

Tutoria i comunicació:
Els sistemes de comunicació i tutories sols es modificaria (en cas de semipresencialitat o virtualitat) en que, en canvi de fer-se presencialment, es faria amb un sistema de teleconferència (Go To Meeting, o el sistema que EUM estimi adient)
Tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial però per si de cas es presenten altres possibles escenaris

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.